Bolesław Grzegorz Karwat

Z Historia AGH
Bolesław Grzegorz Karwat
Bolesław Karwat.jpg
Nazwisko Karwat
Imię / imiona Bolesław Grzegorz
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 24 kwietnia 1951
Miejsce urodzenia Świdnica


Dyscyplina/specjalności mechanika, budowa i eksploatacja maszyn, dynamika maszyn, maszyny i urządzenia hutnicze, inżynieria mechaniczna
Pełnione funkcje Prodziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki (1999-2002, 2002-2005, 2005-2008)
Wydział Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki


Odznaczenia i nagrody Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złoty Krzyż Zasługi
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki19992002
ProdziekanWydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki20022005
ProdziekanWydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki20052008

Prof. dr hab. inż. Bolesław Grzegorz Karwat (1951-)

Dyscyplina/specjalności: mechanika, budowa i eksploatacja maszyn, dynamika maszyn, maszyny i urządzenia hutnicze, inżynieria mechaniczna

Nota biograficzna

Urodził się 24 kwietnia 1951 roku w Świdnicy.

W 1975 roku ukończył Wydział Maszyn Górniczych i Hutniczych AGH.

W 1975 roku rozpoczął pracę w Zakładzie Projektowania Hut, Urządzeń Hutniczych Odpylających i Utylizacji Surowców Wtórnych Instytutu Maszyn Hutniczych i Automatyzacji Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych AGH.

W 1983 roku na podstawie pracy "Wpływ wybranych parametrów na obciążenia dynamiczne układu elektromechanicznego przy wymuszeniu o charakterze udarowym", napisanej pod kierunkiem profesora Józefa Giergiela, uzyskał stopień doktora.

Był Pełnomocnikiem Rektora AGH ds. Festiwalu Nauki w Krakowie.

W latach 1999-2002 i 2002-2005 był prodziekanem Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki.

W 2011 roku na podstawie rozprawy "Modelowanie zintegrowanego systemu wytwarzania stali" uzyskał stopień doktora habilitowanego.

W 2021 roku otrzymał tytuł profesora.

Autor ponad 200 publikacji i 12 patentów.

Promotor i recenzent prac doktorskich.

Członek Komitetu Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk, Polskiego Naukowo-Technicznego Towarzystwa Eksploatacyjnego, Akademii Inżynierskiej w Polsce, PZPR.

Odznaczenia i nagrody

Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złoty Krzyż Zasługi, Zasłużony dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/karwat-boleslaw-002687

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 3. Pion elektromechaniczny i Wydziały Politechniczne. Kraków 1979, s. 201
  • Pracownicy naukowo-dydaktyczni [Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH]. Pod red. W. P. Kowalskiego. Kraków 2002, s. 4, 11, 117-118, [foto]
  • [Skład Osobowy AGH … 1978/79]. Kraków 1979, s. 106, 113, 173
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 143, [foto]

Artykuły

  • Dziekani i prodziekani AGH na kadencję 1999-2002. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1999, nr 69, s. 4
  • Medale Komisji Edukacji Narodowej. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2004, nr 135, s. 12
  • Prodziekani AGH na kadencję 2005-2008. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2005, nr 146, s. 9
  • Władze AGH na kadencję 2002-2005. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2002, nr 106/107, s. 16

stan na dzień 28.02.2023