Adam Piestrzyński

Z Historia AGH
Adam Piestrzyński
Adam Piestrzyński.jpg
Nazwisko Piestrzyński
Imię / imiona Adam
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 7 grudnia 1949


Dyscyplina/specjalności geologia, geologia i geochemia złóż, petrografia kruszców, metodyka poszukiwań złóż
Pełnione funkcje Dziekan Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska (2012-2016)
Wydział Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej
FunkcjeGdzieoddo
DziekanWydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska20122016

Prof. dr hab. inż. Adam Piestrzyński (1949-)

Dyscyplina/specjalności: geologia, geologia i geochemia złóż, petrografia kruszców, metodyka poszukiwań złóż

Nota biograficzna

Urodził się 7 grudnia 1949 roku.

W roku akademickim 1972/73 ukończył Wydział Geologiczno-Poszukiwawczy AGH uzyskując tytuł zawodowy magistra inżyniera geologa górniczego o specjalności Geologia Złóż Rud. Następnie rozpoczął pracę asystenta w Zakładzie Złóż Rud Instytutu Geologii i Surowców Mineralnych Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego AGH.

W 1982 roku na podstawie pracy "Geologia i okruszcowanie złoża miedzi Rudna" napisanej wspólnie z Wojciechem Mayerem w Instytucie Geologii i Surowców Mineralnych uzyskał doktorat.

W 1994 roku uzyskał habilitację, od 2000 roku prof. AGH. W 2009 roku otrzymał tytuł profesora.

Od 2001 roku kierownik Zakładu Złóż Rud i Soli.

W latach 2012-2016 był dziekanem Wydziału Geologi, Geofizyki i Ochrony Środowiska.

Autor ponad 210 prac naukowych, w tym kilku skryptów i książek. Edytor i współautor dwóch wydań Monografii KGHM PM S.A. Autor i współautor ponad 350 opracowań i ekspertyz dla przemysłu. Współautor 1 patentu. Promotor prac doktorskich.

Organizator naukowy wypraw, brał udział w międzynarodowych programach badawczych organizowanych przez IAEA w Wiedniu. Autor opisu nowego genetycznego typu złoża złota w Polsce. W latach 1997-1998 był stypendystą Humboldta. Badacz lubińskich złóż miedzi

Członek IAGOD, Komisji Nauk Mineralogicznych PAN, SGA, SEG, przedstawiciel Polski do International Council for Applied Mineralogy oraz Commission on Ore Mineralogy, Onternational Mineralogical Associaation, Rady Szkoły International School of Technology przy AGH.

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Dyrektor Górniczy I Stopnia

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/piestrzynski-adam-002224

Źródła do biogramu

Książki

  • Adam Piestrzyński. W: Manecki A.: Ludzie nauk o Ziemi i Kosmosie : z wydarzeniami lat minionych tle. Kraków 2023, s. 156-157
  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 1. Pion górniczy. Kraków 1979, s. 212
  • [Skład Osobowy AGH … 1973/74]. Kraków 1975, s. 51
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 275, [foto]
  • Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska 1946-2016. Red. M. Manecki, E. Hycnar. Kraków 2016, s. 26, 217-226, [foto]

Inne

stan na dzień 24.01.2023