Jacek Marek Mucha

Z Historia AGH
Jacek Marek Mucha
Jacek Mucha.jpg
Nazwisko Mucha
Imię / imiona Jacek Marek
Tytuły / stanowiska Dr hab. inż., prof AGH
Data urodzenia 6 marca 1952
Miejsce urodzenia Tarnów


Dyscyplina/specjalności geologia, geologia górnicza, geostatystyka, nauki o Ziemi i środowisku
Pełnione funkcje Prodziekan Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska (2005-2008)
Wydział Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony ŚrodowiskaFunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska20052008

Dr hab. inż., prof AGH Jacek Marek Mucha (1952-)

Dyscyplina/specjalności: geologia, geologia górnicza, geostatystyka, nauki o Ziemi i środowisku

Nota biograficzna

Urodził się 6 marca 1952 roku w Tarnowie.

W 1976 roku ukończył Wydział Geologiczno-Poszukiwawczy AGH.

W 1981 roku rozpoczął pracę w Zakładzie Geologii Kopalnianej Instytutu Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego AGH.

W 1981 roku na podstawie pracy "Geostatystyczny model zmienności złoża cynku i ołowiu Kopalni Trzebionka", obronionej na Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczyym AGH, uzyskał stopień doktora.

W 2004 roku na podstawie rozprawy "Struktura zmienności zawartości [Zn] i [Pb] w śląsko-krakowskich złożach rudy Zn-Pb" uzyskał stopień doktora habilitowanego.

Był kierownikiem Katedra Geologii Złożowej i Górniczej Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska.

W latach 2005-2008 był prodziekanem Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska.

Autor około 170 publikacji.

Promotor i recenzent prac doktorskich.

Członek Wydziału IV Nauk Technicznych i Komitetu Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk.

Bibliografia publikacji

https://bpp.agh.edu.pl/autor/mucha-jacek-02009

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 1. Pion górniczy. Kraków 1979, s. 216
  • [Skład Osobowy AGH … 1964/65]. Kraków 1965, s. 44
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 240

Artykuły

  • Dziekani i prodziekani AGH na kadencję 1999-2002. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1999, nr 69, s. 4

Inne

stan na dzień 6.04.2022