Naukowe Centrum Inżynierii Akustycznej

Z Historia AGH
Naukowe Centrum Inżynierii Akustycznej
Rok założenia 2012
Rok przekształcenia/likwidacji 2019


Przekształcony na:

Na wniosek Dziekana Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki prof. dr hab. inż. Janusza Kowala, zaopiniowanego pozytywnie przez Radę Wydziału, Senat AGH na posiedzeniu w dniu 30 listopada 2011 r., uchwałą nr 165, pozytywnie zaopiniował powołanie przez Rektora AGH, jednostki pozawydziałowej pod nazwą Naukowe Centrum Inżynierii Akustycznej.

Zarządzeniem nr 2, Rektora prof. dr hab. inż. Antoniego Tajdusia z dnia 16 stycznia 2012 r., powołano z dniem 16 stycznia 2012 r. jednostkę pozawydziałową o nazwie Naukowe Centrum Inżynierii Akustycznej (NCIA).

Senat AGH na posiedzeniu w dniu 30 listopada 2011 r., uchwałą nr 166, pozytywnie zaopiniował powołanie przez Rektora AGH, prof. dr hab. inż. Wojciecha Batko na Kierownika Naukowego Centrum Inżynierii Akustycznej.[1]

Zgodnie z Regulaminem, działania NCIA, wspomagał Zespół Sterujący, nadzorujący działalność merytoryczną NCIA.[2]

Skład Zespołu Sterującego NCIA w kadencji 2012-2016[3]: 1. prof. dr hab. inż. Wojciech Batko (kierownik), 2. dr inż. Tadeusz Kamisiński (sekretarz), 3. dr hab. inż. Piotr Kleczkowski prof. AGH, 4. prof. dr hab. inż. Janusz Kowal, 5. prof. dr hab. inż. Jerzy Lis, 6. prof. dr hab. inż. Marian Mazur, 7. prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś, 8. prof. dr hab. inż. Tadeusz Uhl, 9. dr hab. inż. Jerzy Wiciak prof. AGH, 10. prof. dr hab. inż. Mariusz Ziółko, prof. dr hab. inż. Zbigniew Engel dr h.c. (członek honorowy).

W okresie od 8 marca 2017 r. do 31 października 2019 r., funkcję Kierownika Naukowego Centrum Inżynierii Akustycznej, pełnił dr hab. inż. Tadeusz Kamisiński.[4]

Skład Zespołu Sterującego NCIA w kadencji 2017-2019[5]: 1. dr hab. inż. Tadeusz Kamisiński prof. AGH (kierownik), 2. prof. dr hab. inż. Wojciech Batko, 3. dr hab. inż. Piotr Kleczkowski prof. AGH, 4. prof. dr hab. inż. Janusz Kowal, 5. prof. dr hab. inż. Jerzy Lis, 6. prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś, 7. prof. dr hab. inż. Tadeusz Uhl, 8. dr hab. inż. Jerzy Wiciak prof. AGH, 9. prof. dr hab. inż. Tomasz Zieliński, 10. prof. dr hab. inż. Mariusz Ziółko.

Zarządzeniem nr 76, Rektora prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomki z dnia 25 listopada 2019 r., likwiduje się z dniem 25 listopada 2019 r. Naukowe Centrum Inżynierii Akustycznej.

Do zadań Naukowego Centrum Inżynierii Akustycznej należała integracja i koordynacja działań AGH, służących wypracowywaniu i rozpowszechnianiu opracowań i projektów ustalających kierunki rozwoju inżynierii akustycznej w Polsce i Europie.[6]

Kierownicy

 FunkcjaRok odRok do
Wojciech BatkoKierownik20122017

Osoby związane z Centrum

Skład Zespołu Sterującego NCIA w kadencji 2012-2016:

- prof. dr hab. inż. Wojciech Batko (kierownik)

- dr inż. Tadeusz Kamisiński (sekretarz)

- dr hab. inż. Piotr Kleczkowski prof. AGH

- prof. dr hab. inż. Janusz Kowal

- prof. dr hab. inż. Jerzy Lis

- prof. dr hab. inż. Marian Mazur

- prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś

- prof. dr hab. inż. Tadeusz Uhl

- dr hab. inż. Jerzy Wiciak prof. AGH

- prof. dr hab. inż. Mariusz Ziółko

- prof. dr hab. inż. Zbigniew Engel dr h.c. (członek honorowy)


Skład Zespołu Sterującego NCIA w kadencji 2017-2019:

- dr hab. inż. Tadeusz Kamisiński prof. AGH (kierownik)

- prof. dr hab. inż. Wojciech Batko

- dr hab. inż. Piotr Kleczkowski prof. AGH

- prof. dr hab. inż. Janusz Kowal

- prof. dr hab. inż. Jerzy Lis

- prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś

- prof. dr hab. inż. Tadeusz Uhl

- dr hab. inż. Jerzy Wiciak prof. AGH

- prof. dr hab. inż. Tomasz Zieliński

- prof. dr hab. inż. Mariusz Ziółko

Przypisy

 1. Pismo Rektora prof. dr hab. inż. Antoniego Tajdusia nr Rb/270/2012 z dn. 16.01.2012 : Powołanie prof. dr hab. inż. Wojciecha Batko do pełnienia funkcji Kierownika Naukowego Centrum Inżynierii Akustycznej [na podst. Informacje od prof. dr hab. inż. Wojciecha Batko]
 2. Regulamin Naukowego Centrum Inżynierii Akustycznej (NCIA). Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2/2012 Rektora AGH z dnia 16 stycznia 2012 r.
 3. Pismo Rektora prof. dr hab. inż. Antoniego Tajdusia nr Rb/299/2012 z dn. 15.02.2012 : Powołanie Zespołu Sterującego, a w tym dr hab. inż. Tadeusza Kamisińskiego do pełnienia funkcji Sekretarza Naukowego Centrum Inżynierii Akustycznej [na podst. Informacje od prof. dr hab. inż. Wojciecha Batko]
 4. Pismo Rektora prof. dr hab. inż. Tadeusza Słomki nr RO-kpk-27/451/RJ/2017 z dn. 17.03.2017 : Powołanie dr hab. inż. Tadeusza Kamisińskiego do pełnienia funkcji Kierownika Naukowego Centrum Inżynierii Akustycznej na czas od dn. 08.03.2017 do 31.10.2019 [na podst. Informacje od prof. dr hab. inż. Wojciecha Batko]
 5. Pismo Rektora prof. dr hab. inż. Tadeusza Słomki nr Rb-D.0034-17-1/16 z dn. 21.12.2016 : Powołanie Zespołu Sterującego Naukowego Centrum Inżynierii Akustycznej na kadencję od dnia 01.01.2017 do 31.12.2020 [na podst. Informacje od prof. dr hab. inż. Wojciecha Batko]
 6. Wybrane wykłady zaproszone i zrealizowane zadania: • Dr inż. Tadeusz Kamisiński (AGH). Aspekty akustyczne przebudowy teatru Skarbka we Lwowie. Teatr im. M. Zankowieckiej we Lwowie. Międzynarodowa konferencja naukowo-praktyczna 1-10-2012r. • Prof. Wojciech Batko (AGH). Niepewność w badaniach akustycznych – nowe wyzwania badawcze. KMiW 28-04-2014 godz.11, s.103 • Prof. Wiesław Fiebik (Politechnika Wrocławska). Nowe możliwości diagnostyczne matryc mikrofonowych. 21 maja 2014, KMiW, s.103 • Prof. Krzysztof Stypuła (Politechnika Krakowska). Metody badawcze oddziaływania drgań na budynki w trakcie prac budowlano remontowych. KMiW, 28 maja 2014 godz. 14.30. • Akustyka wnętrz obiektów użyteczności publicznej • Prof. Tadeusz Kamisiński. Konferencja inauguracyjna: Obiekt kulturalny XXI wieku - Lusławice 15 września 2014 r. • Prof. W. Batko. Nowe wyzwania badawcze w ocenie niepewności kontroli stanu zagrożenia akustycznego na stanowiskach pracy. CIOP – PIB Warszawa (1-04-2015) • Prof. W. Batko. Nowe rozwiązania modelowe w opracowaniu wyników pomiarowych dla potrzeb oceny niepewności eksperymentów wibroakustycznych. Instytut Techniki Górniczej KOMAG Gliwice (21-10-2015) • Dr hab. inż. Tadeusz Kamisiński prof. AGH. XVII Międzynarodowa Konferencja Noise Control 2016 – (22-25 maja) • Prof. Tadeusz Kamisiński. Large format acoustic structures in the concert halls. Congress EuroRegio 2016 – 13-15 czerwca Porto. • Prof. Tadeusz Kamisiński. Współpraca przy studialnym projekcie Sali Koncertowej w Wieliczce, wykonywanym przez studentów Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej – wrzesień 2016. • Prof. Tadeusz Kamisiński. Akustyka Sal koncertowych. Politechnika Krakowska Wydział Architektury (19-10-2016). • Prof. Tadeusz Kamisiński. Dźwięk modelowany architekturą wnętrza - ustroje akustyczne. Uniwersytet otwarty AGH - wykład 24-11-2018 • Cyklicznie organizowane warsztaty „NOWA PRZESTRZEŃ” we współpracy NCIA z krakowskimi uczelniami oraz Zarządem Zieleni [na podst. Informacje od prof. dr hab. inż. Wojciecha Batko]

Bibliografia

Książki

 • Gibała-Kapecka B., Kamisiński T., Kapecki T.: O dźwięku, akustyce i hałasie w przestrzeni miasta. Redakcja naukowa A. Ozga. Kraków 2019
 • Ozga A. [et al.]: Alternatywne przestrzenie publiczne : Mateczny-Borek Fałęcki : przyszłość dźwięku w mieście. Kraków 2019

Inne

 • Informacje od prof. dr hab. inż. Wojciecha Batko

Źródła (w układzie chronologicznym)

 • Pismo Rektora prof. dr hab. inż. Antoniego Tajdusia nr Rb/270/2012 z dn. 16.01.2012.[Powołanie prof. dr hab. inż. Wojciecha Batko do pełnienia funkcji Kierownika Naukowego Centrum Inżynierii Akustycznej]
 • Pismo Rektora prof. dr hab. inż. Antoniego Tajdusia nr Rb/299/2012 z dn. 15.02.2012. [Powołanie Zespołu Sterującego, a w tym dr hab. inż. Tadeusza Kamisińskiego do pełnienia funkcji Sekretarza Naukowego Centrum Inżynierii Akustycznej]
 • Pismo Rektora prof. dr hab. inż. Tadeusza Słomki nr Rb-D.0034-17-1/16 z dn. 21.12.2016. [Powołanie Zespołu Sterującego Naukowego Centrum Inżynierii Akustycznej na kadencję od dnia 01.01.2017 do 31.12.2020]
 • Pismo Rektora prof. dr hab. inż. Tadeusza Słomki nr RO-kpk-27/451/RJ/2017 z dn. 17.03.2017. [Powołanie dr hab. inż. Tadeusza Kamisińskiego do pełnienia funkcji Kierownika Naukowego Centrum Inżynierii Akustycznej na czas od dn. 08.03.2017 do 31.10.2019]

stan na dzień 30.10.2020