Grzegorz Piotr Michta

Z Historia AGH
Grzegorz Piotr Michta
Grzegorz Michta.jpg
Nazwisko Michta
Imię / imiona Grzegorz Piotr
Tytuły / stanowiska Dr inż.
Data urodzenia 31 marca 1970


Dyscyplina/specjalności inżynieria materiałowa, metaloznawstwo, mikroskopia elektronowa, inżynieria spajania
Pełnione funkcje Prodziekan Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej (2020-2024)
Wydział Wydział Inżynierii Metali i Informatyki PrzemysłowejFunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej20202024


Dr inż. Grzegorz Piotr Michta (1970–)

Dyscyplina/specjalności: inżynieria materiałowa, metaloznawstwo, mikroskopia elektronowa, inżynieria spajania

Nota biograficzna

Urodził się 31 marca 1970 roku w Dąbrowie Górniczej.

W 1994 roku ukończył studia w AGH.

W 1994 roku rozpoczął pracę w Zakładzie Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków Wydziału Metalurgii i Inżynierii Materiałowej AGH.

W 2001 roku na podstawie pracy "Przemiana bainityczna w stalach niskowęglowych po ochłodzeniu z zakresu dwufazowego" wykonanej w Zakładzie Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków w Pracowni Mikroskopii Elektronowej i Badań Fizycznych WMiIM uzyskał doktorat.

W latach 2020–2024 prodziekan WIMiIP ds. Kształcenia i Studenckich. Opiekun Koła Naukowego Metaloznawców.

Jest adiunktem w Katedrze Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków.

Pomysłodawca i współorganizator Rejsu 100-lecia AGH żaglowcem "Pogoria" w 2019 roku.

Autor około 100 publikacji, w tym główny autor książeczki z serii AGH Junior „Fascynujący mikroświat, zobacz obrazy mikrostruktur”.

Promotor ponad 80 prac dyplomowych.

Członek Senatu AGH i Rady Związku Uczelni InnoTechKrak.

W 2020 roku otrzymał Laur Dydaktyka AGH w kategorii Innowator.

Członek wielu krajowych i zagranicznych towarzystw naukowych, m.in.: Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego oraz European Microscopy Society. Założyciel Polskiego Towarzystwa Mikroskopii.

Odznaczenia i nagrody

Nagroda Rektora AGH, Nagroda Dziekana WMiIM, Laur Dydaktyka AGH w kategorii Innowator.

Bibliografia publikacji

https://bpp.agh.edu.pl/autor/michta-grzegorz-03882

Źródła do biogramu

Książki

  • [Skład Osobowy AGH … 1998]. Kraków 1998, s. 49, 402
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 231

Artykuły

  • Dziekani i prodziekani na kadencję 2020-2024. Vivat Akademia 2020, nr 22, s. 3

Inne


stan na dzień 8.01.2021