Zbigniew Krzysztof Kąkol

Z Historia AGH
Zbigniew Krzysztof Kąkol
Zbigniew Krzysztof Kakol.jpg
Nazwisko Kąkol
Imię / imiona Zbigniew Krzysztof
Tytuły / stanowiska Prof. dr. hab. inż
Data urodzenia 29 stycznia 1954
Miejsce urodzenia Kraków


Dyscyplina/specjalności fizyka, fizyka ciała stałego, informatyka stosowana
Pełnione funkcje Prorektor ds. Nauki AGH (2008-2012) (2012-2016)
Wydział Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Fizyki i Techniki Jądrowej19992002
ProdziekanWydział Fizyki i Techniki Jądrowej20022005
DziekanWydział Fizyki i Informatyki Stosowanej20052008
ProrektorAGH20082012
ProrektorAGH20122016

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Krzysztof Kąkol (1954–)

Dyscyplina/specjalności: fizyka, fizyka ciała stałego, informatyka stosowana

Nota biograficzna

Urodził się 29 stycznia 1954 roku w Krakowie.

W 1977 roku ukończył studia na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki AGH.

W AGH pracuje od 1976 roku, początkowo w Zakładzie Fizyki Ciała Stałego na Wydziale Metalurgicznym, a od 1991 roku na Wydziale Fizyki i Techniki Jądrowej (obecnie Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej).

W 1985 roku uzyskał stopień doktora nauk fizycznych na Wydziale Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po doktoracie rozpoczął badania materiałów tlenkowych magnetycznych i nadprzewodzących.

W 1995 roku na podstawie rozprawy "Effect of titanium and zinc doping and influence of stoichiometry changes on physical properties of magnetite", przedstawionej na Wydziale Fizyki i Techniki Jądrowej AGH, uzyskał stopień doktora habilitowanego.

W 2002 roku uzyskał tytuł profesora nauk fizycznych.

W latach 1999-2012 pełnił kolejno funkcje: Prodziekana ds. Studenckich (przez dwie kolejne kadencje), dziekana Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej oraz Prorektora ds. Kształcenia AGH (2008-2012, 2012-2016). W latach 2006-2008 pełnił funkcję Koordynatora ds. Systemu Obsługi Informatycznej Dziekanatów. W latach 1988-1991 pracował na Wydziale Chemii, Uniwersytetu Purdue, USA.

Badania naukowe dotyczą własności magnetycznych materii skondensowanej i fizyki przejść fazowych.

Autor ponad 80 publikacji naukowych.

Członek Polskiego Towarzystwa Fizycznego. Członek Rady Uczelni AGH na lata 2021-2024.

Nagrody i odznaczenia

Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Nagroda Prof. Władysława Taklińskiego, Nagroda im. prof. Antoniego Hoborskiego.

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/kakol-zbigniew-001505

Źródła do biogramu

Książki

 • Kronika Wydziału Fizyki i Techniki Jądrowej Akademii Górniczo-Hutniczej 2001-2010. Oprac. A. Kreft, A. Zięba, B. Bednarek. Kraków 2011, s.139, [foto]
 • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 147

Artykuły

 • Dziekani i prodziekani AGH na kadencję 1999-2002. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1999, nr 69, s. 4
 • Bęben A.: Władze AGH na kadencję 2012-2016 : z wydarzeń ostatnich tygodni... Vivat Akademia : AGH 2011, nr 8, s. 2-3, [foto]
 • Kąkol Z.: Balans i równowaga: rozmowa z prof.dr. hab. inż. Zbigniewem Kąkolem, laureatem Nagrody im. prof. dr. hab. Antoniego Marii Hoborskiego. Rozm. O. Ślizień. Biuletyn AGH 2019, nr 144, s. 5-9, [foto]
 • Kąkol Z.: Nie ilość, lecz jakość : rozmowa z prof. Zbigniewem Kąkolem, dziekanem Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej. Rozm. G. Starzak.Dziennik Polski 2006, nr 66 (19 III 2006), s. 8, [foto] (Specjalny dodatek Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie)
 • Kąkol Z.: Trzeba mierzyć wysoko : rozmowa z prof. Zbigniewem Kąkolem, prorektorem Akademii Górniczo-Hutniczej ds. kształcenia. Rozm. Paweł Stachnik. Dziennik Polski 2008, nr 242 (15 X 2008), s. 14, [foto] (Dziennik Akademii Górniczo-Hutniczej)
 • Kolczyńska I.: Kim są członkowie Rady Uczelni AGH. Biuletyn AGH 2021, nr 157-158, s. 44, [foto]
 • Prof. Zbigniew Kąkol - Prorektor ds. Nauki. Biuletyn AGH 2012, nr 58, s. 8, [foto]
 • Prof. Zbigniew Kąkol - Prorektor ds. Nauki. Vivat Akademia : AGH 2012, nr 9, s. 6, [foto]
 • Stachnik P., Kąkol Z.: Fizyk w świecie medycyny. Dziennik Polski 2008, nr 95 (22 IV 2008), s. PE1, [foto] (praca i edukacja)
 • Sulima Z.: Władze AGH na kadencję 2012-2016 zostały wybrane. Biuletyn AGH 2012, nr 52, s. 1-3, [foto]
 • Władze dziekańskie na kadencję 2005-2008. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2005, nr 146, s. III okładki, [foto]

stan na dzień 1.03.2023