Jan Józef Winzer

Z Historia AGH
Jan Józef Winzer
Jan Winzer.jpg
Nazwisko Winzer
Imię / imiona Jan Józef
Tytuły / stanowiska Dr inż.
Data urodzenia 8 marca 1951
Miejsce urodzenia Kraków


Dyscyplina/specjalności górnictwo i geologia inżynierska, górnictwo, technika strzelnicza, inżynieria środowiska
Pełnione funkcje Prodziekan Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii (2008-2012, 2012-2014)
Wydział Wydział Górnictwa i Geoinżynierii


Odznaczenia i nagrody Medal Komisji Edukacji Narodowej
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Górnictwa i Geoinżynierii20082012
ProdziekanWydział Górnictwa i Geoinżynierii20122014


Dr inż. Jan Józef Winzer (1951-)

Dyscyplina/specjalności: górnictwo i geologia inżynierska, górnictwo, technika strzelnicza, inżynieria środowiska

Nota biograficzna

Urodził się 8 marca 1951 roku w Krakowie.

W 1975 roku ukończył Wydział Górniczy AGH.

W 1975 roku rozpoczął pracę w Zakładzie Technologii Górnictwa Odkrywkowego Instytutu Górnictwa Odkrywkowego Wydziału Górniczego AGH.

W 2004 roku na podstawie pracy "Wpływ opóźnień milisekundowych przy prowadzeniu strzelań eksploatacyjnych na częstotliwościowe charakterystyki drgań gruntu i budynków na przykładzie złoża gipsu" obronionej na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii uzyskał doktorat.

Związany z Katedrą Górnictwa Odkrywkowego Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii.

W latach 2008-2012 i 2012-2014 był prodziekanem Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii.

Autor około 100 publikacji, w tym 1 książki i 1 patentu.

Autor ponad 250 opinii i ekspertyz dla przemysłu.

Promotor ponad 50 prac magisterskich i inżynierskich.

Inicjator i współtwórca komputerowego systemu monitoringu drgań wzbudzanych robotami strzałowymi - Kopalniana Stacja Monitoringu Drgań (KSMD).

Rzeczoznawca Wyższego Urzędu Górniczego do spraw ruchu zakładu górniczego.

Współwłaściciel firmy Exploconsult.

Członek Stowarzyszenia Polskich Inżynierów Strzałowych.

Odznaczenia i nagrody

Medal Komisji Edukacji Narodowej

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/winzer-jan-004030

Źródła do biogramu

Książki

  • Jubileusz 50-lecia Katedry Górnictwa Odkrywkowego : 1964-2014 [Wydział Górnictwa i Geoinżynierii - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie]. Kraków 2014, s. 109, [foto]
  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 1. Pion górniczy. Kraków 1979, s. 159
  • Mazurkiewicz M.: Jak zostałem profesorem czyli pół wieku w AGH. Kraków 2016, s. 189, 223
  • [Skład Osobowy AGH … 1978/79]. Kraków 1979, s. 28
  • Wacławik J.: Kronika Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii 1919-2019. Kraków 2019, s. 143, 149, 156, 162
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 395, [foto]

Artykuły

  • Do ponownej immatrykulacji zostali zaproszeni: Pion górniczy - indeksy zielone : Jan Winzer. Vivat Akademia : AGH 2020, nr 143, s. 23
  • Informacje Kadrowe. Biuletyn AGH 2010, nr 34, s. 29

stan na dzień 10.03.2023