Atrybut:Stanowisko

Z Historia AGH

To jest własność typu Strona.

Wyświetlanie 500 stron przy użyciu tej właściwości.
T
B
M
B
W
K
F
C
O
H
L
Z
K
J
S
P
F
T
Z
S
C
W
M
K
S
W
C
D
S
N
C
W
S
Ł
B
K
D
G
M
T
W
R
M
P
K
M
R
M
B
M
W
B
C
M
C
R
M
B
K
M
L
G
P
K
M
S
B
W
M
K
U
M
K
M
B
A
B
S
K
S
H
D
O
M
S
G
B
T
B
C
P
K
Ś
B
D
Ł
G
S
K
O
R
A
W
P
K
M
O
W
F
P
W
K
P
M
Ł
G
S
P
D
B
W
S
C
Ł
B
L
B
P
A
B
G
H
P
N
K
S
W
K
M
K
H
N
W
K
G
W
G
Z
D
P
S
P
V
S
M
R
B
S
R
G
K
R
W
G
D
P
K
O
M
S
D
G
S
Ł
S
C
K
S
Ż
T
K
C
O
F
C
B
K
S
P
L
N
S
Z
J
C
G
P
G
S
K
M
K
Z
P
S
F
M
S
Ś
T
F
S
K
P
K
Z
D
C
K
H
N
G
T
S
M
H
K
C
M
K
B
G
S