Centrum Problemów Energetycznych

Z Historia AGH
Centrum Problemów Energetycznych
Rok założenia 2009
Rok przekształcenia/likwidacji 2018
Pochodzi od -
Przekształcony na:

Senat AGH na posiedzeniu w dniu 24 czerwca 2009 r., uchwałą nr 104, pozytywnie zaopiniował powołanie przez Rektora AGH jednostki pozawydziałowej o nazwie Centrum Problemów Energetycznych.

Uchwałą nr 150, Senat AGH na posiedzeniu w dniu 28 października 2009 r., pozytywnie zaopiniował powołanie przez Rektora AGH, prof. dr hab. inż. Kazimierza Jelenia na Kierownika Centrum.

Zarządzeniem nr 28, Rektora prof. dr hab. inż. Antoniego Tajdusia z dnia 13 listopada 2009 r., utworzono z dniem 13 listopada 2009 r. jednostkę pozawydziałową o nazwie Centrum Problemów Energetycznych (CPE).

Senat AGH na posiedzeniu w dniu 31 stycznia 2018 r., uchwałą nr 6, pozytywnie zaopiniował likwidację Centrum Problemów Energetycznych.

Do zadań CPE należała integracja i koordynacja działań AGH w zakresie zagadnień związanych z energetyką.

Kierownicy

prof. dr hab. inż. Kazimierz Jeleń

Osoby związane z centrum

Bibliografia

Artykuły

Inne

Źródła (w układzie chronologicznym)

stan na dzień 11.01.2022