Ewa Kmiecik

Z Historia AGH
Ewa Kmiecik
Ewa Kmiecik.jpg
Nazwisko Kmiecik
Imię / imiona Ewa
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab.


Miejsce urodzenia Gorlice


Dyscyplina/specjalności nauki o Ziemi i środowisku, geologia, hydrogeologia, hydrogeochemia
Pełnione funkcje Prodziekan Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska (2012-2016, 2020-)
Wydział Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony ŚrodowiskaFunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska20122016
ProdziekanWydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska20202024

Prof. dr hab. Ewa Kmiecik

Dyscyplina/specjalności: nauki o Ziemi i środowisku, geologia, hydrogeologia, hydrogeochemia

Nota biograficzna

W 1995 roku ukończyła studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, na specjalności chemia analityczna.

W 1995 roku rozpoczęła studia doktoranckie w AGH.

W 2001 roku na podstawie pracy "Optymalizacja gęstości opróbowania sieci monitoringowych jakości wód podziemnych", obronionej na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH, uzyskała stopień doktora.

W 2001 roku rozpoczęła pracę w Katedrze Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH.

W 2012 roku uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego (tytuł rozprawy: "Metodyczne aspekty oceny stanu chemicznego wód podziemnych)".

Od 2016 roku pracowała na stanowisku profesora AGH.

W 2021 roku otrzymała tytuł profesora.

W latach 2012-2016 była prodziekanem Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Od 2020 roku ponownie pełni tę funkcję - jest prodziekanem ds. ogólnych i spraw studenckich dla studentów studiów stacjonarnych kierunków Geoinformatyka, Inżynieria i Analiza Danych.

Autorka około 220 publikacji.

Promotor prac doktorskich oraz licznych prac dyplomowych i magisterskich.

Członek International Medical Geology Association, International Water Association, International Association of Hydrogeologists, International Society of Biometeorology, International Geothermal Association.

Członek kolegium redakcyjnego Geology, Geophysics and Environment. Członek GUST - Polskiej Grupy Użytkowników Systemy Tex.

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/kmiecik-ewa-003724

Źródła do biogramu

Książki

  • [Skład Osobowy AGH … 2003]. Kraków 2003, s. 70, 310
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 155
  • Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska 1946-2016. Red. M. Manecki, E. Hycnar. Kraków 2016, s. 27, 127

Artykuły

  • Dziekani i prodziekani na kadencję 2016-2020. Biuletyn AGH 2016, nr 106, s. 18-20, [foto]
  • Dziekani i prodziekani na kadencję 2020-2024. Vivat Akademia 2020, nr 22, s. 3

Inne

stan na dzień 17.11.2023