Michał Odlanicki-Poczobutt

Z Historia AGH
Michał Odlanicki-Poczobutt
Michal Odlanicki-Poczobutt.jpg
Nazwisko Odlanicki-Poczobutt
Imię / imiona Michał
Tytuły / stanowiska Prof. zw. mgr inż.
Tytuły honorowe AGH Zasłużony dla AGH
Data urodzenia 31 marca 1910
Miejsce urodzenia Poczobutty
Data śmierci 3 października 2004
Miejsce śmierci Kraków
Dyscyplina/specjalności geodezja, planowanie przestrzenne
Pełnione funkcje Prorektor AGH (1953-1954) (1954-1955) (1955-1956)
Wydział Wydział Geodezji Górniczej


Odznaczenia i nagrody Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydziały Politechniczne - Wydział Inżynierii19501951
ProdziekanWydział Geodezji Górniczej19511953
Prorektor ds. NauczaniaAGH19531954
Prorektor ds. NauczaniaAGH19541955
DziekanWydział Geodezji Górniczej19541954
Prorektor ds. NauczaniaAGH19551956
DziekanWydział Geodezji Górniczej19601964

Prof. zw. mgr inż. Michał Odlanicki-Poczobutt (1910–2004)

Dyscyplina/specjalności: geodezja, planowanie przestrzenne

Nota biograficzna

Urodził się 31 marca 1910 roku w Poczobuttach na Wileńszczyźnie. Zmarł 3 października 2004 roku w Krakowie, pochowany na Cmentarzu Rakowickim.

W latach 1929-1934 studiował na Wydziale Geodezyjnym Politechniki Warszawskiej.

W 1935 roku ukończył Szkołę Podchorążych Rezerwy Artylerii. Tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego otrzymał w 1951 roku, w 1960 roku otrzymał tytuł profesora.

Od 1940 roku nauczyciel w Państwowej Szkole Górniczo-Hutniczo-Mierniczej w Krakowie. W latach 1945-1951 pełnił funkcję kierownika Katedry Urządzeń Rolniczych, a w latach 1951-1969 był kierownikiem Katedry Geodezji.

Pełnił również funkcję delegata Prorektora do spraw wydawnictw skryptowych (1945-1951). Przez ponad 20 lat kierował uczelnianą Komisją Wydawniczą (1951-1972), a w okresie 1952-1979 był redaktorem naczelnym Zeszytów Naukowych AGH oraz redaktorem Działu Geodezji w tych Zeszytach. W latach 1965-1969 był członkiem Komitetu Obchodu 50-lecia AGH i przewodniczącym Sekcji Wydawnictw Jubileuszowych.

W okresie 1969-1979 pełnił funkcję dyrektora Instytutu Geodezji, ponadto zorganizował i kierował Zakładem Informatyki Geodezyjno-Kartograficznej (1974-1980). W roku akademickim 1950-1951 był prodziekanem Wydziału Inżynierii Wydziałów Politechnicznych AGH, następnie prodziekanem Wydziału Geodezji Górniczej (1951-1952) (1952-1953), wieloletnim dziekanem tego Wydziału, najpierw w okresie luty - marzec 1954 i następnie w latach 1960-1964. W latach 1953-1954, 1954-1955 i 1955-1956 pełnił funkcję prorektora AGH.

Autor ponad 260 opracowań naukowych z zakresu problematyki geodezyjnej i dziedzin pokrewnych, takich jak: planowanie przestrzenne i informatyka geodezyjno-kartograficzna oraz z przetwarzania informacji o terenie. Współautor 4 patentów, promotor 16 rozpraw doktorskich i 2 doktoratów honoris causa.

Wybitny uczony w dziedzinie geodezji i planowania przestrzennego, informatyki geodezyjno-kartograficznej oraz historii geodezji i kartografii.

Od 1980 roku na emeryturze.

Od 1980 roku działacz społeczny w pracy na rzecz utrwalania więzi pomiędzy Polakami na Wschodzie a Macierzą. Od 1990 roku prezes Krakowskiego Oddziału Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej.

Współorganizator Komitetu Geodezji PAN, a następnie jego przewodniczący, od 1990 roku honorowy przewodniczący.

Członek korespondent PAN (od 1983 r.), członek rzeczywisty PAN (od 1989 r.), członek czynny PAU (od 1989 r.). Honorowy profesor Politechniki Warszawskiej, doktor honoris causa Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie (1998).

Członek Konwentu Seniorów AGH, członek koła AGH Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. Członek wielu krajowych i międzynarodowych organizacji geodezyjnych. Prezes honorowy Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii, członek honorowy Stowarzyszenia Geodetów Polskich, Towarzystwa Urbanistów Polskich, Międzynarodowej Asocjacji Geodezji oraz Węgierskiego Stowarzyszenia Geodezji i Kartografii.

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złota Odznaka "Za pracę społeczną dla m. Krakowa", Złota Odznaka "Za zasługi w dziedzinie geodezji i kartografii", Medal Marynarki Wojennej RP, Odznaka Weteran Walk o Niepodległość, Nagroda Rektora AGH (wielokrotnie), Nagroda Sekretarza Wydziału III PAN, Nagroda Miasta Krakowa, Nagroda Prezesa Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, nagrody resortowe, inne.

Źródła do biogramu

Książki

 • Encyklopedia Krakowa. Red. prowadzący A. H. Stachowski. Kraków 2000, s. 687
 • Konieczna E.: Postaci AGH we wspomnieniach i anegdotach. Kraków 2008, s. 52-56, [foto]
 • Księga tytułów i stopni naukowych : uzyskanych na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska w latach 1951-2001. [AGH]. Red. J. Bernasik. Kraków 2001, s. 9-10, [foto]
 • Księga wychowanków i wychowawców Akademii Górniczej w Krakowie (1919-1949). Oprac. J. Sulima-Samujłło. Kraków 1979, s. 130
 • Kto jest kim w Polsce : informator biograficzny. Red. L. Mackiewicz, A. Żołna. Ed. 3. Warszawa 1993, s. 510
 • Kto jest kim w Polsce : informator biograficzny. Red. zespół L. Becela [et al.]. Ed. 2. Warszawa 1989, s. 931-932
 • Kto jest kim w Polsce 1984 : informator biograficzny. Red. zespół L. Becela [et al.]. Ed. 1. Warszawa 1984, s. 687-688
 • Non omnis moriar… : groby profesorów AGH Cmentarz Rakowicki. [Z. 1]. Oprac. H. Sieński. Kraków 2018, s. 59-60, [foto]
 • Postaci AGH we wspomnieniach i anegdotach. Red. E. Konieczna. Kraków [2008], s. s. 52-56, [foto]
 • Prof. dr h.c. Michał Odlanicki-Poczobutt członek rzeczywisty PAN, członek czynny PAU : 90 rocznica urodzin, 65 lat pracy. Kraków 2000, 50, [72] s., [foto]
 • Rys historyczny Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. [Red. Z. Niedojadło et al.]. Kraków 2001, s. 9-10, 29-31, 32-53, 67, [foto]
 • [Skład Osobowy AGH … 1951/52]. Kraków 1952, s. 41
 • [Skład Osobowy AGH … 1952/53]. Kraków 1953, s. 51
 • [Skład Osobowy AGH … 1954/55]. Kraków 1955, s. 25, 29, 30, 74, 77, 79, 80, 84-86, 94, 96, 246-248, 250
 • [Skład Osobowy AGH … 1957/58]. Kraków 1958, s. 35, 37, 89, 93-95, 100, 101, 226-228, 256, 257
 • [Skład Osobowy AGH … 1958/59]. Kraków 1959, s. 18, 28, 31, 75, 79, 80, 85, 88, 89, 248, 249
 • [Skład Osobowy AGH … 1956/57]. Kraków 1957, s. 29, 30, 88, 92, 94, 99, 101, 230, 231
 • [Skład Osobowy AGH … 1959/60]. Kraków 1959, s. 15, 16, 19, 64, 68, 69, 72, 74, 77, 201
 • [Skład Osobowy AGH … 1960/61]. Kraków 1960, s. 7, 10, 11, 61, 65, 68, 71, 71, 178
 • [Skład Osobowy AGH … 1961/62]. Kraków 1964, s. 4, 26
 • [Skład Osobowy AGH … 1962/63]. Kraków 1963, s. 6, 7, 37
 • [Skład Osobowy AGH … 1963/64]. Kraków 1964, s. 1, 4, 6, 49
 • [Skład Osobowy AGH … 1964/65]. Kraków 1965, s. 2, 4, 5, 6, 62
 • [Skład Osobowy AGH … 1965/66]. Kraków 1967, s. 1, 3, 4, 51
 • [Skład Osobowy AGH … 1966/67]. Kraków 1967, s. 2, 37
 • [Skład Osobowy AGH … 1967/68]. Kraków 1968, s. 2, 36
 • [Skład Osobowy AGH … 1968/69]. Kraków 1969, s. 2, 4, 48
 • [Skład Osobowy AGH … 1969/70]. Kraków 1970, s. 4, 6, 49, 51, 52
 • [Skład Osobowy AGH … 1970/71]. Kraków 1971, s. 2, 4, 49, 52
 • [Skład Osobowy AGH … 1971/72]. Kraków 1973, s. 9, 63, 66
 • Wacławik J.: Kronika Wydziału Górniczego 1919-1999. Kraków 1999, s. 116
 • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 255, [foto]
 • Współcześni uczeni polscy : słownik biograficzny. T. 3 : M - R. Red. nauk. J. Kapuścik. Warszawa 2000, s. 345-346, [foto]
 • Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967. Oprac. J. Sulima-Samujłło oraz zespół aut. Kraków 1970, s. 342, 625 (Wydawnictwa Jubileuszowe 1919-1969)
 • Złota Księga Nauki Polskiej 1999. Red. K. Pikoń, A. Sokołowska. Gliwice 1999, s. 240-241

Artykuły

 • Biuletyn Rektora [AGH] 1990, 1 kwietnia, s. 2-3
 • Baran L. W.: Profesor Michał Odlanicki-Poczobutt Doktorem Honoris Causa Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. Geodezja i Kartografia 1999, T. 58, z. 1-2, s. 5-7, [foto]
 • Bibliografia publikacji Michała Odlanickiego-Poczobutta wydanych do 31 grudnia 1989 r. Geodezja 1990, z. 107, s. 19-39
 • Dziennik Polski 2004, nr 235 (6 X 2004), s. 19 [nekr.]
 • Gazeta Wyborcza 2004, nr 235 (6 X 2004), [dod.] Gazeta Wyborcza Kraków, s. 8 [nekr.]
 • Gocał J.: Etapy rozwoju Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH w latach 1951-2006. Geodezja : półrocznik AGH 2006, T. 12, z. 2/1, s. 35-55, [foto]
 • Hycner R.: Jubileusz 90-lecia urodzin profesora Michała Odlanickiego-Poczobutta. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2000, nr 77, s. 4-6, [foto]
 • Hycner R.: Profesor Michał Odlanicki-Poczobutt : wybitny działacz społeczny na rzecz utrwalania więzi pomiędzy Polakami na Wschodzie, a Macierzą w ramach krakowskiej pomocy Polakom w Wilnie, na Wileńszczyźnie i w innych regionach Wschodu. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1998, nr 52, s. 18-20, [foto]
 • Jubileusz profesora Michała Odlanickiego-Poczobutta. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2000, nr 77, s. [2] [foto]
 • Lubecki A.: Sylwetka profesora zwyczajnego Michała Odlanickiego-Poczobutta doktora honoris causa Akademii Rolniczo-Techniczej w Olsztynie. Przegląd Geodezyjny 1998, nr 5, s. 29-30, [foto]
 • Morawiecki M.: Uroczystość w krakowskiej Akademii Umiejętności. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1998, nr 52, s. 12
 • Ney B.: 80-lecie urodzin profesora Michała Odlanickiego-Poczobutta. Przegląd Geodezyjny 1990, nr 10, s. 10-13, [foto]
 • Ney B.: Profesor Michał Odlanicki-Poczobutt : charakterystyka dorobku naukowego oraz działalności dydaktyczno wychowawczej... Zeszyty Naukowe. Akademia Górniczo-Hutnicza ; nr 780. [Seria] Geodezja 1981, z. 63, s. 7-19
 • Ney B., Novak K.: Profesor Michał Odlanicki-Poczobutt : 80 rocznica urodzin, 55 lat pracy zawodowej i naukowej. Geodezja 1990, z. 107, s. 9-17
 • Pierwsi Profesorowie Honorowi Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej Przegląd Geodezyjny 1996, nr 12, s. 28-30, [foto]
 • Podrzucki C.: Konwent Seniorów AGH w dwóch ostatnich kadencjach swej działalności. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2001, nr 90, s. 7-8
 • Postaci AGH we wspomnieniach i anegdotach : prof. Michał Odlanicki-Poczobutt. Miesiąc w Krakowie 2009, nr 3, s. 40-41, [foto]. Wspominają: H. Brancewicz, J. Beluch, M. Milewski, A. Odlanicka-Poczobutt
 • Prof. Michał Odlanicki-Poczobutt doktorem honorowym ART w Olsztynie. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1998, nr 50, s. 14
 • Sieński H.: Członkowie Honorowi Stowarzyszenia Wychowanków AGH. Zasłużeni dla Akademii Górniczo-Hutniczej : tablice - pamięć wiecznie żywa - cz 14. Biuletyn AGH 2014, nr 78-79, s. 34-35
 • Traczewska-Białkowa Z.: 70 urodziny Profesora Michała Odlanickiego-Poczobutta. Przegląd Geodezyjny 1980, R. 52, nr 9/10, s. 328-330, [foto]
 • Trafas K.: Jubileusz 70-lecia urodzin Profesora Michała Odlanickiego-Poczobutta. Polski Przegląd Kartograficzny 1980, T. 12, nr 3, s. 138
 • Współczesne problemy geodezji i kartografii oraz planowania przestrzennego : zeszyt poświęcony Prof. Michałowi Odlanickiemu-Poczobuttowi z okazji 70 rocznicy urodzin. Zeszyty Naukowe. Akademia Górniczo-Hutnicza ; nr 780. Seria Geodezja 1981, z. 63, 287 s., [foto]

Inne