Jerzy Walerian Wiciak

Z Historia AGH
Jerzy Walerian Wiciak
Wiciak Jerzy.jpg
Nazwisko Wiciak
Imię / imiona Jerzy Walerian
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 24 sierpnia 1964
Miejsce urodzenia Kraków


Dyscyplina/specjalności mechanika, wibroakustyka, fizyka, inżynieria i ochrona środowiska, akustyka strukturalna, materiały inteligentne, ochrona środowiska, biomechanika
Wydział Wydział Inżynierii Mechanicznej i RobotykiFunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki20082012


Prof. dr hab. inż. Jerzy Walerian Wiciak (1964-)

Dyscyplina/specjalności: mechanika, wibroakustyka, fizyka, inżynieria i ochrona środowiska, akustyka strukturalna, materiały inteligentne, ochrona środowiska, biomechanika

Nota biograficzna

Urodził się 24 sierpnia 1964 roku w Krakowie.

W 1989 roku ukończył Politechnikę Krakowską.

W 1990 roku rozpoczął pracę w Katedrze Mechaniki i Wibroakustyki Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH.

W 1998 roku na podstawie pracy "Analiza przenoszenia energii dźwięków materiałowych w złożonych układach mechanicznych na przykładzie elementów płytowych" uzyskał doktorat.

W 2008 roku został doktorem habilitowanym.

W latach 2008-2012 prodziekan Wydziału.

W 2015 roku otrzymał tytuł profesora.

Jego badania skupiły się przede wszystkim na teoretycznej inżynierii wibroakustycznej, ze szczególnym naciskiem na aktywną akustyczną kontrolę strukturalną. W ostatnich latach zajmuje się pejzażami akustycznymi i ambisonicznymi nagraniami z polskich obiektów Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Brał udział (jako koordynator lub główny badacz) w 12 ufundowanych projektach badawczych.

W 2014 roku był przewodniczącym 7 Forum Acusticum Conference w Krakowie.

Autor ponad 270 publikacji. Uczestnik wielu konferencji.

Członek Polskiego Towarzystwa Akustycznego, Europejskiego Stowarzyszenia Akustyków, OKPTA, Międzynarodowego Instytutu Akustyki i Wibracji.

Odznaczenia i nagrody

Laureat I miejsca w Konkursie o Nagrodę im. Marka Kwieka organizowanego przez Polskie Towarzystwo Akustyczne

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/wiciak-jerzy-003439

Źródła do biogramu

Książki

  • Engel Z.: Katedra Mechaniki i Wibroakustyki Akademii Górniczo-Hutniczej : tradycja - historia - działalność. Radom 2008, s. 172, 185 [foto]
  • Engel Z.: Sześćdziesiąt lat minęło... Kraków 2012, s. 156, 157, 210, 221, [foto]
  • Pracownicy naukowo-dydaktyczni [Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH]. Red. W. P. Kowalski. Kraków 2002, s. 345, [foto]
  • [Skład Osobowy AGH … 1994]. Kraków 1994, s. 46, 564
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 392

Inne


stan na dzień 10.03.2023