Adam Postawa

Z Historia AGH
Adam Postawa
Adam Postawa.jpg
Nazwisko Postawa
Imię / imiona Adam
Tytuły / stanowiska Dr hab. inż., prof. AGH
Data urodzenia 5 września 1965
Miejsce urodzenia Brzesko


Dyscyplina/specjalności geologia, górnictwo i geologia inżynierska, hydrogeologia
Pełnione funkcje Prodziekan Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska (2016-2020, 2020-2024)
Wydział Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska


Odznaczenia i nagrody Medal Komisji Edukacji Narodowej
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska20162020
ProdziekanWydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska20202024

Dr hab. inż., prof. AGH Adam Postawa (1965-)

Dyscyplina/specjalności: geologia, górnictwo i geologia inżynierska, hydrogeologia

Nota biograficzna

Urodził się 5 września 1965 roku w Brzesku.

W 1990 roku ukończył Wydział Geologiczno-Poszukiwawczy AGH.

W 1990 roku rozpoczął pracę na Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym AGH, przekształconym w 1992 roku w Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska.

W 1995 roku na podstawie pracy "Wpływ struktury naturalnej sieci hydraulicznej wapieni górnojurajskich na warunki migracji zanieczyszczeń w wodach podziemnych zrębu Zakrzówka" uzyskał doktorat.

W 1998 roku był adiunktem w Zakładzie Hydrogeologii i Ochrony Wód.

W 2013 roku został doktorem habilitowanym.

Prowadzi badania naukowe związane głównie z badaniem jakości wód podziemnych i wód przeznaczonych do spożycia, hydrgeologią górniczą i krasową a także badaniem parametrów hydrogeologicznych skał.

Brał udział w realizacji 3 projektów międzynarodowych, w ramach V, Vi i VII Programu Ramowego UE.

Autor i współautor ponad 80 publikacji naukowych i 50 opracowań niepublikowanych.

Sprawował jako promotor opiekę nad ponad 80 pracami magisterskimi i ponad 30 projektami inżynierskimi.

Od 2014 roku kierownik Katedry Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej. W latach 2016-2020 i 2020 - prodziekan ds. kształcenia i spraw studenckich dla studentów studiów stacjonarnych kierunków inżynieria i ochrona środowiska, geofizyka, geoturystyka WGGiOŚ.

Odznaczenia i nagrody

Medal Komisji Edukacji Narodowej

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/postawa-adam-002134

Źródła do biogramu

Książki

  • [Skład Osobowy AGH … 1998]. Kraków 1998, s. 77, 462
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 286
  • Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska 1946-2016. Red. M. Manecki, E. Hycnar. Kraków 2016, s. 125-126

Artykuły

  • Dziekani i prodziekani na kadencję 2016-2020. Biuletyn AGH 2016, nr 106, s. 18-20, [foto]
  • Dziekani i prodziekani na kadencję 2020-2024. Vivat Akademia 2020, nr 22, s. 3

Inne


stan na dzień 24.01.2023