Józef Salwiński

Z Historia AGH
Józef Salwiński
Jozef Salwinski.jpg
Nazwisko Salwiński
Imię / imiona Józef
Tytuły / stanowiska Dr hab. inż. prof. AGH
Data urodzenia 20 października 1947


Dyscyplina/specjalności budowa i eksploatacja maszyn, podstawy konstrukcji maszyn, komputerowe wspomaganie projektowania, budowa i eksploatacja węzłów łożyskowych, łożyska, łożyskowania
Pełnione funkcje Prodziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej i Robotyki (2005-2008)
Wydział Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki


Odznaczenia i nagrody Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złoty Krzyż Zasługi
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki20052008

Dr hab. inż. prof. AGH Józef Salwiński (1947–)

Dyscyplina/specjalności: budowa i eksploatacja maszyn, podstawy konstrukcji maszyn, komputerowe wspomaganie projektowania, budowa i eksploatacja węzłów łożyskowych, łożyska, łożyskowania

Nota biograficzna

Urodził się 20 października 1947 roku.

W 1973 roku ukończył Wydział Maszyn Górniczych i Hutniczych AGH.

W 1974 roku rozpoczął pracę w Zakładzie Podstaw Konstruowania i Badania Maszyn Instytutu Podstaw Budowy Maszyn Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych AGH.

W 1982 roku na podstawie pracy "Wpływ wybranych parametrów na niezawodość działania urządzenia podającego elementy o przekroju trójkątnym", napisanej pod kierunkiem profesora Mariana Warszyńskiego, uzyskał stopień doktora.

W 1998 roku na podstawie rozprawy "Zagadnienia apriorycznej oceny zdolności do utrzymania stanu działania łożysk ślizgowych o tarciu płynnym" uzyskał stopień doktora habilitowanego.

Był kierownikiem Katedra Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn WIMiR.

W latach 2005-2008 był prodziekanem Wydziału Inżynierii Materiałowej i Robotyki.

Jest profesorem nadzwyczajnym w Zakładzie Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki.

Promotor 9 prac doktorskich.

Autor około 230 publikacji oraz ponad 50 patentów. Ponadto współautor ponad 40 prac naukowo-badawczych dla przemysłu, 5 ekspertyz i 8 projektów wynalazczych.

Był przewodniczącym Uczelnianej Komisji Wyborczej.

Członek SIMP i NOT.

Odznaczenia i nagrody

Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złoty Krzyż Zasługi, Złota Odznaka „Za pracę społeczną dla m. Krakowa”, Odznaka „Za Zasługi dla Wydziału Maszyn GIH AGH”, Brązowy Medal „Za zasługi dla obronności kraju”

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/salwinski-jozef-002629

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 3. Pion elektromechaniczny i Wydziały Politechniczne. Kraków 1979, s. 194
  • [Skład Osobowy AGH … 1978/79]. Kraków 1979, s. 108
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 311-312, [foto]

Artykuły

  • Prodziekani AGH na kadencję 2005-2008. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2005, nr 146, s. 9

Inne


stan na dzień 25.07.2022