Międzynarodowe Centrum Mikroskopii Elektronowej dla Inżynierii Materiałowej

Z Historia AGH
Międzynarodowe Centrum Mikroskopii Elektronowej dla Inżynierii Materiałowej
Rok założenia 2010
Logo Plik:Baner icem.jpg
Pochodzi od -
Przekształcony na:

Międzynarodowe Centrum Mikroskopii Elektronowej dla Inżynierii Materiałowej (International Centre of Electron Microscopy for Materials Science, IC-EM) zostało powołane 1 czerwca 2010 r. (Zarządzenie nr 27 Rektora AGH) jako jednostka pozawydziałowa AGH, działająca we współpracy z partnerami zagranicznymi.

Jednostką wiodącą Centrum jest Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, zaś wiodącym partnerem zagranicznym jest Forschungszentrum Jülich (FZJ) w Niemczech. Porozumienie o współpracy pomiędzy IC-EM a FZJ zostało uroczyście podpisane 30 września 2010 r. w Forschungszentrum Jülich.

Z dniem 1 stycznia 2020 r. Międzynarodowe Centrum Mikroskopii Elektronowej dla Inżynierii Materiałowej stało się jednostką wewnętrzną Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej (Zarządzenie Rektora nr 79).

Działalność naukowo-badawcza Centrum obejmuje badania podstawowe i stosowane związane z problemami mikroskopii elektronowej w nauce o materiałach, fizyce, chemii, elektronice, energetyce i medycynie. Prowadzi również szeroko pojętą działalność szkoleniową w zakresie wykorzystania mikroskopii elektronowej w badaniach materiałów oraz nowych metod badawczych w tej dziedzinie, m.in. cyklicznie organizując w AGH międzynarodowe Szkoły mikroskopii elektronowej. Centrum wyposażone jest w cztery transmisyjne i dwa skaningowe mikroskopy elektronowe, w tym unikalny analityczny wysokorozdzielczy mikroskop elektronowy (S)TEM Titan Cubed G2 60-300 firmy FEI z unikalnym oprzyrządowaniem do wieloskalowych badań strukturalnych, również w skali atomowej.

Infrastruktura badawcza, zaangażowanie i kompetencje zespołu Centrum znalazły wyraz w zaproszeniach do wielu międzynarodowych projektów badawczych. Od 2006 r. Centrum jest partnerem w europejskiej sieci zaawansowanych centrów mikroskopii elektronowej (Distributed European Infrastructure of Advanced Electron Microscopy for Nanoscience, ESTEEM). Uczestnictwo w tej Sieci umacnia pozycję zespołu Centrum w świecie i stwarza nowe możliwości rozwoju mikroskopii elektronowej w Kraju oraz przyczynia się do promocji Uczelni na arenie międzynarodowej.

Szczegółowy opis infrastruktury badawczej Centrum, zakres prowadzonych badań oraz współpracę krajową i miedzynarodową podano na stronie: http://www.tem.agh.edu.pl.[1]

Kierownicy

 FunkcjaRok odRok do
Aleksandra Czyrska-FilemonowiczKierownik20102016
Adam Piotr KrukKierownik20172020

Osoby związane z Centrum

Zespół:

- dr hab. inż Adam Kruk, prof. AGH (kierownik)

- prof. dr hab. inż. Aleksandra Czyrska-Filemonowicz

- prof. dr Philippe Buffat (EPFL Lozanna)

- prof. dr Franco Rustichelli (UNIVPM Ancona)

- dr inż. Grzegorz Cempura

- dr inż. Joanna Karbowniczek

- dr Oleksandr Krysthal

- mgr inż. Sebastian Lech

- dr inż. Grzegorz Michta

- dr hab. inż. Władysław Osuch, prof. AGH

- dr inż. Bogdan Rutkowski

- dr hab. inż. Urszula Stachewicz, prof. AGH

- dr inż. Kinga Zawadzka

- dr inż. Maciej Ziętara

Przypisy

  1. Informacje i tekst o IC-EM od prof. dr hab. inż. Aleksandry Czyrskiej-Filemonowicz

Bibliografia

Artykuły

Inne

  • Informacje od prof. dr hab. inż. Aleksandy Czyrskiej-Filemonowicz

Źródła (w układzie chronologicznym)

stan na dzień 10.01.2022