Karol Jan Łowiński

Z Historia AGH
Karol Jan Łowiński
Karol Lowinski.jpg
Nazwisko Łowiński
Imię / imiona Karol Jan
Tytuły / stanowiska Prof. zw. inż.
Data urodzenia 24 marca 1871
Miejsce urodzenia Wałcz
Data śmierci 26 lipca 1936
Miejsce śmierci Kraków
Dyscyplina/specjalności budowa maszyn hutniczych, walcownictwo
Pełnione funkcje Dziekan Wydziału Hutniczego AG (1926–1929)
Wydział Wydział HutniczyFunkcjeGdzieoddo
DziekanWydział Hutniczy19261929
ProdziekanWydział Hutniczy19291932

Prof. zw. inż. Karol Jan Łowiński (1871–1936)

Dyscyplina/specjalności: budowa maszyn hutniczych, walcownictwo

Nota biograficzna

Urodził się 24 marca 1871 roku w Wałczu na Pomorzu. Zmarł 26 lipca 1936 roku w Krakowie. Pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

W 1897 roku uzyskał dyplom inżyniera mechanika na Politechnice w Charlottenburgu koło Berlina.

W latach 1900–1901 był asystentem na Politechnice w Charlottenburgu, następnie przeniósł się do Warszawy. Pracował m.in. w fabryce maszyn A. Repphan S.A., w Zakładach Ostrowieckich, w walcowni w Bodzechowie, w Hucie „Częstochowa” i in.

W 1914 roku jako obywatel niemiecki został wywieziony do Orenburga w Rosji i tam internowany. W 1918 roku wrócił wraz z rodziną do Polski.

Od 1921 roku wykładał walcownictwo i kuźnictwo na Politechnice Warszawskiej.

Od 1924 roku związany z Akademią Górniczą, gdzie w 1924 roku został profesorem nadzwyczajnym, w Zakładzie Maszyn Hutniczych na Wydziale Hutniczym Akademii Górniczej, a od 1935 roku profesorem zwyczajnym. Był dziekanem Wydziału Hutniczego AG w latach 1926-1929, a następnie prodziekanem tego wydziału w latach 1929-1932.

W opinii wychowanków był dobrym wykładowcą i świetnym znawcą rysunku technicznego. Duże znaczenie przywiązywał do wycieczek zagranicznych, jako środka dydaktycznego.

Ogłosił kilka artykułów fachowych w czasopiśmie "Hutnik", publikacje: "O pracy przy walcowaniu" (b.m. i r.) i "Ueber Maschinenhavarien auf Berg- und Huettenwerke" (w czasopiśmie "Zeitschrift des Oberschleiseschen Berg und Huettenmaenischen Vereins") oraz opracował rozdział dotyczący walcownictwa stali w podręczniku "Technik". Wygłosił również szereg referatów na posiedzeniach Sekcji Hutniczej Stowarzyszenia Polskich Inżynierów Górniczych i Hutniczych.

Opracował tabele stygnięcia żelaza okrągłego, przeprowadzał badania dla poparcia teorii „płynięcia stożków”.

Zajmował się słownictwem technicznym i brał udział w redagowaniu słownika technicznego. Wprowadził poprawki do powszechnie używanych wzorów na obliczanie oporu plastycznego.

Był pierwszym prezesem pierwszej organizacji zawodowej hutników - Sekcji Hutniczej Stowarzyszenia Polskich Inżynierów Górniczych i Hutniczych oraz rzecznikiem dyscyplinarnym dla profesorów Akademii Górniczej. Był także członkiem Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Źródła do biogramu

Książki

 • Księga wychowanków i wychowawców Akademii Górniczej w Krakowie (1919-1949). Oprac. J. Sulima-Samujłło. Kraków 1979, s. 107
 • Non omnis moriar… : groby profesorów AGH Cmentarz Rakowicki. Z. 2019. Oprac. H. Sieński. Kraków 2019, s. 124-125, [foto]
 • Polski Słownik Biograficzny. T. 18/3, z. 78 : Łąpiński Stanisław - Łubieński Florian. Wrocław [etc.] 1973, s. 446-447
 • [Skład osobowy Akademii Górniczej... 1930/31]. Kraków 1930, s. 16
 • [Skład osobowy Akademii Górniczej... 1932/33]. Kraków 1932, s. 24
 • [Skład osobowy Akademii Górniczej... 1933/34]. Kraków 1933, s. 25
 • [Skład osobowy Akademii Górniczej... 1935/36]. Kraków 1935, s. 24
 • Słownik biograficzny techników polskich. Z. 2. Red. T. Skarzyński. Warszawa 1992, s. 105-106
 • Słownik polskich pionierów techniki. Pod red. B. Orłowskiego. Katowice 1986, s. 126
 • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 208
 • Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej : Wydział Hutniczy (1922-1951), Wydział Metalurgiczny (1951-1993), Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej (1993-2005) : jubileusz 90-lecia Wydziału : 1922-2012 [AGH]. Kraków 2012, s. 87, [foto]
 • Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej : jubileusz 75-lecia Wydziału 1922-1997. [AGH]. Kraków 1997, s. 42
 • Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej : jubileusz 80-lecia Wydziału 1922-2002. [AGH]. Kraków 2002, s. 82, [foto]
 • Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967. Oprac. J. Sulima-Samujłło oraz zespół aut. Kraków 1970, s. 624 (Wydawnictwa Jubileuszowe 1919-1969)
 • Życiorysy profesorów i asystentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (1919-1964). Red. M. Odlanicki-Poczobutt. Kraków 1965, s. 138-141, [foto] (Zeszyty Naukowe. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie ; nr 41, z. spec. 4)

Artykuły

 • Bolewski A.: Osiągnięcia Akademii Górniczej w Krakowie w okresie 1919-1939 : z kart historii. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1994, nr 6-7, s. 5-8
 • Drzymała Z.: 80 lat Katedry Urządzeń Technologicznych i Ochrony Środowiska (rys historyczny). Automatyka : półrocznik [wyd. AGH] 2001, T. 5, z. 1/2, s. 153-167, [foto]
 • Janowski J.: Dział Informacyjny Wydziału Metalurgicznego AGH za okres 50-lecia Wydziału 1922-1972 r. Zeszyty Naukowe AGH ; nr 367. [Seria] Metalurgia i Odlewnictwo 1973, z. 51, s. 277-339
 • Nowakowski A., Wnęk Z.: Wspomnienia o zmarłych profesorach Wydziału : Prof. inż. Karol Łowiński (1871-1936). Zeszyty Naukowe AGH ; nr 367. [Seria] Metalurgia i Odlewnictwo 1973, z. 51, s. 33-34
 • Wosiek E.: Omówienie dorobku naukowego Wydziału w zakresie przeróbki plastycznej. Zeszyty Naukowe AGH ; nr 367. [Seria] Metalurgia i Odlewnictwo 1973, z. 51, s. 93-103