Władysław Przybyłowski

Z Historia AGH
Władysław Przybyłowski
Władysław Przybyłowski.jpg
Nazwisko Przybyłowski
Imię / imiona Władysław
Tytuły / stanowiska Doc. mgr inż.
Data urodzenia 28 września 1902
Miejsce urodzenia Kraków
Data śmierci 19 marca 1989
Dyscyplina/specjalności elektryka, miernictwo elektryczne, gospodarka energetyczna
Pełnione funkcje Prodziekan Wydziału Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej (1958-1960)
Wydział Wydział Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej


Odznaczenia i nagrody Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Odznaka tytułu honorowego „Zasłużony Nauczyciel Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej”
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej19581960

Doc. mgr inż. Władysław Przybyłowski (1902-1989)

Dyscyplina/specjalności: elektryka, miernictwo elektryczne, gospodarka energetyczna

Nota biograficzna

Urodził się 28 września 1902 roku w Krakowie. Zmarł 19 marca 1989 roku. Pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

W 1924 roku ukończył Wydział Mechaniczny i Elektryczny Politechniki Lwowskiej uzyskując dyplom magistra inżyniera mechanika i magistra inżyniera elektryka. Następnie w latach 1924-1926 pracował tam, jako asystent i starszy asystent. W latach 1926-1927 był wykładowcą w Wojskowej Szkole Mechaniczno-Hutniczej w Królewskiej Hucie, obecnie na terenie Chorzowa, a w latach 1927-1929 pracował w Pomorskiej Elektrowni Krajowej "Gródek", jako budowniczy elektrowni wodnych i projektant kierujący budową linii 60 kV Gródek-Toruń i Żur-Gdynia. W 1929 roku był kierownikiem biura projektów elektryfikacji województwa poznańskiego. W latach 1930-1934 był wykładowcą w Ślaskich Technicznych Zakładach Naukowych w Katowicach. Od 1934 roku pracował w Sląskich Zakładach Elektrycznych w Katowicach, gdzie w 1938 roku został zastępcą dyrektora. W czasie okupacji ukrywał się, pracując też jako handlowiec w Firmie "SIEW". Po Zakończeniu wojny brał czynny udział w odbudowie energetyki śląskiej i krakowskiej. W 1945 roku był współorganizatorem, a w latach 1945-1946 był dyrektorem Zakładów Energetycznych Okręgu Krakowskiego. W latach 1946-1950 pracował w Banku Inwestycyjnym w Katowicach, zajmując się również wykładami w szkolnictwie technicznym na Śląsku.

W 1950 roku powrócił do Krakowa i rozpoczął pracę w Banku Inwestycyjnym. Równolegle był wykładowcą w Wieczorowej Szkole Inżynierskiej.

Od 1955 roku aż do przejścia na emeryturę w 1972 roku pracował w AGH. Początkowo był zastępcą profesora w Katedrze i Zakładzie Urządzeń Elektrycznych i Sieci Wydziału Elektryfikacji Górnictwa i Hutnictwa, który w 1957 roku zmienia nazwę na Wydział Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej.

W 1964 roku otrzymał tytuł docenta.

Prowadził wykłady z miernictwa elektrycznego oraz gospodarki energetycznej w przemyśle i górnictwie. Był organizatorem i długoletnim kierownikiem Studium Wieczorowego. W latach 1958-1960 był prodziekanem Wydziału Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej. Wydatnie przyczynił się do rozwoju studiów elektronicznych.

W roku akademickim 1967/1968 i 1970/1971 był kierownikiem Punktu Konsultacyjnego w Tarnowie.

Był autorem wielu publikacji naukowo-dydaktycznych. Jako ekspert współpracował z biurami projektów.

Od 1926 roku związany ze Stowarzyszeniem Elektryków Polskich. W okresie międzywojennym uczestniczył w kolejnych Zjazdach SEP.Był inicjatorem utworzenia i aktywnym działaczem Naczelnej Organizacji Technicznej.

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski,Odznaka tytułu honorowego „Zasłużony Nauczyciel Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej”, Honorowa Odznaka Stowarzyszenia Elektryków Polskich i Naczelnej Organizacji Technicznej, Medal im. M. Pożarskiego, honorowy członek SEP.

Źródła do biogramu

Książki

  • Mitkowski W.: Kronika Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH. Kraków 2002, s. 65-70
  • Non omnis moriar… : groby profesorów AGH Cmentarz Rakowicki. Z. 5 - 2022. Oprac. H. Sieński. Kraków 2022, s. 122-124, [foto]
  • [Skład Osobowy AGH … 1955/56]. Kraków 1956, s. 212, 214, 222, 257, 259, 261
  • [Skład Osobowy AGH … 1956/57]. Kraków 1957, s. 196,198, 203, 240, 243, 244
  • [Skład Osobowy AGH … 1959/60]. Kraków 1959, s. 13
  • [Skład Osobowy AGH … 1961/62]. Kraków 1964, s.46
  • [Skład Osobowy AGH … 1967/68]. Kraków 1968, s.81
  • [Skład Osobowy AGH … 1970/71]. Kraków 1971, s.84, 85, 88
  • Słownik biograficzny zasłużonych elektryków krakowskich. Cz. 1. Pod red. J. Strzałki. Kraków 2009, s. 167-168, [foto]

Inne

  • Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie. Internetowy Lokalizator Grobów [online] [przeglądany 16.12. 2019]. Dostępny w: http://www.rakowice.eu/