Tadeusz Pisarkiewicz

Z Historia AGH
Tadeusz Pisarkiewicz
Tadeusz Pisarkiewicz.jpg
Nazwisko Pisarkiewicz
Imię / imiona Tadeusz
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab.
Data urodzenia 6 lutego 1947


Dyscyplina/specjalności elektronika, fizyka, mikroelektronika, optoelektronika, technika sensorowa, elektronika ciała stałego, technika mikrosystemów, technologia elektronowa
Pełnione funkcje Dziekan Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji (2012-2016)
Wydział Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji


Odznaczenia i nagrody Medal Komisji Edukacji Narodowej, Srebrny Krzyż Zasługi
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki20052008
DziekanWydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji20122016

Prof. dr hab. Tadeusz Pisarkiewicz (1947–)

Dyscyplina/specjalności: elektronika, fizyka, mikroelektronika, optoelektronika, technika sensorowa, elektronika ciała stałego, technika mikrosystemów, technologia elektronowa

Nota biograficzna

Urodził się 6 lutego 1947 roku.

W 1969 roku ukończył studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu.

W 1970 toku rozpoczął pracę asystenta w Zakładzie Fizyki Ciała Stałego Instytutu Metalurgii Wydziału Metalurgicznego AGH.

W 1977 roku na podstawie pracy "Zjawiska polaryzacyjne w cienkich warstwach SiOx w zakresie bardzo małych częstotliwości", obronionej na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki, uzyskał stopień doktora.

Od 1992 roku był kierownikiem dziewięcioosobowego zespołu badwczego.

W 1997 roku na podstawie rozprawy "Amorphous Silicon-Carbon and Silicon-Geramnium Alloys as New Optoelectronic Materials", obronionej w Instytucie Technologii Elektronowej w Warszawie uzyskał stopień doktora habilitowanego.

Od 2000 roku był profesorem nadzwyczajnym w Katedrze Elektroniki na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki.

W latach 2005-2008 był prodziekanem Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki.

W 2009 roku otrzymał tytuł profesora nauk technicznych.

W latach 2012-2016 był dziekanem Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji.

Był członkiem Rektorskiej Komisji ds. Aparatury Naukowej.

Był też profesorem w Wyższej Szkole Technik Komputerowych i Telekomunikacji w Kielcach.

Autor około 200 publikacji oraz 8 patentów.

Promotor 7 prac doktorskich.

Członek Polskiego Towarzystwa Techniki Sensorowej, Sekcji Mikrosystemów i Czujników Pomiarowych Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej PAN, Sekcji Materiałów Elektronicznych i Technologii Elektronowej Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN, Polskiego Towarzystwa Fizycznego, International Society of Microelectronics and Packaging.

Członek komitetów naukowych 3 cyklicznych krajowych konferencji naukowych, Komitetu Redakcyjnego Czasopisma „Elektrotechnika i Elektronika” Wydawnictwa AGH,

Odznaczenia i nagrody

Medal Komisji Edukacji Narodowej, Srebrny Krzyż Zasługi (dwukrotnie)

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/pisarkiewicz-tadeusz-001227

Źródła do biogramu

Książki

  • [Skład Osobowy AGH … 1970/71]. Kraków 1971, s. 71
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 179-180

Artykuły

  • Prodziekani AGH na kadencję 2005-2008. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2005, nr 146, s. 9

Inne

stan na dzień 24.01.2023