Edward Piotr Michlowicz

Z Historia AGH
Edward Piotr Michlowicz
Edward Piotr Michlowicz.jpg
Nazwisko Michlowicz
Imię / imiona Edward Piotr
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 9 września 1952
Miejsce urodzenia Bytom


Dyscyplina/specjalności budowa i eksploatacja maszyn, logistyka przemysłowa, maszyny robocze ciężkie, nauki techniczne, urządzenia transportowe, logistyka przemysłowa
Pełnione funkcje Prodziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki (2012-2016, 2016-2020)
Wydział Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki


Odznaczenia i nagrody Medal Komisji Edukacji Narodowej
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki20122016
ProdziekanWydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki20162020

Prof. dr hab. inż. Edward Piotr Michlowicz (1952-)

Dyscyplina/specjalności: budowa i eksploatacja maszyn, logistyka przemysłowa, maszyny robocze ciężkie, nauki techniczne, urządzenia transportowe, logistyka przemysłowa

Nota biograficzna

Urodził się 9 września 1952 roku w Bytomiu.

W 1977 roku ukończył Wydział Maszyn Górniczych i Hutniczych AGH.

W 1977 roku rozpoczął pracę asystenta w Zakładzie Urządzeń dźwigowych i Transportowych Instytutu Maszyn Hutniczych i Automatyki Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych AGH.

W 1985 roku na podstawie pracy "Modelowanie systemów transportu wlewków w walcowniach", napisanej pod kierunkiem profesora Stefana Stupnickiego na Wydziale Maszyn Górniczych i Hutniczych, uzyskał stopień doktora.

W 1999 roku na podstawie rozprawy "Modelowanie zintegrowanych systemów transportowo-produkcyjnych w walcowni zimnej blach", przygotowanej na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, uzyskał stopień doktora habilitowanego.

Od 2003 roku był profesorem nadzwyczajnym AGH.

W 2011 roku otrzymał tytuł profesora.

W latach 2012-2016, 2016-2020 był prodziekanem WIMiR.

Był kierownikiem Zespołu Zintegrowanych Systemów Produkcyjnych w Katedrze Urządzeń Technologicznych i Ochrony Środowiska WIMiR.

Był pełnomocnikiem Dziekana WIMiR ds.Indywidualnych Praktyk Studenckich oraz członkiem Komisji Dydaktycznej Rady Wydziału.

Autor ponad 250 publikacji.

Promotor prac doktorskich oraz magisterskich i inżynierskich.

Członek SITPH, Polskiego Towarzystwa Logistycznego,

Odznaczenia i nagrody

Medal Komisji Edukacji Narodowej, Medal Zasłużony dla WIMiR, Medal Stanisława Staszica AGH

Bibliografia publikacji

https://bpp.agh.edu.pl/autor/michlowicz-edward-02696

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 3. Pion elektromechaniczny i Wydziały Politechniczne. Kraków 1979, s. 208
  • Pracownicy naukowo-dydaktyczni WIMIR : 1952-2002 50-lecie Wydziału. Red. W. P. Kowalski ; oprac. M. Banaś, K. Kołodziejczyk, T. Zacharz. Kraków 2002, s. 105-106, [foto]
  • [Skład Osobowy AGH … 1978/79]. Kraków 1979, s. 114
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 231, [foto]

Artykuły

  • Dziekani i prodziekani na kadencję 2016-2020. Biuletyn AGH 2016, nr 106, s. 18
  • Medale Komisji Edukacji Narodowej. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2004, nr 135, s. 12

Inne


stan na dzień 16.02.2022