Międzywydziałowa Szkoła Inżynierii Biomedycznej

Z Historia AGH
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Międzywydziałowa Szkoła Inżynierii Biomedycznej
Rok założenia 2005
Rok przekształcenia/likwidacji 2012


Przekształcony na:

Na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 12.09.1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 z późniejszymi zmianami) oraz art. 4 ust. 5 Statutu AGH z dnia 28.05.1991 r. (tekst jednolity z dnia 31 styczeń 2002 r. + zmiany), na wnioski dziekanów Wydziałów: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki, Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Metalurgii i Inżynierii Materiałowej, złożone po uzyskaniu pozytywnych opinii rad wydziałów, Senat AGH Uchwałą nr 77 z dnia 6 lipca 2005 r. postanawia utworzyć Międzywydziałową Szkołę Inżynierii Biomedycznej.

Celem Szkoły jest kształcenie studentów i realizacja prac naukowo-badawczych w zakresie inżynierii biomedycznej.

Zarządzeniem nr 33, Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie prof. dr hab. inż. Antoniego Tajdusia z dnia 5 grudnia 2011 r., z dniem 5 grudnia 2011 r. wszczęto procedurę przekształcenia Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki (WEAIiE). Przekształcenie WEAIiE w dwa wydziały następuje z dniem 1 września 2012 r. Do czasu ustalenia ostatecznych nazw wydziałów, powstałych z przekształcenia WEAIiE, nadano im roboczo oznaczenia: Wydział A i Wydział B. Do Wydziału A zostanie dołączona Międzywydziałowa Szkoła Inżynierii Biomedycznej. Uchwałą Senatu AGH z dnia 28 marca 2012 r., Wydział A otrzymuje nazwę Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej.

Zarządzeniem nr 24, Rektora prof. dr hab. inż. Antoniego Tajdusia z dnia 28 sierpnia 2012 r., z dniem 31 sierpnia 2012 r. ulega likwidacji Międzywydziałowa Szkoła Inżynierii Biomedycznej, a składniki jej majątku ruchomego zostają przekazane Wydziałowi Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej.


Kierownicy

 FunkcjaRok odRok do
Piotr AugustyniakKierownik20052012

Osoby związane

Piotr Augustyniak

Międzywydziałowa Szkoła Inżynierii Biomedycznej na archiwalnych zdjęciach

(Zdjęcia z archiwum prof. Piotra Augustyniaka. Opis wyświetli się po najechaniu kursorem na zdjęcie)WIĘCEJ

Bibliografia

Artykuły

Inne

Źródła (w układzie chronologicznym)

stan na dzień 04.09.2020