Centrum Mechatroniki

Z Historia AGH
Centrum Mechatroniki
Rok założenia 2011
Rok przekształcenia/likwidacji 2019
Pochodzi od -
Przekształcony na:

Senat AGH, Uchwałą nr 186 z dnia 14 grudnia 2011 r., pozytywnie zaopiniował powołanie przez Rektora jednostki pozawydziałowej o nazwie Centrum Mechatroniki.

Zarządzeniem nr 76, Rektora prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomki z dnia 25 listopada 2019 r., likwiduje się z dniem 25 listopada 2019 r. Centrum Mechatroniki.

Kierownicy

prof. dr hab. inż. Tadeusz Uhl

Osoby związane z centrum

Bibliografia

Inne

Źródła (w układzie chronologicznym)

stan na dzień 11.01.2022