Adam Sanisław Szurlej

Z Historia AGH
Adam Sanisław Szurlej
Adam Szurlej.jpg
Nazwisko Szurlej
Imię / imiona Adam Stanisław
Tytuły / stanowiska Dr hab. inż., prof. AGH
Data urodzenia 4 lutego 1978
Miejsce urodzenia Rzeszów


Dyscyplina/specjalności inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, technologia chemiczna, górnictwo i geologia inżynierska, inżynieria gazownicza
Pełnione funkcje Prodziekan Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu (2016-2020, 2020-2024)
Wydział Wydział Wiertnictwa, Nafty i GazuFunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu20162020
ProdziekanWydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu20202024

Dr hab. inż., prof. AGH Adam Stanisław Szurlej (1978-)

Dyscyplina/specjalności: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, technologia chemiczna, górnictwo i geologia inżynierska, inżynieria gazownicza

Nota biograficzna

Urodził się 4 lutego 1978 w Rzeszowie.

W 2002 roku ukończył Wydział Paliw i Energii AGH.

W 2003 roku rozpoczął pracę asystenta w Katedrze Polityki Energetycznej Wydziału Paliw i Energii AGH.

W 2007 roku na podstawie pracy "Rola gazu ziemnego w bilansie paliwowo-energetycznym kraju ze szczególnym uwzględnieniem energetyki w aspekcie wymogów ochrony środowiska", której promotorem był profesor Eugeniusz Mokrzycki, uzyskał stopień doktora.

W 2015 roku na podstawie rozprawy "Bezpieczeństwo energetyczne Polski w kontekście perspektyw wykorzystania wybranych nośników energii pierwotnej, ze szczególnym uwzględnieniem gazu ziemnego", przedstawionej na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu, uzyskał stopień doktora habilitowanego.

Od 2019 roku profesor AGH.

Związany jest z Katedrą Inżynierii Gazowniczej WWNiG. Jest kierownikiem studiów podyplomowych pn.: "Wodór i biometan - pozyskanie, transport i wykorzystanie. Transformacja energetyczna".

W latach 2016-2020 i 2020-2024 prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych WWNiG

Jest członkiem Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka i Kolegium Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu.

Autor ponad 260 publikacji.

Promotor 2 prac doktorskich.

Odznaczenia i nagrody

W 2022 roku otrzymał Nagrodę im. Profesora Władysława Taklińskiego (III stopnia) za wybitne osiągnięcia w dziedzinie dydaktyki: za całokształt prac związanych z uruchomieniem i realizacją pierwszych w AGH studiów dualnych o profilu praktycznym, na kierunku Inżynieria Naftowa i Gazownicza

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/szurlej-adam-004862

Źródła do biogramu

Książki

  • [Skład Osobowy AGH … 2006]. Kraków 2006, s. 119, 527

Artykuły

  • Dziekani i prodziekani na kadencję 2016-2020. Biuletyn AGH 2016, nr 106, s. 18-20, [foto]
  • Dziekani i prodziekani na kadencję 2020-2024. Vivat Akademia : AGH 2020, nr 22, s. 3

Inne

stan na dzień 3.01.2024