Eugeniusz Mazanek

Z Historia AGH
Eugeniusz Mazanek
Eugeniusz Mazanek.jpg
Nazwisko Mazanek
Imię / imiona Eugeniusz
Tytuły / stanowiska Prof. zw. dr inż.
Data urodzenia 4 grudnia 1910
Miejsce urodzenia Rzeszów
Data śmierci 12 października 1984
Miejsce śmierci Kraków
Dyscyplina/specjalności metalurgia, technologia spiekalnicza i wielkopiecowa
Pełnione funkcje Prodziekan Wydziału Metalurgicznego AGH (1962–1966)
Wydział Wydział Metalurgiczny


Odznaczenia i nagrody Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Metalurgiczny19621966


Prof. zw. dr inż. Eugeniusz Mazanek (1910–1984)

Dyscyplina/specjalności:metalurgia, technologia spiekalnicza i wielkopiecowa

Nota biograficzna

Urodził się 4 grudnia 1910 roku w Rzeszowie. Zmarł 12 października 1984 roku w Krakowie, pochowany na Cmentarzu Rakowickim.

Ukończył studia na Wydziale Hutniczym Akademii Górniczej (1933), uzyskując dyplom inżyniera metalurga. Następnie podjął pracę wielkopiecownika w Hucie "Kościuszko" w Chorzowie, awansując z biegiem czasu do stanowiska zastępcy kierownika wydziału wielkich pieców (1938).

Kandydat nauk technicznych (1956). Docent w AGH (od 1957). W 1964 roku otrzymał tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego, a w 1971 roku profesora zwyczajnego.

Podczas okupacji pracował w krakowskich Miejskich Kolejach Elektrycznych, a od 1941 roku był nauczycielem w Szkole Górniczo-Hutniczo-Mierniczej na Krzemionkach. Po wojnie powrócił do Huty "Kościuszko" i kierował wydziałem wielkich pieców. W kolejnych latach był zarządcą inwestycji wielkopiecowych w Centralnym Zarządzie Przemysłu Hutniczego w Katowicach. Jednocześnie od 1950 roku pracował bezpośrednio w produkcji hutniczej, kolejno na stanowiskach: kierownika wielkich pieców w Hucie "Bobrek", głównego metalurga w Hucie "Pokój", a w latach 1954-1959 w Hucie im. Lenina (obecnie ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Krakowie) na stanowisku głównego wielkopiecownika i zastępcy głównego technologa. Do 1960 roku pełnił funkcję przewodniczącego polskiej delegacji sekcji wielkopiecowej Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej (RWPG).

Z AGH związany od 1959 roku, kiedy to objął Katedrę Metalurgii Surówki, którą kierował do 1980 roku. W latach 1962-1966 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Metalurgicznego, w latach 1974-1978 zastępcy dyrektora Instytutu Metalurgii. Podejmował prace badawcze i wdrożeniowe z wieloma instytucjami i zakładami przemysłowymi, m.in. z Katedrą Krystalografii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Autor wielu publikacji w czasopismach naukowych polskich i zagranicznych, w tym również podręczników i opracowań. Spośród nich wymienić należy: "Technologia i praktyka wielkopiecowa" (1969), "Wybrane zagadnienia z zakresu metalurgii surówki" cz. I i II (1971), "Proces wielkopiecowy" (1972), "Hutnictwo ogólne" (1977), "Wybrane zagadnienia z konstrukcji i technologii dużych jednostek wielkopiecowych (1980).

Podejmował badania m.in. z zakresu zmian składu fazowego i tekstury spieków. W latach 1970–1980 pracował nad rodzajem tworzywa żelazonośnego, tj. grudkami metalizowanymi. Był pionierem propagowania tej technologii w Polsce. Wiele jego rozwiązań i ulepszeń znalazło zastosowanie w praktyce, m.in. zmodernizowane urządzenie zasypowe wielkiego pieca.

Członek Komitetu Hutnictwa, Komitetu Metalurgii PAN, członek Komitetu Redakcyjnego czasopisma "Archiwum Hutnictwa".

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal im. Stanisława Staszica, inne

Źródła do biogramu

Książki

 • Eugeniusz Mazanek. W: Manecki A.: Alfabet wspomnień o ludziach nauki i wydarzeniach lat minionych. Kraków 2015, s. 188
 • Eugeniusz Mazanek. W: Manecki A.: Ludzie nauk o Ziemi i Kosmosie : z wydarzeniami lat minionych tle. Kraków 2023, s. 128-129
 • Księga wychowanków i wychowawców Akademii Górniczej w Krakowie (1919-1949). Oprac. J. Sulima-Samujłło. Kraków 1979, s. 115
 • Kto jest kim w Polsce 1984 : informator biograficzny. Red. zespół L. Becela [et al.]. Ed. 1. Warszawa 1984, s. 604
 • Non omnis moriar… : groby profesorów AGH Cmentarz Rakowicki. Z. 2019. Oprac. H. Sieński. Kraków 2019, s. 141-142, [foto]
 • Profesor Eugeniusz Mazanek. W: 100 anegdot na stulecie Wydziału 1922-2022 : jubileusz 100-lecia Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH. Oprac. I. Suliga. Kraków 2022, s. 86-87, [foto]
 • Słownik biograficzny techników polskich. Z. 23. Red. J. Piłatowicz . Warszawa 2012, s. 84-86, [foto]
 • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 226, [foto]
 • Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej : Wydział Hutniczy (1922-1951); Wydział Metalurgiczny (1951-1993); Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej (1993-2005) : jubileusz 90-lecia Wydziału 1922-2012. Kraków 2012, s. 91-92, [foto]
 • Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej : jubileusz 75-lecia Wydziału 1922-1997. [AGH]. Kraków 1997, s. 43-44, [foto]
 • Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej : jubileusz 80-lecia Wydziału 1922-2002. [AGH]. Kraków 2002, s. 86-87, [foto]
 • Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967. Oprac. J. Sulima-Samujłło oraz zespół aut. Kraków 1970, s. 625 (Wydawnictwa Jubileuszowe 1919-1969)

Artykuły

 • Janowski J.: Dział Informacyjny Wydziału Metalurgicznego AGH za okres 50-lecia Wydziału 1922 - 1972 r. Zeszyty Naukowe AGH ; nr 367. [Seria] Metalurgia i Odlewnictwo 1973, z. 51, s. 277-339
 • Janowski J.: Profesor Eugeniusz Mazanek 1910-1984 : wspomnienie pośmiertne. Zeszyty Naukowe. Akademia Górniczo-Hutnicza ; nr 1018. Seria Metalurgia i Odlewnictwo 1984, T. 10, z. 4, s. 337-344, [foto]
 • Janowski J.: Wspomnienie o profesorze Eugeniuszu Mazanku. Hutnik 1984, nr 3, s. 460-461
 • Jubileusz prof. E. Mazanka - wybitnego polskiego uczonego i metalurga. Zeszyty Naukowe. Akademia Górniczo-Hutnicza ; nr 825. Seria Metalurgia i Odlewnictwo 1980, T. 6, z. 4, s. 385-390, [foto]
 • Wyderko M., Jasieńska S.: Wspomnienie o Profesorze zwyczajnym dr inż. Eugeniuszu Mazanku 1910-1984. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1997, nr 44/45, s. 20-21