Witold Kazimierz Krajewski

Z Historia AGH
Witold Kazimierz Krajewski
Witold Krajewski.jpg
Nazwisko Krajewski
Imię / imiona Witold Kazimierz
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 27 sierpnia 1949
Miejsce urodzenia Kraków


Dyscyplina/specjalności metalurgia, inżynieria materiałowa
Pełnione funkcje Prodziekan Wydziału Odlewnictwa (2008-2012, 2012-2016)
Wydział Wydział OdlewnictwaFunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Odlewnictwa20082012
ProdziekanWydział Odlewnictwa20122016

Prof. dr hab. inż. Witold Kazimierz Krajewski (1949-)

Dyscyplina/specjalności: metalurgia, inżynieria materiałowa

Nota biograficzna

Urodził się 27 sierpnia 1949 roku w Krakowie.

W 1972 roku ukończył Wydział Odlewnictwa AGH.

W 1972 roku rozpoczął pracę w Pracowni Wydzielonej A Wydziału Odlewnictwa AGH.

W 1978 roku na podstawie pracy "Modelowe badania procesu krzepnięcia i zasilania wlewków ze stali uspokojonej odlanych do żeliwnych wlewnic", której promotorem był profesor Władysław Longa, uzyskał stopień doktora.

W 2004 roku na podstawie rozprawy "Kształtowanie struktury stopów Zn-Al dodatkiem zaprawy Zn-Ti" uzyskał stopień doktora habilitowanego.

W 2014 roku otrzymał tytuł profesora.

W latach 2008-2012 i 2012-2016 był prodziekanem ds. Nauki Wydziału Odlewnictwa.

W latach 2012-2016 był kierownikiem Katedry Inżynierii Procesów Odlewniczych.

Autor ponad 220 publikacji i kilku patentów.

Promotor kilu prac doktorskich.

Prowadzi działalność naukowo-badawczą we współpracy z ośrodkami zagranicznymi, m.in.: University of Cambridge, Department of Materials Science and Metallurgy; University of Leoben, Department of Metallurgy; SwissFederal Institute of Technology - ETH Zurich, Metal Physics and Technology; IFW Dresden, Institute for Complex Materials; University of Zagreb, Department of Metallurgy.

Członek Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego, Komisji Metalurgiczno-Odlewniczej Polskiej Akademii Nauk, Sekcji Teorii Procesów Odlewniczych Komitetu Metalurgii PAN, Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich, University of Cambridge – Clare Hall College, Associazione Italiana di Metallurgia, Stowarzyszenie Wychowanków AGH, Lions Club Kraków-Śródmieście.

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/krajewski-witold-k-003124

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika 1951-2019 : Wydział Odlewnictwa, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Oprac. Z. Kulig, J. Cholawa. Kraków 2019, s. 71, 100, 164
  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 2. Pion hutniczy. Kraków 1979, s. 184
  • [Skład Osobowy AGH … 1974/75]. Kraków 1975, s. 83
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 172-173, [foto]

Inne

stan na dzień 4.05.2023