Waldemar Bolesław Korzeniowski

Z Historia AGH
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Waldemar Bolesław Korzeniowski
Waldemar Korzeniowski.jpg
Nazwisko Korzeniowski
Imię / imiona Waldemar Bolesław
Tytuły / stanowiska Dr hab. inż., prof. AGH
Data urodzenia 3 lutego 1956
Miejsce urodzenia Lublin


Dyscyplina/specjalności górnictwo i geologia inżynierska, technika podziemnej eksploatacji złóż, górnictwo, monitoring geomechanicznych cech górotworu, obudowa wyrobisk, technologie eksploatacji złóż rud
Pełnione funkcje Prodziekan Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH ds. studiów dziennych (2002-2005)
Wydział Wydział Górnictwa i GeoinżynieriiFunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Górnictwa i Geoinżynierii20022005

Dr hab. inż., prof. AGH Waldemar Bolesław Korzeniowski (1956-)

Dyscyplina/specjalności: górnictwo i geologia inżynierska, technika podziemnej eksploatacji złóż, górnictwo, monitoring geomechanicznych cech górotworu, obudowa wyrobisk, technologie eksploatacji złóż rud

Nota biograficzna

Urodził się 3 lutego 1956 roku w Lublinie.

W 1979 roku ukończył Wydział Górniczy AGH, a praca magisterska nosiła tytuł "Rozwiązanie sposobu wentylacji odrębnej długich wyrobisk korytarzowych w pokładzie 301, 302, 304/2 w partii B i C na poz. 270 w KWK "Komuna Paryska".

W 1979 roku rozpoczął pracę w Instytucie Górnictwa Podziemnego i Bezpieczeństwa Pracy Wydziału Górniczego AGH.

W 1988 roku na podstawie pracy "Wpływ długotrwałego obciążenia na zachowanie się filarów" uzyskał doktorat.

W 2006 roku na podstawie rozprawy "Ocena stanu podziemnych wyrobisk chodnikowych i komorowych na podstawie empirycznych metod badawczych" uzyskał habilitację.

W latach 1989-1993 był pełnomocnikiem dziekana Wydziału Górniczego ds. studentów zagranicznych, następnie w latach 1993-1996 był pełnomocnikiem Rektora ds studentów obcokrajowców.

Był kierownikiem Katedry Górnictwa Podziemnego.

W latach 2002-2005 prodziekan Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH ds. studiów dziennych.

Autor około 150 publikacji, w tym kilku książek i patentów.

Promotor i recenzent prac doktorskich.

Wdrożone liczne projekty stanowisk do monitorowania zachowania się górotworu i obudowy w podziemnych wyrobiskach, prace nad nową metodą klasyfikacji jakości górotworu, stanowisko do badania obudowy kotwiowej poddanej obciążeniu dynamicznemu, opracowana koncepcja systemu eksploatacji cienkiego złoża rud miedzi, badania górotworu in sidu.

Pełnił wiele funkcji, m.in.: EIT RAW MATERIALS - Koordynator AGH, KIC Raw Materials CLC EAST- International Steering Committee Member, przewodniczący Zespołu 1 ds. Badań Naukowych AGH, członek Komitetu Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN, członek Komitetu Górnictwa PAN, członek PTMS Polskiego Towarzystwa Mechaniki Skał, sekretarz Sekcji Technologii Górniczych Komitetu Górnictwa PAN.

Rzeczoznawca Wyższego Urzędu Górniczego.

Odbył liczne zagraniczne stypendia, wizyty, konsultacje, ekspertyzy i wykłady: Algieria- salt mining- Belgia- Research Fund for Coal and Steel, Chile- Universidad de La Serena, copper and gold mines: Chuquicamata, El Teniente, Andina, Tamaya, El Indio, El Cobre Mine, Chiny- X'ian Mining Institute, Huainan University, Czechy- Czech Science Foundation (GA CR), Egipt- Ain Shams University, Menoufia University and Assiut University, EU- KIC Raw Materials Consortium, Finlandia- Tamrock, Tampere, Niemcy-EIT Raw Materials, TU Bergakademie Freiberg, Indie- Bharat Coke Coal Ltd.- Design Office, Indian School of Mines, Dhanbad, Banaras Hindu University, Varanasi, Czarnogóra- lead and zinc mines, Norwegia- Norwegian University of Science and Technology-NTNU, Trondheim, underground iron ore mines, Peru- Uchuchaqua Mine-Bonaventura, Szwecja; Atlas Copco, Fagersta Secorac, Sandvik, Linden Alimak, copper and silver mines, USA-University of Utah, Salt Lake City, Bingham's Kennecott Copper Mine, Joy Machinery, Franklin Pennsylvania.

Odznaczenia i nagrody

Medal Zasłużony dla Górnictwa RP, Generalny Dyrektor Górniczy II Stopnia

Bibliografia publikacji

https://bpp.agh.edu.pl/autor/?idA=01700&idform=1&afi=1&fodR=1999&fdoR=1999&fagTP=0

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 1. Pion górniczy. Kraków 1979, s. 167
  • Mazurkiewicz M.: Jak zostałem profesorem czyli pół wieku w AGH. Kraków 2016, s. 116
  • [Skład Osobowy AGH … 1979/80]. Kraków 1980, s. 21
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 165, [foto]

Artykuły

  • Władze AGH na kadencję 2002-2005. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2002, nr 106/107, s. 16

Inne


stan na dzień 8.12.2020