Stanisław Milbert

Z Historia AGH
Stanisław Milbert
Stanislaw Milbert.jpg
Nazwisko Milbert
Imię / imiona Stanisław
Tytuły / stanowiska prof. zw. dr inż.
Data urodzenia 3 marca 1920
Miejsce urodzenia Warszawa
Data śmierci 2 lutego 2007
Dyscyplina/specjalności geodezja wyższa, geodezja
Pełnione funkcje Prodziekan Wydział Geodezji Górniczej (1954-1955)
Wydział Wydział Geodezji Górniczej


Odznaczenia i nagrody Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal 10-lecia Polski Ludowej
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Geodezji Górniczej19541955

prof. zw. dr inż. Stanisław Milbert (1920–2007)

Dyscyplina/specjalności: geodezja wyższa, geodezja

Nota biograficzna

Urodził się 3 marca 1920 roku w Warszawie. Zmarł 2 lutego 2007 roku. Został pochowany na cmentarzu w Borku Fałęckim w Krakowie.

Absolwent Politechniki Warszawskiej (1947), dr (AGH w Krakowie, 1950), docent 1954, profesor nadzwyczajny 1960, profesor zwyczajny 1970.

Od 1947 do 1973 roku pracował w AGH — najpierw jako starszy asystent (1947–1951), później jako adiunkt (1951–1954), docent (1954–1960), profesor (od 1960 roku).

W latach 1955–1964 był kierownikiem Zakładu Geodezji Wyższej, a następnie kierownikiem Katedry Geodezji Wyższej i Obliczeń Geodezyjnych (1964–1973) Wydziału Geodezji Górniczej AGH. W latach 1954-1955 był prodziekanem Wydziału.

W latach 1973–1987 związany z Politechniką Krakowską — profesor, kierownik Zakładu Geodezji Inżynierskiej (1973–1986), w latach 1975–1979 był wicedyrektorem Instytutu Geotechniki. W latach 1983–1987 zatrudniony na 1/2 etatu w Akademii Rolniczej w Krakowie, w latach 1987–1990 profesor i kierownik Zakładu Geodezji Wyższej AR.

Członek Międzynarodowej Unii Geodezji i Geofizyki (członek Specjalnej Grupy Studiów nr 1.21, sekretarz naukowy 1959–1973).

Działalność naukowo-badawcza: geodezja matematyczna, geodezja dynamiczna, obliczenia geodezyjne, triangulacja kosmiczna; autor wzorów zastosowanych w opracowaniu geodezyjnego układu odniesienia 1967.

Autor ok. 40 opublikowanych prac naukowych. Promotor 11 prac doktorskich oraz 3 prac habilitacyjnych.

Odznaczenia i nagrody

Nagroda Indywidualna I stopnia Ministra Edukacji Narodowej, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złota Odznaka „Za zasługi w dziedzinie geodezji i Kartografii”, Honorowa Odznaka Polskiego Towarzystwa Astronautycznego, Medal 10-lecia Polski Ludowej

Źródła do biogramu

Książki

  • Rys historyczny Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. [Red. Z. Niedojadło et al.]. Kraków 2001, s. 29-31, 32-53, 67
  • Współcześni uczeni polscy : słownik biograficzny. T. 3 : M–R. Red. nauk. J. Kapuścik. Warszawa 2000, s. 187, [foto]
  • Księga tytułów i stopni naukowych : uzyskanych na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska w latach 1951-2001. [AGH]. Red. J. Bernasik. Kraków 2001, s. 13-14, [foto]

Artykuły

  • Gocał J.: Etapy rozwoju Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH w latach 1951-2006. Geodezja : półrocznik AGH 2006, T. 12, z. 2/1, s. 35-55, [foto]
  • Szota P.: Prof. Stanisław Milbert 1920-2007. Przegląd Geodezyjny 2007, R. 79, nr 5, s. 38