Jan Dariusz Ziaja

Z Historia AGH
Jan Dariusz Ziaja
Jan Ziaja.jpg
Nazwisko Ziaja
Imię / imiona Jan Dariusz
Tytuły / stanowiska Dr hab. inż., prof. AGH
Data urodzenia 7 lutego 1965
Miejsce urodzenia Kraków


Dyscyplina/specjalności górnictwo i geologia inżynierska, inżynieria i ochrona środowiska, wiertnictwo, geoinżynieria, ochrona środowiska, technologie bezwykopowe, górnictwo i energetyka
Pełnione funkcje Prodziekan Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH (2008-2012, 2012-2016)
Wydział Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu


Odznaczenia i nagrody Brązowy Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu20082012
ProdziekanWydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu20122016

Dr hab. inż., prof. AGH Jan Dariusz Ziaja (1965–)

Dyscyplina/specjalności: górnictwo i geologia inżynierska, inżynieria i ochrona środowiska, wiertnictwo, geoinżynieria, ochrona środowiska, technologie bezwykopowe, górnictwo i energetyka

Nota biograficzna

Urodził się 7 lutego 1965 roku w Krakowie.

W 1990 roku ukończył Wydział Wiertniczo-Naftowy AGH.

W 1990 roku rozpoczął pracę asystenta na Wydziale Wiertniczo-Naftowym AGH.

Od 1996 roku kierownik Laboratorium Mechaniki Zwiercania Skał Zakładu Wiertnictwa i Geoinżynierii.

W 2000 roku na podstawie pracy "Problemy techniczno-ekonomiczne stosowania traconych kolumn rur okładzinowych w głębokich otworach wiertniczych" uzyskał doktorat.

W latach 2008–2012 i 2012–2016 był prodziekanem Wydziału Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu ds. Studiów Stacjonarnych.

W 2014 roku na podstawie rozprawy "Doskonalenie i modernizacja technologii wiertniczych stosowanych podczas wykrywania sterowanych przewiertów horyzontalnych oraz analiza przyczyn awarii wiertniczych" uzyskał habilitację.

Od 2016 roku kierownik Katedry Wiertnictwa i Geoinżynierii.

W latach 2012–2016 przewodniczący Komisji ds. Jakości Kształcenia, w latach 2008–2016 przewodniczący Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Koordynator AGH ds. Współpracy z Ukrainą.

W latach 1998–2002 był redaktorem technicznym kwartalnika "NTTB. Nowoczesne Techniki i Technologie Bezwykopowe" i w latach 2000–2002 był tam członkiem Rady Programowej, następnie w latach 2002–2004 redaktor techniczny kwartalnika "Techniki i Technologie Bezwykopowe" i w latach 2003–2004 członek jego Rady Programowej.

Autor około 120 publikacji. Autor ponad 80 ekspertyz, opracowań dla przemysłu i materiałów niepublikowanych.

W latach 2002–2008 Sekretarz Naukowy Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej "Nowe Metody i Technologie w Geologii Naftowej, Wiertnictwie, Eksploatacji Otworowej i Gazownictwie". Członek Kapituły Honorowej SITPNiG.

Członek Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego, Stowarzyszenia Polskich Energetyków, Polskiego Stowarzyszenia Technologii Bezwykopowych.

Odznaczenia i nagrody

Brązowy Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złota Odznaka Zasłużony dla Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Inżynier Górniczy, Dyrektor Górniczy III stopnia, Dyrektor Górniczy II stopnia, wielokrotnie Nagroda Rektora AGH

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/ziaja-jan-003445

Źródła do biogramu

Książki

  • Jubileusz 50-lecia : 1967 - 2017 : Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Kraków 2017, s. 320-321, [foto]
  • [Skład Osobowy AGH … 1973/74]. Kraków 1975, s. 86, 593
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 413, [foto]
  • Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie : sprawozdanie władz z działalności w latach 2008-2016. Kraków 2016, s. 5, 7, 17, 35, [foto]

Inne

stan na dzień 30.01.2023