Wydział Górnictwa i Geoinżynierii

Z Historia AGH
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
Rok założenia 2002
Rok przekształcenia 2021
Pochodzi od Wydział Górniczy
Przekształcony na: Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami

Wydział Górniczy Akademii Górniczej w Krakowie powstał w 1919 roku.

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 1949 r. Akademia Górnicza przekształca się na Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.

Od 30 maja 1949 r. Wydział Górniczy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 maja 1969 r., z dniem 24 maja 1969 r., Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie zmienia nazwę na: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Od 24 maja 1969 r. Wydział Górniczy Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Na mocy uchwały Senatu AGH z dnia 30 października 2002 r., z dniem 1 listopada 2002 r. Wydział Górniczy zmienia nazwę na Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Zarządzeniem nr 32/2021 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 26 maja 2021 r., z dniem 26 maja 2021 r. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii zmienia nazwę na Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami.

Struktura wydziału

12.06.2019-2021-26.05.2021

 • Katedra Inżynierii Górniczej i Bezpieczeństwa Pracy (2019-)[1]
 • Katedra Inżynierii Środowiska (2019-)[2]
 • Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki (2000-)[3]
 • Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle (2000-)[4]

30.06.2010-12.06.2019

 • Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki (2000-)[5]
 • Katedra Górnictwa Odkrywkowego (1997-2019)[6]
 • Katedra Górnictwa Podziemnego (1997-2019)[7]
 • Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców (2010-2019)[8]
 • Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle (2000-)[9]

28.03.2007-30.06.2010

 • Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki (2000-)
 • Katedra Górnictwa Odkrywkowego (1997-2019)
 • Katedra Górnictwa Podziemnego (1997-2019)
 • Katedra Przeróbki Kopalin i Ochrony Środowiska (2007-2010)[10]
 • Katedra Ekologii Terenów Przemysłowych (2007-2010)[11]
 • Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle (2000-)

01.11.2002-28.03.2007

 • Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki (2000-)
 • Katedra Górnictwa Odkrywkowego (1997-2019)
 • Katedra Górnictwa Podziemnego (1997-2019)[12]
 • Zakład Przeróbki Kopalin, Ochrony Środowiska i Utylizacji Odpadów (1993-2007)[13]
 • Katedra Ekologii Terenów Górniczych (1998-2007)[14]
 • Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle (2000-)

Władze wydziału

 FunkcjaRok odRok do
Jerzy KlichDziekan20022005
Waldemar Bolesław KorzeniowskiProdziekan20022005
Piotr CzajaProdziekan20022005
Stanisława Sanak-RydlewskaProdziekan20022005
Ireneusz SolińskiProdziekan20022005
Ireneusz SolińskiProdziekan20052007
Jerzy KlichDziekan20052008
Piotr CzajaProdziekan20052008
Stanisława Sanak-RydlewskaProdziekan20052008
Marek CałaProdziekan20082012
Piotr CzajaDziekan20082012
Jan Józef WinzerProdziekan20082012
Kazimierz Antoni TrybalskiProdziekan20082012
Marek CałaProdziekan20122016
Piotr CzajaDziekan20122016
Jan Józef WinzerProdziekan20122014
Marek CałaDziekan20162020
Marek CałaDziekan20202021

Osoby związane z wydziałem

Bronisław Jan Barchański, Paweł Batko, Sławomir Bednarczyk, Zofia Blaschke, Marian Jerzy Branny, Marian Brożek, Bogumiła Maria Borkowska-Kłeczek, Kazimierz Czopek, Zenon Duda, Danuta Flisiak, Jerzy Flisiak, Tadeusz Franik, Zdzisław Gałaś, Zdzisław Iwulski, Barbara Jabłońska-Firek, Stefan Władysław Jóżkiewicz, Jan Lucjan Jasiewicz, Andrzej Jaśkowski, Jerzy Klich, Zdzisław Kłeczek, Zdzisław Bolesław Kohutek, Bogusław Wiesław Kowalczyk, Wiesław Kozioł, Danuta Teresa Krzysztoń, Iwona Maria Kuczyńska, Stefan Kukiałka, Jerzy Romuald Kicki, Jacek Władysław Kordek, Mieczysław Lasoń, Józef Lewicki, Roman Magda, Tadeusz Majcherczyk, Jolanta Maria Marciniak-Kowalska, Jakub Kazimierz Mazurek, Maciej Zbigniew Mazurkiewicz, Tadeusz Mikoś, Ryszard Morawa, Bohdan Wiesław Makary, Władysław Mikołajczyk, Stanisław Tadeusz Nawrat, Bernard Nowak, Alicja Teresa Nowak, Zofia Jadwiga Ociepa, Andrzej Jan Olajossy, Zbigniew Wojciech Onderka, Zygmunt Orłowski, Barbara Sabina Peszko, Stanisław Piechota, Zbigniew Andrzej Piotrowski, Jacek Tomasz Postawa… dalsze wyniki

Przypisy

 1. na wniosek Dziekana Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii, po zasięgnięciu opinii Senatu AGH, Rektor AGH prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka, Zarządzeniem nr 24 z dnia 12.06.2019, przekształca Katedrę Górnictwa Odkrywkowego, Katedrę Górnictwa Podziemnego, Katedrę Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców w Katedry: Katedrę Inżynierii Górniczej i Bezpieczeństwa Pracy i Katedrę Inżynierii Środowiska
 2. na wniosek Dziekana Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii, po zasięgnięciu opinii Senatu AGH, Rektor AGH prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka, Zarządzeniem nr 24 z dnia 12.06.2019, przekształca Katedrę Górnictwa Odkrywkowego, Katedrę Górnictwa Podziemnego, Katedrę Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców w Katedry: Katedrę Inżynierii Górniczej i Bezpieczeństwa Pracy i Katedrę Inżynierii Środowiska
 3. Uchwałą Senatu AGH z dnia 4.11.1992, rozwiązano z dniem 31.12.1992 dotychczasową strukturę Wydziału i utworzono z dniem 01.01.1993 Katedrę Geomechaniki ; Uchwałą Senatu AGH z dnia 26.10.1994 w miejsce Katedry Geomechaniki (1993-1994) tworzy się Katedrę Geomechaniki Górniczej i Geotechniki (1994-2000) ; Uchwałą nr 76 Senatu AGH z dnia 27.09.2000 przekształca się Katedrę Geomechaniki Górniczej i Geotechniki na: Katedrę Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki
 4. Uchwałą Senatu AGH z dnia 4.11.1992, rozwiązano z dniem 31.12.1992 dotychczasową strukturę Wydziału i utworzono z dniem 01.01.1993 Zakład Projektowania, Budownictwa, Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie (1993-2000) ; Uchwałą nr 76, Senat AGH na posiedzeniu w dniu 27.09.2000, przekształca Zakład Projektowania, Budownictwa, Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie na: Katedrę Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle
 5. Uchwałą Senatu AGH z dnia 4.11.1992, rozwiązano z dniem 31.12.1992 dotychczasową strukturę Wydziału i utworzono z dniem 01.01.1993 Katedrę Geomechaniki ; Uchwałą Senatu AGH z dnia 26.10.1994 w miejsce Katedry Geomechaniki (1993-1994) tworzy się Katedrę Geomechaniki Górniczej i Geotechniki (1994-2000) ; Uchwałą nr 76 Senatu AGH z dnia 27.09.2000 przekształca się Katedrę Geomechaniki Górniczej i Geotechniki na: Katedrę Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki
 6. Uchwałą Senatu AGH z dnia 4.11.1992, rozwiązano z dniem 31.12.1992 dotychczasową strukturę Wydziału i utworzono z dniem 01.01.1993 Zakład Technologii, Zarządzania i Inżynierii Środowiska w Górnictwie Odkrywkowym (1993-2007) ; Uchwałą nr 6, Senat AGH na posiedzeniu w dniu 29.01.1997, zmienia nazwę Zakładu Technologii, Zarządzania i Inżynierii Środowiska w Górnictwie Odkrywkowym na: Katedra Górnictwa Odkrywkowego ; na wniosek Dziekana Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii, po zasięgnięciu opinii Senatu AGH, Rektor AGH prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka, Zarządzeniem nr 24 z dnia 12.06.2019, przekształca Katedrę Górnictwa Odkrywkowego, Katedrę Górnictwa Podziemnego, Katedrę Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców w Katedry: Katedrę Inżynierii Górniczej i Bezpieczeństwa Pracy i Katedrę Inżynierii Środowiska
 7. Uchwałą Senatu AGH z dnia 4.11.1992, rozwiązano z dniem 31.12.1992 dotychczasową strukturę Wydziału i utworzono z dniem 01.01.1993 Zakład Górnictwa Podziemnego ; Uchwałą nr 84, Senat AGH na posiedzeniu w dniu 8.10.1997, zmienia nazwę Zakładu Górnictwa Podziemnego na: Katedra Górnictwa Podziemnego ; na wniosek Dziekana Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii, po zasięgnięciu opinii Senatu AGH, Rektor AGH prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka, Zarządzeniem nr 24 z dnia 12.06.2019, przekształca Katedrę Górnictwa Podziemnego, Katedrę Górnictwa Odkrywkowego, Katedrę Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców w Katedry: Katedrę Inżynierii Górniczej i Bezpieczeństwa Pracy i Katedrę Inżynierii Środowiska
 8. Uchwałą nr 81, Senat AGH na posiedzeniu w dniu 30.06.2010 pozytywnie zaopiniował utworzenie przez Rektora AGH Katedry Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców ; na wniosek Dziekana Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii, po zasięgnięciu opinii Senatu AGH, Rektor AGH prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka, Zarządzeniem nr 24 z dnia 12.06.2019, przekształca Katedrę Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców, Katedrę Górnictwa Podziemnego, Katedrę Górnictwa Odkrywkowego w Katedry: Katedrę Inżynierii Górniczej i Bezpieczeństwa Pracy i Katedrę Inżynierii Środowiska
 9. Uchwałą Senatu AGH z dnia 4.11.1992, rozwiązano z dniem 31.12.1992 dotychczasową strukturę Wydziału i utworzono z dniem 01.01.1993 Zakład Projektowania, Budownictwa, Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie (1993-2000) ; Uchwałą nr 76, Senat AGH na posiedzeniu w dniu 27.09.2000, przekształca Zakład Projektowania, Budownictwa, Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie na: Katedrę Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle
 10. Uchwałą Senatu AGH z dnia 4.11.1992, rozwiązano z dniem 31.12.1992 dotychczasową strukturę Wydziału i utworzono z dniem 01.01.1993 Zakład Przeróbki Kopalin, Ochrony Środowiska i Utylizacji Odpadów ; Uchwałą nr 27, Senat AGH na posiedzeniu w dniu 28.03.2007, pozytywnie zaopiniował przekształcenie przez Rektora AGH Zakładu Przeróbki Kopalin, Ochrony Środowiska i Utylizacji Odpadów na: Katedrę Przeróbki Kopalin i Ochrony Środowiska (2007-2010) ; Uchwałą nr 81, Senat AGH na posiedzeniu w dniu 30.06.2010, pozytywnie zaopiniował zniesienie przez Rektora AGH Katedry Przeróbki Kopalin i Ochrony Środowiska
 11. Uchwałą nr 112 Senatu AGH z dnia 16.12.1998 utworzono Katedrę Ekologii Terenów Górniczych (1998-2007) ; Uchwałą nr 27, Senat AGH na posiedzeniu w dniu 28.03.2007 pozytywnie zaopiniował przekształcenie przez Rektora AGH Katedry Ekologii Terenów Górniczych na: Katedrę Ekologii Terenów Przemysłowych (2007-2010) ; Uchwałą nr 81, Senat AGH na posiedzeniu w dniu 30.06.2010 pozytywnie zaopiniował zniesienie przez Rektora AGH Katedry Ekologii Terenów Przemysłowych
 12. Uchwałą Senatu AGH z dnia 4.11.1992, rozwiązano z dniem 31.12.1992 dotychczasową strukturę Wydziału i utworzono z dniem 01.01.1993 Zakład Górnictwa Podziemnego ; Uchwałą nr 84, Senat AGH na posiedzeniu w dniu 8.10.1997, zmienia nazwę Zakładu Górnictwa Podziemnego na: Katedra Górnictwa Podziemnego ; na wniosek Dziekana Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii, po zasięgnięciu opinii Senatu AGH, Rektor AGH prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka, Zarządzeniem nr 24 z dnia 12.06.2019, przekształca Katedrę Górnictwa Podziemnego, Katedrę Górnictwa Odkrywkowego, Katedrę Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców w Katedry: Katedrę Inżynierii Górniczej i Bezpieczeństwa Pracy i Katedrę Inżynierii Środowiska
 13. Uchwałą Senatu AGH z dnia 4.11.1992, rozwiązano z dniem 31.12.1992 dotychczasową strukturę Wydziału i utworzono z dniem 01.01.1993 Zakład Przeróbki Kopalin, Ochrony Środowiska i Utylizacji Odpadów ; Uchwałą nr 27, Senat AGH na posiedzeniu w dniu 28.03.2007, pozytywnie zaopiniował przekształcenie przez Rektora AGH Zakładu Przeróbki Kopalin, Ochrony Środowiska i Utylizacji Odpadów na: Katedrę Przeróbki Kopalin i Ochrony Środowiska (2007-2010) ; Uchwałą nr 81, Senat AGH na posiedzeniu w dniu 30.06.2010, pozytywnie zaopiniował zniesienie przez Rektora AGH Katedry Przeróbki Kopalin i Ochrony Środowiska
 14. Uchwałą nr 112 Senatu AGH z dnia 16.12.1998 utworzono Katedrę Ekologii Terenów Górniczych (1998-2007) ; Uchwałą nr 27, Senat AGH na posiedzeniu w dniu 28.03.2007 pozytywnie zaopiniował przekształcenie przez Rektora AGH Katedry Ekologii Terenów Górniczych na: Katedrę Ekologii Terenów Przemysłowych (2007-2010) ; Uchwałą nr 81, Senat AGH na posiedzeniu w dniu 30.06.2010 pozytywnie zaopiniował zniesienie przez Rektora AGH Katedry Ekologii Terenów Przemysłowych

Bibliografia

Książki

 • Białas S.: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie w latach 1919-1959. T.1 : Kronika. Kraków 1959
 • Informator : Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Kraków 1969 (Wydawnictwa jubileuszowe 1919-1969)
 • Jubileusz 50-lecia Katedry Górnictwa Odkrywkowego : 1964-2014. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Kraków 2014
 • Kronika Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie 1919-1969. Oprac. J. Sulima Samujłło. Kraków 1970
 • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T.1 : Pion górniczy. Kom. red. A. Długosz et al., aut. kroniki i red. spisu absolwentów: J. Sulima-Samujłło, zebranie materiałów do spisu absolwentów: F. Szwagrzyk. Kraków 1979
 • Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967. Oprac. J. Sulima-Samujłło oraz zespół aut. Kraków 1970 (Wydawnictwa Jubileuszowe 1919-1969)

Artykuły

 • Czaja P.: Wydział Górniczy w 100-letniej historii AGH : krótka historia Wydziału Górniczego - obecnie Górnictwa i Geoinżynierii. Vivat Akademia : AGH [online] 2020, nr 21, s. 31-43, [foto] [przeglądany 15.01.2021]. Dostępny w: http://vivat.agh.edu.pl/vivatpdf/vivat_021.pdf
 • Magda R., Załucki J., Snopkowski R.: 90 lat Katedry Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle AGH w badaniach naukowych i kształceniu kadr. Przegląd Górniczy 2012, nr 9, s. 2-9

Inne

Źródła (w układzie chronologicznym)

stan na dzień 22.06.2021