Andrzej Lesław Małecki

Z Historia AGH
Andrzej Lesław Małecki
Andrzej Malecki.jpg
Nazwisko Małecki
Imię / imiona Andrzej Lesław
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab.
Data urodzenia 25 września 1947
Miejsce urodzenia Kraków
Data śmierci 20 stycznia 2019
Miejsce śmierci Kraków
Dyscyplina/specjalności chemia, kinetyka reakcji heterogenicznych, analiza termiczna, ochrona przed korozją, technologia nanomateriałów, rozkład termiczny ciał stałych, analiza termiczna
Pełnione funkcje Prodziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki (2002-2005)
Wydział Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki20022005

Prof. dr hab. Andrzej Lesław Małecki (1947–2019)

Dyscyplina/specjalności: chemia, kinetyka reakcji heterogenicznych, analiza termiczna, ochrona przed korozją, technologia nanomateriałów, rozkład termiczny ciał stałych, analiza termiczna

Nota biograficzna

Urodził się w 25 września 1947 roku w Krakowie. Zmarł 20 stycznia 2019 roku w Krakowie. Pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

W 1971 roku ukończył studia na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W tym samym roku rozpoczął pracę jako asystent na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej.

W 1975 roku uzyskał stopień doktora nauk chemicznych, w 1987 roku stopień doktora habilitowanego, a w 1999 roku otrzymał tytuł profesora.

Doktor Uniwersytetu w Bordeaux, Francja w 1985 roku. Od 1992 roku przez dwadzieścia lat pełnił funkcję kierownika Katedry Chemii Nieorganicznej, a w latach 2002–2005 był Prodziekanem ds. Badań Naukowych i Współpracy z Przemysłem WIMiC.

Głównym obszarem jego naukowych zainteresowań były podstawy teoretyczne analizy termicznej, metody numeryczne i statystyczne w opracowaniu danych kinetycznych uzyskanych w pomiarach politermicznych, jak również zastosowanie metod sprzężonych w analizie termicznej.

Autor ponad 100 publikacji, w tym 6 skryptów oraz 4 patentów.

Promotor 6 prac doktorskich.

Był jednym z założycieli Polskiego Towarzystwa Kalorymetrii i Analizy Termicznej im. Wojciecha Świętosławskiego (PTKAT), przewodniczacy w latach 2000-2006. Jako pierwszy Polak został wybrany w 2006 roku wiceprzewodniczącym, a w 2012 roku przewodniczącym International Confederation for Thermal Analysis and Calorimetry (ICTAC). Był również członkiem Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Komisji Nauk Ceramicznych PAN oraz Komitetu Nauki o Materiałach PAN.

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej. Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Rektora AGH. W 2006 roku został uhonorowany przez PTKAT Medalem im. Wojciecha Świętosławskiego za wkład w rozwój analizy termicznej w kraju i na świecie, natomiast w 2015 roku nadano Mu godność Członka Honorowego Polskiego Towarzystwa Kalorymetrii i Analizy Termicznej im. Wojciecha Świętosławskiego. Laureat kilku statuetek Ceramistrz – Dydaktyk Roku przyznawanych przez studentów Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki.

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/malecki-andrzej-002401

Źródła do biogramu

Książki

  • Kto jest kim w ceramice : 50-lecie Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki 1949-1999. [AGH]. Kraków 1999, s. 135-136, [foto]
  • Non omnis moriar… : groby profesorów AGH Cmentarz Rakowicki. Z. 2020. Oprac. H. Sieński. Kraków 2020, s. 63-64, [foto]
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 218-219

Artykuły

  • Dziennik Polski 2019, nr 18 (22 I 2019), s. A10 [nekr.]
  • Dziennik Polski 2019, nr 20 (24 I 2019), s. A10 [nekr.]
  • Dziennik Polski 2019, nr 21 (25 I 2019), s. A13 [nekr.]
  • Władze AGH na kadencję 2002-2005. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2002, nr 106/107, s. 16

Inne