Centrum e-Learningu

Z Historia AGH
Centrum e-Learningu
Rok założenia 2006
Rok przekształcenia/likwidacji 2023
Logo Plik:Logo CEL.jpg
Pochodzi od Ośrodek Edukacji Niestacjonarnej
Przekształcony na: Centrum e-Learningu i Innowacyjnej Dydaktyki

Senat AGH, na posiedzeniu w dniu 27 marca 1996 r., pozytywnie zaopiniował powołanie przez Rektora AGH nowej jednostki organizacyjnej o nazwie Centrum Kształcenia Ustawicznego.

Zarządzeniem nr 6, Rektora prof. dr hab. Mirosława Handke z dnia 12 kwietnia 1996 r., utworzono Centrum Kształcenia Ustawicznego.

Na posiedzeniu w dniu 29 maja 1996 r., Senat AGH, uchwałą nr 61/96 pozytywnie zaopiniował Regulamin Centrum.

Uchwałą nr 33, Senat AGH na posiedzeniu w dniu 27 maja 1998 r., pozytywnie zaopiniował zmianę nazwy Centrum Kształcenia Ustawicznego na Ośrodek Edukacji Niestacjonarnej.

Zarządzeniem nr 9, Rektora prof. dr hab. inż. Ryszarda Tadeusiewicza z dnia 5 czerwca 1998 r., Centrum Kształcenia Ustawicznego zmienia nazwę na Ośrodek Edukacji Niestacjonarnej.

Senat AGH, na posiedzeniu w dniu 29 listopada 2006 r., uchwałą nr 141, pozytywnie zaopiniował przekształcenie przez Rektora AGH, Ośrodka Edukacji Niestacjonarnej na Centrum e-Learningu AGH (CeL AGH).

Zarządzeniem nr 75, Rektora prof. dr hab. inż. Tadeusza Słomki z dnia 25 listopada 2019 r., z dniem 1 października 2019 r. Centrum e-Learningu AGH otrzymało status jednostki pomocniczej.

Zarządzeniem nr 12, Rektora prof. dr hab. inż. Jerzego Lisa z dnia 10 marca 2023 r., Centrum e-Learningu zmienia nazwę na Centrum e-Learningu i Innowacyjnej Dydaktyki (CeLID AGH).

Zadaniem CeLID AGH jest wspieranie nauczycieli akademickich w zakresie rozwijania ich kompetencji metodycznych i technicznych, wdrażanie nowoczesnej dydaktyki z wykorzystaniem innowacyjnych metod kształcenia, w tym kształcenia na odległość.

Dyrektorzy

 FunkcjaRok odRok do
Jan Marek KusiakDyrektor2006

Osoby związane

Jan Marek Kusiak

Bibliografia

Artykuły

Inne

Źródła (w układzie chronologicznym)


stan na dzień 16.03.2023