Centrum Pierwiastków Krytycznych

Z Historia AGH
Centrum Pierwiastków Krytycznych
Rok założenia 2011


Pochodzi od -
Przekształcony na:

Zarządzeniem nr 6, Rektora prof. dr hab. inż. Antoniego Tajdusia z dnia 4 maja 2011 r., utworzono z dniem 4 maja 2011 r. jednostkę pozawydziałową o nazwie Centrum Pierwiastków Krytycznych (CPK).

Zarządzeniem nr 76, Rektora prof. dr hab. inż. Tadeusza Słomki z dnia 25 listopada 2019 r., od dnia 1 października 2019 r. Centrum Pierwiastków Krytycznych otrzymało status "jednostki pomocniczej w likwidacji". Od dnia 1 stycznia 2020 r. Centrum Pierwiastków Krytycznych staje się jednostką wewnętrzną Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska.

Celem Centrum Pierwiastków Krytycznych jest integracja i koordynacja działań AGH w zakresie zagadnień związanych ze złożami pierwiastków krytycznych (m.in. takich jak Antymon, Beryl, Kobalt, Fluoryt, Ind, Gal, German, Grafit, Magnez, Niob), wydobycia kopalin, technologiami ich wzbogacania, otrzymywania i wytwarzania na ich bazie nowych materiałów.

Kierownicy

prof. dr hab. inż. Adam Piestrzyński

Osoby związane z centrum

Bibliografia

Artykuły

Inne

Źródła (w układzie chronologicznym)

stan na dzień 11.01.2022