Henryk Bogowid Korwin-Krukowski

Z Historia AGH
Henryk Bogowid Korwin-Krukowski
Henryk Korwin-Krukowski.jpg
Nazwisko Korwin-Krukowski
Imię / imiona Henryk Bogowid
Tytuły / stanowiska Prof. inż.
Data urodzenia 23 lutego 1860
Miejsce urodzenia Myzie-Saki
Data śmierci 19 kwietnia 1937
Miejsce śmierci Warszawa
Dyscyplina/specjalności metalurgia
Pełnione funkcje Rektor AG (1930–1931)
Wydział Wydział HutniczyFunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Hutniczy19251929
RektorAG19301931

Prof. inż. Henryk Bogowid Korwin-Krukowski (1860–1937)

Dyscyplina/specjalności: metalurgia

Nota biograficzna

Urodził się 23 lutego 1860 roku w Myzie-Sakach pow. kobryński, guberni grodzieńskiej. Zmarł 19 kwietnia 1937 roku w Warszawie. Pochowany na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.

Ukończył Instytut Górniczy w Petersburgu. Początkowo pracował w przemyśle rosyjskim, w 1914 roku rozpoczął pracę na kursach zawodowych w Warszawie. Był jednym z założycieli Politechniki Warszawskiej. Docent technologii metali i kierownik Zakładu Metalurgicznego PW.

W 1920 roku został powołany na profesora i organizatora Wydziału Hutniczego AG. W 1921 roku rozpoczął wykłady z metalografii i obróbki cieplnej. Nie zgodził się zostać Dziekanem Wydz. Hutniczego, jednak jako organizator tego Wydziału i początkowo jako jedyny metalurg wśród profesorów Akademii, był właściwie jego faktycznym kierownikiem. W latach 1925-1929 pełnił funkcję Prodziekana Wydziału Hutniczego. W latach 1930-1931 pełnił funkcję Rektora AG. Brał również czynny udział w pracach Komitetu Rozbudowy Wydziału Hutniczego z funduszu daru Polskiego Hutnictwa Żelaza.

Współpracował z wieloma stowarzyszeniami technicznymi, członek Komisji Słownictwa Technicznego ANT, redagował również dział hutniczy w „Przeglądzie Górniczo-Hutniczym”. Jego dorobek naukowy został tylko w części opublikowany, reszta pozostała w postaci notatek i zapisków. W pracach tych poruszał nie tylko zagadnienia rud żelaznych, biegu wielkiego pieca, koksowania węgli, ale i stali damasceńskiej.

Autor ponad 20 publikacji, w tym 2 książek.

Należy sprostować stale powtarzany błąd, jakoby prof. H. Korwin-Krukowski był doktorem honorowym Akademii Górniczej. 18 grudnia 1934 roku został natomiast mianowany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Ignacego Mościckiego profesorem honorowym AG.

Odznaczenia i nagrody

Medal Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości, Order Św. Stanisława III kl.

Źródła do biogramu

Książki

 • Encyklopedia Krakowa. Kraków 2000, s. 512
 • Księga wychowanków i wychowawców Akademii Górniczej w Krakowie (1919-1949). Oprac. J. Sulima-Samujłło. Kraków 1979, s. 85-86
 • Materiały Informacyjne [nr 4]. Komisja Propagandowa Komitetu Obchodu 50-lecia AGH. Kraków 1969, s. 81-82, 95
 • Non omnis moriar… : groby Rektorów Akademii Górniczej i Akademii Górniczo-Hutniczej. Z. 4 - 2021. Oprac. H. Sieński. Kraków 2021, s. 55-60, [foto]
 • Polski Słownik Biograficzny.T. XV/3, z. 66 : Kromer Marcin - Krysiński Stanisław. Kraków 1970, 397-398
 • 75 lat Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Kraków 1994, [rozdz.] Rektorzy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. s. [3], [foto]
 • [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1921/22]. Kraków 1921, s. 3-4
 • [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1922/23]. Kraków 1922, s. 5
 • [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1924/25]. Kraków 1924, s. 7
 • [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1929/30]. Kraków 1929, s. 14-15
 • [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1930/31]. Kraków 1930, s. 14
 • [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1931/32]. Kraków 1931, s. 13-14
 • [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1932/33]. Kraków 1932, s. 20
 • [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1933/34]. Kraków 1933, s. 20
 • [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1935/36]. Kraków 1935, s. 19-20
 • [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1936/37]. Kraków 1936, s. 22
 • Słownik biograficzny techników polskich. Z. 2. Red. T. Skarzyński. Warszawa 1992, s. 93-94
 • Słownik polskich pionierów techniki. Pod red. B. Orłowskiego. Katowice 1986, s. 104-105
 • Wacławik J.: Kronika Wydziału Górniczego 1919-1999. Kraków 1999, s. 115
 • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 165, [foto]
 • Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej : Wydział Hutniczy (1922-1951), Wydział Metalurgiczny (1951-1993), Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej (1993-2005) : jubileusz 90-lecia Wydziału : 1922-2012 [AGH]. Kraków 2012, s. 69, [foto]
 • Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej : informator. Kraków 1994, s. 23, [foto]
 • Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej : jubileusz 75-lecia Wydziału 1922-1997. [AGH]. Kraków 1997, s. 36
 • Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej : jubileusz 80-lecia Wydziału 1922-2002. [AGH]. Kraków 2002, s. 69, [foto]
 • Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967. Oprac. J. Sulima-Samujłło oraz zespół aut. Kraków 1970, s. 623 (Wydawnictwa Jubileuszowe 1919-1969)
 • Życiorysy profesorów i asystentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (1919-1964). Red. M. Odlanicki-Poczobutt. Kraków 1965, s. 116-118, [foto] (Zeszyty Naukowe. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie ; nr 41, z. spec. 4)

Artykuły

 • Bolewski A.: Mobilizacja sił naukowych i organizacyjnych przy powstawaniu oraz inauguracji Akademii Górniczej w Krakowie : z kart historii. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1994, nr 5, s. 5-6, 18
 • Janowski J.: Dział Informacyjny Wydziału Metalurgicznego AGH za okres 50-lecia Wydziału 1922 - 1972 r. Zeszyty Naukowe AGH ; nr 367. [Seria] Metalurgia i Odlewnictwo 1973, z. 51, s. 277-339
 • Kruciński M., Janowski J.: Omówienie dorobku naukowego Wydziału w zakresie metalurgii żelaza. Zeszyty Naukowe AGH ; nr 367. [Seria] Metalurgia i Odlewnictwo 1973, z. 51, s. 77-91
 • Nowakowski A., Wnęk Z.: Wspomnienia o zmarłych profesorach Wydziału : Prof. inż. Henryk Korwin-Krukowski (1860-1937). Zeszyty Naukowe AGH ; nr 367. [Seria] Metalurgia i Odlewnictwo 1973, z. 51, s. 33-36
 • Poczet Rektorów AGH : lata [1919-2013] : Henryk Korwin-Krukowski (1860-1937), 1930/31. Biuletyn AGH 2013, wyd. spec. z okazji 100-lecia powołania Akademii Górniczej, s. 14, [foto]
 • Sieński H.: Henryk Korwin-Krukowski Rektor w latach 1930-1931 : Poczet rektorów Akademii Górniczej i Akademii Górniczo-Hutniczej - część 6. Biuletyn AGH 2021, nr 155-156, s. 25-27, [foto]

Inne

Henryk Korwin-Krukowski. MOJE CMENTARZE ... [online] [przeglądany 7.01.2019]. Dostępny w: https://mojecmentarze.blogspot.com/2018/06/henryk-korwin-krukowski.html