Jerzy Romuald Kicki

Z Historia AGH
Jerzy Romuald Kicki
Jerzy Kicki.jpg
Nazwisko Kicki
Imię / imiona Jerzy Romuald
Tytuły / stanowiska Dr inż.
Data urodzenia 27 sierpnia 1948
Miejsce urodzenia Miechów


Dyscyplina/specjalności górnictwo i geologia inżynierska, technika eksploatacji złóż rud, ekonomika górnictwa
Pełnione funkcje Prodziekan Wydziału Górniczego (2000-2002)
Wydział Wydział Górnictwa i Geoinżynierii


Odznaczenia i nagrody Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Górniczy20002002

Dr inż. Jerzy Romuald Kicki (1948-)

Dyscyplina/specjalności: górnictwo i geologia inżynierska, technika eksploatacji złóż rud, ekonomika górnictwa

Nota biograficzna

Urodził się 27 sierpnia 1948 roku w Miechowie.

Ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Tytusa Chałubińskiego w Radomiu.

W 1972 roku ukończył Wydział Górniczy AGH.

W 1972 roku rozpoczął pracę asystenta w Zakładzie Eksploatacji Rud Instytutu Górnictwa Podziemnego i Bezpieczeństwa Pracy Wydziału Górniczego AGH.

W 1981 roku na podstawie pracy "Niektóre problemy strat i zubożenia w systemie komorowym (olkuskim) eksploatacji złóż rud Zn-Pb w świetle badań i obserwacji", której promotorem był profesor Stanisław Takuski, otrzymał stopień doktora.

Od 1992 roku przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Szkoły Eksploatacji Podziemnej, największej konferencji naukowej środowiska górniczego w Polsce.

Inicjator utworzenia Fundacji dla AGH, której jest przewodniczącym.

W latach 2000-2002 był prodziekanem Wydziału Górniczego.

Opiekun Studenckiego Koła Naukowego "Filar".

W 2016 roku przeszedł na emeryturę.

Autor powyżej 230 publikacji.

Promotor 236 prac magisterskich i inżynierskich.

Od 1995 roku kierownik Pracowni Pozyskiwania Surowców Mineralnych Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN.

W latach 2007-2008 był przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego pierwszego Polskiego Kongresu Górniczego i XXI Światowego Kongresu Górniczego, a w 2017 roku przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego IV Polskiego Kongresu Górniczego. Honorowy członek Światowej Organizacji Kongresów Górniczych.

Redaktor naczelny czasopisma Stowarzyszenia Wychowanków AGH "Vivat Akademia".

Doktor honoris causa Donbaskiego Uniwersytetu Technicznego.

Członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa, PZPR, Stowarzyszenia Wychowanków AGH.

Odznaczenia i nagrody

Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złota Odznaka Zasłużony dla Górnictwa, doktor honoris causa Donbaskiego Uniwersytetu Technicznego.

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/kicki-jerzy-001699

Źródła do biogramu

Książki

  • Jerzy Kicki W: Manecki A.: Ludzie nauk o Ziemi i Kosmosie : z wydarzeniami lat minionych w tle. Kraków 2023, s. 83-85
  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 1. Pion górniczy. Kraków 1979, s. 151
  • [Skład Osobowy AGH … 1974/75]. Kraków 1975, s. 25, 131, 135
  • Wacławik J.: Kronika Wydziału Górniczego 1919-2019. Kraków 2019, s. 117, 127, 133, 137, 147, 175
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 147

Inne

stan na dzień 4.10.2023