Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości AGH

Z Historia AGH
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości AGH
Rok założenia 2007
Rok przekształcenia/likwidacji 2018
Pochodzi od -
Przekształcony na:

Senat AGH na posiedzeniu w dniu 27 września 2006 r., uchwałą nr 95, wyraził zgodę na utworzenie ogólnouczelnianej jednostki pod nazwą Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości AGH (AIP AGH).

Zarządzeniem nr 27, Rektora prof. dr hab. inż. Antoniego Tajdusia z dnia 30 grudnia 2006 r., utworzono z dniem 1 stycznia 2007 r. pozawydziałową jednostkę organizacyjną Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości AGH.

Senat AGH na posiedzeniu w dniu 31 stycznia 2018 r., uchwałą nr 7, wyraził pozytywną opinię w sprawie wniosku Rektora AGH dotyczącego likwidacji AIP AGH.

Zarządzeniem nr 9, Rektora prof. dr hab. inż. Tadeusza Słomki z dnia 14 lutego 2018 r., zlikwidowano z dniem 31 marca 2018 Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości AGH (AIP AGH).

Działania AIP AGH obejmowały promowanie idei przedsiębiorczości i kultury innowacji w środowisku akademickim ; wspieranie pracowników, doktorantów, studentów i absolwentów AGH w zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej ; współpracę z jednostkami AGH, przedsiębiorcami i instytucjami otoczenia biznesu.

Z dniem likwidacji AIP AGH dotychczasowe zadania w zakresie promowania przedsiębiorczości akademickiej, w tym również studenckiej przejęło Centrum Transferu Technologii AGH.


Dyrektorzy

Osoby związane

Bibliografia

Artykuły

 • Banaszewska M.: AGH2BUSINES. Biuletyn AGH [online] 2011, nr 38, s. 28 [przeglądany 13.02.2019]. Dostępny w: http://www.biuletyn.agh.edu.pl/biuletynypdf/2011_Biuletyn_PDF/038_02_2011.pdf
 • Knera A., Banaszewska M.: Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Innowacyjny Start 2007, nr 3, s. 25-26
 • Knera A.: 8. urodziny Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości AGH. Innowacyjny Start 2014, nr 2, s. 9-10
 • Królicki P.: AGH-owski spiritus movens przedsiębiorczości czyli INKUBATOR. Innowacyjny Start 2010, nr 3, s. 27-28

Źródła (w układzie chronologicznym)

 • Uchwała nr 95/2006 Senatu AGH z dnia 27 września 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości AGH
 • Uchwała nr 114/2006 Senatu AGH z dnia 25 października 2006 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości AGH
 • Zarządzenie nr 27/2006 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie z dnia 30 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie jednostki organizacyjnej: Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości AGH
 • Uchwała nr 85/2007 Senatu AGH z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie pozytywnej opinii o powołaniu przez Rektora Pani Anicy Knera na stanowisko Dyrektora Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości AGH
 • Uchwała nr 2/2016 Senatu AGH z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie Regulaminu Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości AGH
 • Uchwała nr 7/2018 Senatu AGH z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie opinii do wniosku Rektora AGH dotyczącego likwidacji Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości AGH
 • Zarządzenie nr 9/2018 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie likwidacji Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości AGH