Władysław Wojciech Kubiak

Z Historia AGH
Władysław Wojciech Kubiak
Wladyslaw Kubiak.jpg
Nazwisko Kubiak
Imię / imiona Władysław Wojciech
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab.
Data urodzenia 26 sierpnia 1951
Miejsce urodzenia Zakopane


Dyscyplina/specjalności chemia, nauki chemiczne, chemia analityczna, elektroanaliza, analiza śladów, analiza przepływowa, chemometria
Pełnione funkcje Prodziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki (2005-2008, 2008-2012)
Wydział Wydział Inżynierii Materiałowej i CeramikiFunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki20052008
ProdziekanWydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki20082012

Prof. dr hab. Władysław Wojciech Kubiak (1951–)

Dyscyplina/specjalności: chemia, nauki chemiczne, chemia analityczna, elektroanaliza, analiza śladów, analiza przepływowa, chemometria

Nota biograficzna

Urodził się 26 sierpnia 1951 roku w Zakopanem.

W 1969 roku ukończył III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Krakowie.

W 1974 roku ukończył studia chemiczne na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W 1975 roku rozpoczął pracę w Zakładzie Chemii Krzemianów Instytutu Inżynierii Materiałowej Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH.

W 1984 roku na podstawie pracy "Zastosowanie chronowoltamperometrii z kapiącą elektrodą rtęciową do pomiarów w warunkach przepływu badanego roztworu" uzyskał stopień doktora.

W 1996 roku na podstawie rozprawy "Metody woltamperometryczne w warunkach transportu konwekcyjnego. Studia nad systemami detekcji oraz eliminacją interferencji" uzyskał stopień doktora habilitowanego.

w latach 2000-2016 roku był pełnomocnikiem Rektora AGH ds. gospodarki substancjami chemicznymi.

W latach 2002-2016 był kierownikiem Katedry Chemii Analitycznej.

W latach 2005-2008 był prodziekanem WIMiC.

W 2006 roku otrzymał tytuł profesora.

Pracuje w Katedrze Chemii Analitycznej i Biochemii.

Promotor 5 prac doktorskich i recenzent około 20 prac doktorskich.

Autor około 300 publikacji.

W pracy zawodowej zajmował się metodami wolamperometrycznymi w warunkach transportu konwekcyjnego i ich doskonaleniem (systemy detekcji, eliminacja interferencji).

W latach 1988-1989 odbył zagraniczny staż w New Mexico State University, Las Cruces w USA, w latach 1994–1995 w Abo Akademii University, Finlandia.

Członek Komisji Analizy Polarograficznej i Innych Metod Elektrochemicznych przy Komitecie Chemii Analitycznej PAN, Komisji Elektroanalitycznej przy Komitecie Chemii Analitycznej PAN.

Odznaczenia i nagrody

zespołowa II stopnia Nagroda Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/kubiak-wladyslaw-002262

Źródła do biogramu

Książki

  • Kto jest kim w ceramice : 50 lecie Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki : 1949-1999. [AGH]. Kraków 1999, s. 142, [foto]
  • [Skład Osobowy Akademii Górniczo-Hutniczej … 1978/79]. Kraków 1979, s. 67
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 182, [foto]
  • Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH w 70-lecie swojej działalności. Kraków 2019, s. 20, 47, 52, 54

Artykuły

  • Prodziekani AGH na kadencję 2005-2008. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2005, nr 146, s. 9

Inne

stan na dzień 21.12.2021