Monika Agnieszka Motak

Z Historia AGH
Monika Agnieszka Motak
Monika Motak.jpg
Nazwisko Motak
Imię / imiona Monika Agnieszka
Tytuły / stanowiska Dr hab., prof. AGH
Data urodzenia 3 stycznia 1969


Dyscyplina/specjalności chemia, chemia nieorganiczna, kataliza, kataliza heterogeniczna, nanokompozyty mineralno-węglowe, kataliza środowiskowa, ochrona środowiska, procesy spalania
Pełnione funkcje Dziekan Wydziału Energetyki i Paliw (2020-2024)
Wydział Wydział Energetyki i PaliwFunkcjeGdzieoddo
DziekanWydział Energetyki i Paliw20202024


Dr hab., prof. AGH Monika Agnieszka Motak (1969-)

Dyscyplina/specjalności: chemia, chemia nieorganiczna, kataliza, kataliza heterogeniczna, nanokompozyty mineralno-węglowe, kataliza środowiskowa, ochrona środowiska, procesy spalania

Nota biograficzna

Urodziła się 3 stycznia 1969 roku.

W 1994 roku ukończyła Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W 1994 roku rozpoczęła pracę w Katedrze Chemii Górniczej Wydziału Paliw i Energii AGH.

W 2003 roku na podstawie pracy "Preparatyka i budowa nanokompozytów węglowo-montmorillonitowych", napisanej pod kierunkiem profesor Teresy Grzybek, uzyskała stopień doktora.

W 2016 roku na podstawie rozprawy "Nowe materiały katalityczne do redukcji emisji zanieczyszczeń z gazów odlotowych ze spalania paliw kopalnych" uzyskała stopień doktora habilitowanego.

Od 2020 roku jest dziekanem Wydziału Energetyki i Paliw.

Jest również kierownikiem Zespołu Procesów Katalitycznych i Adsorpcyjnych w Energetyce i Ochronie Środowiska na Wydziale Energetyki i Paliw.

Jej badania skupiają się na opracowywaniu oryginalnych i innowacyjnych materiałów katalitycznych do zastosowań w ochronie środowiska i klimatu. Szczególnie interesuje ją zastosowanie materiałów nanotlenkowych na bazie hydrotalcytu modyfikowanego niklem jako katalizatorów do suchego reformingu metanu (DRM), trireformingu i metanizacji oraz optymalizacja metod przygotowania aktywnych i selektywnych katalizatorów do procesu DeNOx otrzymanych przez interkalację naturalnego montmorylonitu tlenkiem glinu i modyfikację warstwą węgla lub hydrotalkity zawierające wbudowane metale przejściowe działające w niskich temperaturach. W ramach PIONEER zajmuje się głównie badaniem innowacyjnych materiałów plazmy katalitycznej oraz chemicznego wykorzystania CO2 (reformowanie metanu, metanizacja) przy użyciu reaktorów plazmowych.

Autorka ponad 300 publikacji.

Promotorka i recenzentka prac doktorskich.

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/motak-monika-003198

Źródła do biogramu

Książki

  • [Skład Osobowy AGH … 1998]. Kraków 1998, s. 116, 411
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 240

Artykuły

  • Dziekani i prodziekani na kadencję 2020-2024. Vivat Akademia : AGH 2020, nr 22, s. 3

Inne

stan na dzień 6.06.2024