Irena Wacławska

Z Historia AGH
Irena Wacławska
Irena Waclawska.jpg
Nazwisko Wacławska
Imię / imiona Irena
Tytuły / stanowiska Dr hab., prof. AGH
Data urodzenia 6 maja 1949
Miejsce urodzenia Gorlice


Dyscyplina/specjalności nauki chemiczne, technologia chemiczna, chemia ciała stałego, termochemia materiałów i minerałów, materiały dla ochrony środowiska
Pełnione funkcje Prodziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki (2005-2008)
Wydział Wydział Inżynierii Materiałowej i CeramikiFunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki20052008


Dr hab., prof. AGH Irena Wacławska (1949-)

Dyscyplina/specjalności: nauki chemiczne, technologia chemiczna, chemia ciała stałego, termochemia materiałów i minerałów, materiały dla ochrony środowiska

Nota biograficzna

Urodziła się 6 maja 1949 roku w Gorlicach.

W 1967 roku ukończyła Liceum Ogólnokształcące im. Kromera w Gorlicach.

W 1972 roku ukończyła studia chemiczne na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Do 1974 roku pracowała jako chemik w Pracowni Analiz Termicznych w Środowiskowym Laboratorium Analiz Fizykochemicznych i Badań Strukturalnych przy UJ.

W latach 1974-1977 odbyła studia doktoranckie w Studium Doktoranckim na Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym AGH w zakresie mineralogii, petrografii i geochemii. Następnie na podstawie pracy "Ilościowa analiza termiczna minerałów ilastych" napisanej pod kierunkiem profesora Leszka Stocha, w Zakładzie Złóż Surowców Ceramicznych Instytutu Geologii i Surowców Mineralnych Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego, uzyskała doktorat.

W 1977 roku rozpoczęła pracę w Zakładzie Surowców Ceramicznych Instytutu Geologii i Surowców Mineralnych Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego AGH.

W 1980 roku rozpoczęła pracę w Katedrze Szkła i Emalii Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki.

W 1998 roku na podstawie rozprawy "Rozkład termiczny i przemiany fazowe boranów" uzyskała stopień doktora habilitowanego.

Od 2002 roku zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

W latach 2005-2008 była prodziekanem WIMiC ds. ogólnych.

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z rozkładem termicznym materiałów nieorganicznych, przemianach fazowych materiałów krystalicznych i amorficznych oraz materiałów szklistych dla ochrony środowiska.

Autorka około 200 publikacji i 2 patentów oraz szeregu opracowań dla przemysłu.

Członek założyciel Polskiego Towarzystwa Kalorymetrii i Analizy Termicznej, członek Polskiego Towarzystwa Ceramicznego, International Confederation for Thermal Analysis and Calorimetry.

Odznaczenia i nagrody

Indywidualna Nagroda Ministra Edukacji Narodowej, Nagroda I stopnia PTCer za osiągnięcia w zakresie chemii i technologii szkieł dla ochrony środowiska, wielokrotnie Nagroda Rektora AGH

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/waclawska-irena-003579

Źródła do biogramu

Książki

  • Kto jest kim w ceramice : 50-lecie Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki 1949-1999. [AGH]. Kraków 1999, s. 140, [foto]
  • [Skład Osobowy AGH … 1978/79]. Kraków 1979, s. 56
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 383

Artykuły

  • Informacje kadrowe. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2002, nr 106/107, s. 17
  • Prodziekani AGH na kadencję 2005-2008. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2005, nr 146, s. 9

stan na dzień 09.03.2023