Marek Przybylski

Z Historia AGH
Marek Przybylski
Marek Przybylski.jpg
Nazwisko Przybylski
Imię / imiona Marek
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 3 lipca 1954
Miejsce urodzenia Częstochowa


Dyscyplina/specjalności fizyka, nauki fizyczne, fizyka techniczna, fizyka ciała stałego
Pełnione funkcje Dyrektor Akademickiego Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH (2013-)
Wydział Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Jednostka pozawydziałowa Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH


FunkcjeGdzieoddo
DyrektorAkademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH2013

Prof. dr hab. inż. Marek Przybylski (1954-)

Dyscyplina/specjalności: fizyka, nauki fizyczne, fizyka techniczna, fizyka ciała stałego

Nota biograficzna

Urodził się 3 lipca 1956 roku w Częstochowie.

W 1977 roku ukończył studia na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki AGH, ze specjalizacją fizyki technicznej.

Już jako student, w 1976 roku został zatrudniony w Zakładzie Fizyki Ciała Stałego Instytutu Metalurgii Wydziału Metalurgicznego AGH.

W 1985 roku w Instytucie Fizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie uzyskał stopień doktora nauk fizycznych. W 1988 roku roku stopień doktora nauk przyrodniczych (Dr. rer. nat.) w Niemczech.

W latach 1985-1989 post-doc w Institut für Experimentalphysik Technische Universität Clausthal w Clausthal-Zellerfeld w Niemczech. Od 1999 roku związany z Max-Planck-Institut für Mikrostrukturphysik w Halle, w latach 2003-2013 jako group-leader międzynarodowego zespołu badawczego. Visiting professor m.in. w Simon Fraser University w Burnaby/Vancouver w Kanadzie, wielokrotnie w Centro Brazileiro de Pesquisas Fisicas w Rio de Janeiro w Brazylii, wielokrotnie w National Institute of Molecular Sciences w Okazaki w Japonii oraz w uniwersytetach amerykańskich oraz wielokrotnie w University of Colorado w Colorado Springs.

W 1997 roku na podstawie rozprawy "From Three- to Two-Dimensional Magnetism of Fe", obronionej na Wydziale Fizyki i Techniki Jądrowej AGH, uzyskał stopień doktora habilitowanego.

W latach 1999-2002 był kierownikiem Zakładu Fizyki Ciała Stałego.

W 2007 roku otrzymał tytuł profesora nauk fizycznych.

Autor/edytor wniosku na konkurs Program „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”, w którym AGH zajęła trzecie miejsce. W lutym 2020 powołany przez Rektora AGH na funkcję Kierownika Programu.

Autor lub współautor ponad 140 publikacji, kilkudziesięciu raportów i referatów konferencyjnych oraz kilkuset prezentacji konferencyjnych.

Promotor prac doktorskich oraz recenzent prac doktorskich i habilitacyjnych.

Członek Scientific Advisory Committee of the European School on Magnetism, International Advisory Committee of the International Colloquium on Magnetic Thin Films and Surfaces. Reprezentuje AGH m.in. w Magalhaes Network, Radzie Naukowej Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Radzie Naukowej Konsorcjum Polski Synchrotron SOLARIS UJ, Radzie Naukowej Akademickiego Centrum Materiałów i Nanotechnologii.

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/przybylski-marek-004599

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 3. Pion elektromechaniczny i Wydziały Politechniczne. Kraków 1979, s. 154
  • [Skład Osobowy AGH … 1978/79]. Kraków 1979, s. 72

Artykuły

  • Prof. Marek Przybylski. Biuletyn AGH 2013, nr 71, s. 19, [foto]

Inne

stan na dzień 24.01.2023