Wojciech Łużny

Z Historia AGH
Wojciech Łużny
Wojciech Łużny.jpg
Nazwisko Łużny
Imię / imiona Wojciech
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 29 listopada 1959
Miejsce urodzenia Kraków


Dyscyplina/specjalności fizyka ciała stałego, fizyka materii nieuporządkowanej, fizyka polimerów, informatyka stosowana
Pełnione funkcje Prorektor AGH ds. Kształcenia (2016-2020, 2020-2024)
Wydział Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi, Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Fizyki i Informatyki Stosowanej20022005
ProdziekanWydział Fizyki i Informatyki Stosowanej20052008
DziekanWydział Fizyki i Informatyki Stosowanej20082012
ProrektorAGH20162020
ProrektorAGH20202024

Prof. dr hab. inż. Wojciech Łużny (1959-)

Dyscyplina/specjalności: fizyka ciała stałego, fizyka materii nieuporządkowanej, fizyka polimerów, informatyka stosowana.

Nota biograficzna

Urodził się 29 listopada 1959 roku w Krakowie.

W 1984 roku ukończył studia w Międzyresortowym Instytucie Fizyki i Techniki Jądrowej AGH.

Od ukończenia studiów (AGH, 1984) pracuje na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH (poprzednio Międzyresortowy Instytut Fizyki i Techniki Jądrowej następnie Wydział Fizyki i Techniki Jądrowej). Stopień doktora uzyskał w 1989 roku na podstawie pracy "Własności fizyczne a kinetyka krzepnięcia: studium eksperymentalno-modelowe dla ciekłego galu". W 1996 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk fizycznych na podstawie pracy "Badania strukturalne wybranych polimerów przewodzących". Tytuł profesora od 2002 roku. Od 1998 roku na stanowisku profesora nadzwyczajnego, a od 2005 roku na stanowisku profesora zwyczajnego AGH.

Prodziekan ds. Ogólnych Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej w latach 2002-2005 i 2005-2008, a następnie dziekan w latach 2008–2012. Prorektor AGH ds. Kształcenia w kadencji 2016-2020 i 2020-2024.

Członek Polskiego Towarzystwa Fizycznego (1984-). W kadencji 2012-2016 przewodniczący Senackiej Komisji Budżetowej AGH. Członek Prezydium Komitetu Fizyki PAN w kadencji 2016-2020.

Staże naukowo-badawcze w NTNU w Trondheim w Norwegii, na Uniwersytecie J. Fouriera w Grenoble we Francji oraz w Hamburgu (Uniwersytet oraz HASYLAB) w Niemczech. Pomysłodawca i główny realizator utworzenia Krakowskiego Konsorcjum Naukowego im. M. Smoluchowskiego „Materia-Energia-Przyszłość”, które uzyskało status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW) w dziedzinie nauk fizycznych (na lata 2012-2017).

Dorobek naukowy: blisko 100 artykułów, w tym ok. 65 w czasopismach zagranicznych, ok. 75 wystąpień na konferencjach naukowych, ponad 50 referatów na konwersatoriach i seminariach, 2 książki: "Badania strukturalne wybranych polimerów przewodzących" (rozprawa habilitacyjna, 1995), "Wstęp do nauki o polimerach" (podręcznik, 1999).

Główne osiągnięcie naukowe: opracowanie nowych metod badań struktury polimerów przewodzących w oparciu o rozpraszanie promieniowania rentgenowskiego i modelowanie komputerowe.

Główne kierunki badań: badania struktury polimerów metodami dyfrakcyjnymi i modelowania komputerowego, badanie zjawisk samoorganizacji w cienkich warstwach polimerowych, modelowanie struktur i zjawisk w materii nieuporządkowanej.

Promotor 5 prac doktorskich oraz 17 prac magisterskich.

Turysta górski od dzieciństwa. Jeszcze przed maturą (1978) przeszedł samodzielnie wszystkie znakowane szlaki Tatr Polskich, a od początku studiów przystał do Akademickiego Klubu Grotołazów AGH, gdzie w grupie Janusza Śmiałka odbył pierwsze wspinaczki i zwiedził kilka jaskiń tatrzańskich. W 1980 roku zaangażował się w organizację wyprawy AKG do Gouffre Berger, ale nie otrzymał paszportu. Pełnił funkcję prezesa AKG. Stara się intensywnie uprawiać i krzewić turystykę wysokogórską oraz narciarstwo.

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi (2005), Srebrny Krzyż Zasługi (2000), Medal Komisji Edukacji Narodowej (2000), Nagroda im. Profesora Władysława Taklińskiego

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/luzny-wojciech-001547

Źródła do biogramu

Książki

 • Kronika Wydziału Fizyki i Techniki Jądrowej Akademii Górniczo-Hutniczej 1991-2000. Oprac. B. Dziunikowski, A. Kreft, A. Zięba. Kraków 2009, s. 33, 34, 44, 45, 50, 58, 59, 66, 81, 97, 103, 105, 106, 109
 • Kronika Wydziału Fizyki i Techniki Jądrowej Akademii Górniczo-Hutniczej 2001-2010. Oprac. A. Kreft, A. Zięba, B. Bednarek. Kraków 2011, s. 138-139, [foto]
 • Who is who w Polsce. Zug 2004, s. 2430-2431
 • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 210, [foto]
 • Złota Księga Nauki Polskiej : w 100 rocznicę odzyskania niepodległości. T. 1, A-Ł. Red. K. Pikoń. Gliwice 2020, s. 722

Artykuły

 • Trębacz I.: Prof. dr hab. inż. Wojciech Łużny : Prorektor ds. Kształcenia. Biuletyn AGH 2016, nr 106, s. 15, [foto]
 • Łużny W.: Wielki jubileusz AGH został zainaugurowany! Wywiad z prof. dr. hab. inż. Wojciechem Łużnym - Prorektorem ds. Kształcenia - Przewodniczącym Komitetu ds. Organizacji Jubileuszu 100-lecia AGH. Vivat Akademia 2018 nr 19 grudzień, s. 6-7, [foto]
 • Łużny W.: Wywiad z prof. dr. hab. inż. Wojciechem Łużnym - Prorektorem ds. Kształcenia. Rozm. I. Kolczyńska. Biuletyn AGH 2020, nr 152, s. 21-23, [foto]
 • Medale i nagrody. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2008, nr 10, s. 16
 • Prodziekani AGH na kadencję 2005-2008. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2005, nr 146, s. 9
 • Władze rektorskie na kadencję 2020-2024. Vivat Akademia 2020, nr 22, s. 2, [foto]

Inne

stan na dzień 10.01.2023