Wilhelm Krach

Z Historia AGH
Wilhelm Krach
Wilhelm Krach.jpg
Nazwisko Krach
Imię / imiona Wilhelm
Tytuły / stanowiska Prof. dr
Data urodzenia 23 stycznia 1907
Miejsce urodzenia Nisko
Data śmierci 6 lutego 1985
Dyscyplina/specjalności paleontologia, stratygrafia utworów mioceńskich
Wydział Wydział Geologiczno-Poszukiwawczy


Odznaczenia i nagrody Kawaler Orderu Polonia Restituta, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Geologiczno-Poszukiwawczy19541956


Prof. dr Wilhelm Krach (1907-1985)

Dyscyplina/specjalności: paleontologia, stratygrafia utworów mioceńskich

Nota biograficzna

Urodził się 23 stycznia w 1907 roku w Nisku nad Sanem. Zmarł 6 lutego w 1985 roku.

W 1929 roku ukończył studia z zakresu biologii w Uniwersytecie w Poznaniu. Trzy lata później uzyskał stopień doktora filozofii z zakresu paleontologii w Uniwersytecie Jagiellońskim.

Uczestnik kampanii wrześniowej 1939 roku. W latach 1944-1945 pracował jako nauczyciel szkoły średniej w Baranowie Sandomierskim. W 1945 roku wrócił do Krakowa i podjął pracę w Zakładzie Paleontologii UJ, początkowo jako adiunkt, a od 1952 roku - docent.

W 1954 roku został mianowany profesorem nadzwyczajnym i prodziekanem na nowo utworzonym Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym Akademii Górniczo-Hutniczej, na który został przeniesiony w 1951 roku uniwersytecki Zakład Paleontologii. Do roku 1962 kierował Zakładem Mikropaleontologii w Katedrze Paleontologii.

Od 1954 roku podjął równolegle pracę w Polskiej Akademii Nauk.

W latach 1957-1965 kierował Pracownią Geologiczno-Stratygraficzną PAN. W Polskiej Akademii Nauk pracował do emerytury, na którą przeszedł w roku 1977.

W 1965 roku uzyskał tytuł profesora

Ogłosił ponad 60 prac z zakresu paleontologii i stratygrafii. Brał udział w pracach nad wielotomowym wydawnictwem zbiorowym "Budowa geologiczna Polski".

Brał udział w pracach Komisji Geologicznej PAN, działał jako członek komisji rewizyjnej w pracach Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Geologicznego. Przez wiele lat kierował pracami polskiej grupy roboczej RCMNS Parathetys.

Odznaczenia i nagrody

Kawaler Orderu Polonia Restituta, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złota Odznaka "Za pracę społeczną dla m. Krakowa"

Źródła do biogramu

Książki

  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 172
  • Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej : Wydział wczoraj i dziś : Kraków 28 i 29 czerwca 2001 roku : Jubileusz 50-lecia. Red. K. Pietsch, R. Semyrka. Kraków 2001, s. 11
  • Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967. Oprac. J. Sulima-Samujłło oraz zespół aut. Kraków 1970, s. 623 (Wydawnictwa Jubileuszowe 1919-1969)

Artykuły

  • Wilhelm Krach : (1907-1985). Annales Societatis Geologorum Poloniae 1988, Vol. 58, no. 3-4, s. 511-514, [foto]