Atrybut:Function

Z Historia AGH
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

To jest własność typu String.

Wyświetlanie 250 stron przy użyciu tej właściwości.
A
Z-ca Dyrektora Instytutu Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego AGH (1982–1984)  +
Prodziekan Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych (1987–1990), prodziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki (2005-2008)  +
Dziekan Wydziału Odlewnictwa AGH (1969–1972)  +
Prodziekan Wydziału Metalurgii i Inżynierii Materiałowej (1999-2002)  +
Wicedyrektor Instytutu Geologii Regionalnej i Złóż Węgla (1969–1974), Wicedyrektor Instytutu Geologii i Surowców Mineralnych (1979–1984)  +
Kierownik Katedry Bezpieczeństwa Pracy na Wydziale Górniczym AGH (1955–1969)  +
Rektor AGH (1969–1972)  +
Zastępca dyrektora Instytutu Wiertniczo-Naftowego Wydział Wiertniczo-Naftowego (1990-1992)  +
Kierownik Międzywydziałowej Szkoły Inżynierii Biomedycznej (2005-2012)  +
B
Prodziekan Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska (2002-2005)  +
Prodziekan Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska (2016-2020, 2020-2024)  +
Kierownik Katedry Geodezji Wyższej i Astronomii Wydziałów Politechnicznych AGH (1945-1951)  +
Prodziekan Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych AGH (1990-1992) i Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki (1992-1993, 1993-1996)  +
Dyrektor Instytutu Geologii i Surowców Mineralnych Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego AGH (1969–1982)  +
Prorektor ds. Kształcenia AGH (1996-2002)  +
Prorektor AGH (1955-1956)  +
Prodziekan Wydziału Geodezji Górniczej AGH (1969–1971)  +
Dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH (1999–2002)  +
Kierownik Katedry Maszyn Przeróbki Kopalin Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych AGH (1959–1969)  +
Dziekan Wydziału Metali Nieżelaznych AGH (1972-1978)  +
Kierownik Zakładu Górnictwa Surowców Chemicznych Wydziału Górniczego AGH (1969-1970)  +
Kierownik Zakładu Urządzeń Wiertniczych i Eksploatacyjnych Lądowych i Morskich Instytutu Wiertniczo-Naftowego WW-N (1982–1986)  +
Dziekan WWydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska (1999-2002)  +
Dziekan Wydziału Metalurgicznego AGH (1978–1981)  +
Zastępca dyrektora Instytutu Geodezji Górniczej i Przemysłowej Wydziału Geodezji Górniczej (1981-1985)  +
Prorektor AGH (1981–1984)  +
Dziekan Wydziału Matematyki Stosowanej (1997–1999)  +
Prodziekan Wydziału Metalurgicznego AGH (1975–1978)  +
Prorektor AGH (1951–1955)  +
Rektor AG (1931–1933)  +
Prodziekan Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych AGH (1981–1987)  +
Prorektor AGH (1948–1951)  +
Dyrektor Instytutu Matematyki AGH (1981-1983)  +
Zastępca Dyrektora Instytutu Geologii i Surowców Mineralnych Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego AGH  +
Dziekan Wydziału Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej (1972-1975), Dziekan Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki AGH (1975–1978)  +
Kierownik Zakładu Urządzeń i Sieci Elektrycznych Wydziału Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej AGH (1969-1971)  +
Kierownik Studium Języków Obcych (1993-2016)  +
Dziekan Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego AGH (1954–1957)  +
Prodziekan Wydziału Geodezji Górniczej (1975–1987)  +
Prodziekan Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego (1969–1972)  +
Prorektor AGH (1972–1975)  +
Kierownik Katedry Geologii Stosowanej Wydziału Górniczego AG (1931-1935)  +
Prorektor AGH (1951–1952), (1961–1964)  +
Zastępca dyrektora Instytutu Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa Wydziału Odlewnictwa (1978-1987)  +
Prodziekanem Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki (1999-2002 i 2002-2005)  +
Zastępca Dyrektora Biblioteki Głównej AGH (1965–1973)  +
Dziekan Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji (2016-2020), Prodziekan ds. Nauki Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji (2020-2024))  +
Prodziekan ds. Studenckich (2005-2008, 2008-2012)  +
Prodziekan Wydziału Organizacji i Zarządzania Przemysłem (1980-1981)  +
Prodziekan Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska (1996-1999, 1999-2002)  +
Dyrektor Instytutu Projektowania i Budowy Kopalń Wydziału Górniczego AGH (1969-1975)  +
Prodziekan ds. nauki Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH (1990-1993)  +
Dziekan Wydziału Matematyki Stosowanej AGH (2005-2008)  +
Prodziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki (2020)  +
Prorektor ds. nauki AGH (1966–1970)  +
Rektor AGH (1956–1958)  +
Dziekan Wydziału Zarządzania AGH (2005–2008), (2008–2012)  +
Prodziekan Wydziału Paliw i Energii (1999-2002)  +
Dziekan Wydziału Metali Nieżelaznych AGH (1969–1972)  +
Prodziekan Wydziału Metalurgicznego (1961-1965)  +
C
Dziekan Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii (2016-2020, 2020-2021), dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami (2021-2024)  +
Dziekan Wydziału Matematyki Stosowanej AGH (2008-2012)  +
Dziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH (2005–2008, 2008-2012)  +
Dyrektor Instytutu Matematyki AGH (1974–1980, 1988–1993)  +
Prodziekan Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki (1996–1998), prodziekan Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki (1998-1999, 1999-2002)  +
Prodziekan Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska (2002–2005)  +
Rektor AG (1926-1928)  +
Dyrektor Instytutu Kształtowania i Ochrony Środowiska Wydziału Geodezji Górniczej (1980-1992)  +
Dyrektor Międzyresortowego Instytutu Geofizyki Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego (1982-1987)  +
Prodziekan Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej (2005-2008)  +
Prodziekan Wydziału Elektromechanicznego AG (1946-1948)  +
Prorektor AGH (2005–2008)  +
Dyrektor Instytutu Matematyki (1983-1988), dziekan Wydziału Zarządzania (1993-1996, 1996-1999)  +
Kierownik Zakładu Fotogrametrii Wydziału Geodezji Górniczej AGH (1951–1961)  +
Dziekan Wydział Geodezji Górniczej AGH (1981-1984, 1987-1990)  +
Dziekan Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii (2008-2012, 2012-2016)  +
Dziekan Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki AGH (1987–1990)  +
Prodziekan Wydziału Górniczego AGH (1969-1972)  +
Dziekan Wydziału Geologiczno Mierniczego AG (1946–1947)  +
Dziekan Wydziału Wiertniczo-Naftowego (1967–1969)  +
Prodziekan Wydziału Górniczego AGH (1956–1958)  +
Dziekan Wydziału Górniczego AG (1926–1927)  +
kierownik Zakładu Pedagogiki  +
Kierownik Zakładu Odkrywkowej Eksploatacji Złóż Wydziału Górniczego AGH  +
Prorektor AGH (1990–1993)  +
Kierownik Studium Języków Obcych (1986–1993)  +
Kierownik Oddziału Informacji Naukowej (1984-1997)  +
Dziekan Wydziału Odlewnictwa AGH (1951–53)  +
D
Dziekan Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych AGH (1962–1963)  +
Prodziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki (1993–96)  +
Dziekan Wydziału Odlewnictwa AGH (1999–2002)  +
Prorektor AGH ds. Studenckich (2020–2024)  +
Prodziekan Wydziału Wiertniczo-Naftowego AGH (1972–1974, 1974-1977, 1981–1983)  +
Prorektor AG (1933–1939)  +
Prodziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki (2020-2024)  +
Dziekan Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki (1975-1981)  +
Kierownik Zakładu Chemii Ogólnej i Chemii Półprzewodników AGH (1964-1975)  +
Prorektor AGH (1975-1981)  +
Prorektor AGH (1978-1981)  +
Prodziekan Wydziału Geodezji Górniczej (1987–1990)  +
Prodziekan Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych AGH (1972–1975)  +
Dyrektor Biblioteki Głównej AGH (1998–2018)  +
Kierownik Katedry Chemii Ogólnej i Technicznej Analizy Gazów AG (1919-1922)  +
Prodziekan Wydziału Górniczego AGH (1972–1975)  +
Prorektor ds Badań Naukowych i Wdrożeń w latach (1978–1981)  +
Dziekan Wydziału Odlewnictwa AGH (1958–1962)  +
Prodziekan Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki (2003-2005, 2005-2008)  +
Zastępca Dyrektora Instytutu Automatyki Napędu i Urządzeń Przemysłowych AGH (1981–1982)  +
Kierownik Zakładu Gazownictwa i Zagospodarowania Złóż Gazu Ziemnego Wydziału Wiertniczo-Naftowego AGH (1985–1991)  +
Prodziekan Wydziału Górniczego (1964–1969)  +
kierownik Zakładu Analiz Radiometrycznych w Międzyresortowym Instytutcie Fizyki i Techniki Jądrowej AGH (1972–1982)  +
wicedyrektor Instytutu Geodezji Inżynieryjnej i Przemysłowej AGH  +
E
Prodziekan Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych AGH (1969–1975)  +
Kierownik Katedry Technologii Ceramiki Czerwonej i Kamionki na Wydziale Ceramicznym AGH (1952-1958)  +
F
Dziekan Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego (1966–1972)  +
Kierownik Katedry Form Odlewniczych Wydziału Odlewnictwa AGH (1990–2000)  +
Prodziekan Wydziału Odlewnictwa AGH (2002-2005, 2005-2008)  +
Kierownik Katedry Metalografii i Metalurgii Ogólnej Wydziału Hutniczego AG (1922–1930)  +
Kierownik Zakładu Fizyki Ciała Stałego Wydziału Fizyki i Techniki Jądrowej AGH (1991-1999)  +
Kierownik Zakładu Pieców i Gospodarki Cieplnej w latach 1969-  +
Prodziekan Wydziału Metalurgicznego AGH (1984-1990)  +
Rektor AGH (1975–1979)  +
Kierownik Katedry Telekomunikacji WEAiE (1991-1998)  +
Dziekan Wydziału Metali Nieżelaznych (2005–2008, 2008–2012)  +
Wicedyrektor Instytutu Techniki Jądrowej AGH  +
Kierownik Katedry Inżynierii Stopów i Kompozytów Odlewanych Wydziału Odlewnictwa AGH (2007-2010)  +
Prorektor AGH (1986–1990), (1993–1996)  +
Dziekan Wydziału Geodezji Górniczej AGH (1966–1969, 1975–1981)  +
G
Prodziekan Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej (2016-2020, 2020-2024)  +
Prorektor AGH (1990-1993)  +
Dziekan Wydziału Humanistycznego (2015-2016), (2016-2020), (2020-2024)  +
Kierownik II Katedry Miernictwa Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiskach Wydziałów Politechnicznych AGH (1945–1951)  +
Prodziekan Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych (1990-1992) i Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki (1992-1993, 1993-1996)  +
Prorektor AGH (1986–1989)  +
Kierownik Zakładu Odlewnictwa Staliwa (1985-2010)  +
Dziekan Wydział Geodezji Górniczej AGH (1990–1992) i Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska (1992-1996 i 2002-2008)  +
Rektor AG (1939–1945–1950)  +
Prorektor ds. Ogólnych (1996–1999)  +
Dziekan Wydziału Górniczego AG (1948–1950)  +
Dziekan Wydział Geodezji Górniczej AGH (1956–1960)  +
Prodziekan ds. dydaktyki Wydziału Geodezji Górniczej AGH (1966–1969)  +
Dziekan Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu (1996-1999, 2008-2012, 2012-2016)  +
Prorektor AGH (1981–1987)  +
Prorektor AGH ds. Nauki (2020-2024)  +
Prorektor ds. Ogólnych (1969–1973)  +
Prodziekan Wydziału Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej AGH (1962-1964)  +
Kierownik Katedry Geometrii Wykreślnej AGH 1923–1939  +
Dyrektor Biblioteki Głównej AGH (1972–1980)  +
Kierownik Katedry i Zakładu Matematyki II na Wydziale Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej AGH (1960–1969)  +
Dyrektor Międzyresortowego Instytutu Fizyki i Techniki Jądrowej AGH (1977–1979)  +
Prodziekan Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki (1994-1996)  +
Kierownik Katedry Mechanizacji, Automatyzacji i Projektowania Odlewni AGH (1993–2000)  +
Prodziekan Wydziału Geodezji Górniczej (1987–1990)  +
Prorektor ds. Ogólnych AGH (1964–1969)  +
Dziekan Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska (2012-2016, 2016-2020)  +
Prodziekan ds. Ogólnych (1999-2002) (2005-2008), (2009-2012)  +
Dziekan Wydziału Ceramicznego AGH (1964–1967)  +
H
Prodziekan Wydziału Ceramicznego AGH (1964–1968)  +
Prodziekan Wydziału Nauk Społecznych Stosowanych (2001–2002, 2002-2005, 2005-2008)  +
Rektor AGH (1993–1996, 1996-1998)  +
Prodziekan Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych AGH (1966–1972)  +
Prodziekan Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego (1971-74, 1974-1977, 1977-1980)  +
Rektor AG (1920–1922)  +
Kierownik Katedry Metalurgii Surówki  +
Prodziekan Wydziału Odlewnictwa AGH (1996-1999), (1999-2002)  +
Kierownik Zakładu Analiz Radiometrycznych AGH (1982–2000)  +
Prodziekan Wydziału Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej AGH (1964–1969)  +
Kierownik Katedry Wyższych Zagadnień Mechaniki na Wydziale Elektromechanicznym AGH (1949–1950)  +
Prodziekan Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska (1996-1999, 1999-2002)  +
I
Kierownik Zakładu Metalurgii Miedzi i Metali Rzadkich Wydziału Metali Nieżelaznych AGH (1969-1983)  +
J
Kierownik Zakładu Konstrukcji i Wytwarzania Form Odlewniczych AGH (1965–1989)  +
Prodziekan Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska (1993-1996)  +
Kierownik Zakładu Ciągarstwa AGH (1953–1967)  +
Kierownik Katedry Geofizyki Geologicznej AG i AGH (1948–1959)  +
Dziekan Wydziału Organizacji i Zarządzania Przemysłem AGH (1981–1984)  +
Rektor AGH (1987–1993)  +
kierownik Zakładu Technologii Formy AGH (1954-1964)  +
Kierownik Oddziału Informacyjno-Bibliograficznego (1960-1984)  +
Kierownik Zakładu Paleontologii AG (1926-1939)  +
Prodziekan Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska (1990-1993), kierowniczka Katedry Geofizyki WGGiOŚ (1996-2011)  +
Kierownik Zakładu Sieci i Systemów Elektroenergetycznych Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki AGH (1982–1984)  +
Dziekan Wydziału Metalurgicznego (1990-1993), dziekan Wydziału Metalurgii i Inżynierii Materiałowej AGH (1993–1996)  +
Kierownik Katedry Metalografii i Obróbki Cieplnej na Wydziale Metalurgicznym AGH (1956-1966)  +
Prodziekan Wydziału Geologiczno-Mierniczego AGH (1951–1952), Kierownik Biblioteki AG (1947-1949)  +
Prodziekan Wydziału Górniczego AGH (1972-1975)  +
Dziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH (2020–2024)  +
Prorektor ds. Nauki (2005-2008)  +
Prorektor AG (1945–1947)  +
Asystent w Katedrze Górnictwa (1922-1926)  +
Dziekan Wydziału Wiertniczo-Naftowego AGH (1984–1987)  +
Dyrektor Instytutu Techniki Jądrowej AGH (1962–1966)  +
K
Dziekan Wydziału Odlewnictwa AGH (1953–1957)  +
Prodziekan Wydziału Matematyki Stosowanej (2008-2012)  +
Dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki (2012-2016, 2016-2020)  +
Prorektor ds. Rozwoju i Kształcenia Kadr AGH (1975-1976)  +
Prodziekan Wydziału Hutniczego AG (1947-1948)  +
Prorektor ds. Nauki AGH (1955–1957)  +
Dziekan Wydziału Odlewnictwa (1993-1996), (1996-1999)  +
Prorektor ds. Ogólnych AGH (2012-2016) (2016-2020)  +
Prodziekan Wydziału Paliw i Energii AGH (1993-1996)  +
Dziekan Wydziału Wiertniczo-Naftowego (1974–1977, 1977-1981)  +
Prodziekan Wydziału Metali Nieżelaznych (1972-1974)  +
Prodziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki (1999-2002, 2002-2005, 2005-2008)  +
Kierownik Katedry Górnictwa II AG (1922-1929)  +
Kierownik Katedry Górnictwa Odkrywkowego (2012–)  +
Prodziekan Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych AGH (1967-1969)  +
Prorektor ds. Nauki AGH (2008-2012) (2012-2016)  +
Dyrektor Biblioteki Głównej AGH (1996-1998)  +
kierownik Zakładu Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków AGH (1999–2008)  +
Prodziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki (1975-1978, 1978-1981)  +
Dziekan Wydziału Fizyki i Techniki Jądrowej (1993–1999)  +
Rektor AGH (1981–1987)  +
Prodziekan Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych AGH (1969–1977)  +
Dziekan Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii (2002-2005, 2005-2008)  +
Dziekan Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH (1978–1981)  +
p.o. Kierownika Zakładu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Górnictwie na Wydziale Górniczym AGH (1952–1954)  +
Kierownik Katedry i Zakładu Ekonomii Politycznej AGH (1953–1967)  +
Prodziekan Wydziału Górniczego (1975–1978)  +
Prodziekan ds. Studenckich (1981)  +
Prodziekan Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska (2012-2016, 2020-)  +
Kierownik Katedry Metalurgii i Odlewnictwa Staliwa na Wydziale Odlewnictwa AGH (1969–1975)  +
Prodziekan Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych AGH (1981–1987)  +
Dziekan Wydziału Górniczego AGH (1958–1960), (1981–1984)  +
Dziekan Wydziału Metali Nieżelaznych (2017-2020), (2020-2024)  +
Dziekan Wydziału Elektryfikacji Górnictwa i Hutnictwa AGH (1954–1957)  +
Kierownik Pracowni Geometrii Wykreślnej i Grafiki Inżynierskiej AGH (1995–2003)  +
Rektor AGH (1961–1963)  +
Kierownik Zakładu Geologii Historycznej AGH (1953–1957)  +
Kierownik Zakładu Perspektyw Rozwojowych Hutnictwa AGH (1974–1986)  +
Kierownik Zakładu Ekonomiki i Planowania w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Górnictwa AGH (od 1960)  +
Dziekan Wydziału Metali Nieżelaznych (1978-1981 i 1984-1985)  +
Dziekan Wydziału Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej AGH (1958–1962), (1966–1969)  +
Dziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki (1996-1999, 1999-2002)  +
Kierownik Katedry i Zakładu Technologii Materiałów Ogniotrwałych Wydziału Ceramicznego AGH (1951–1958)  +
Dziekan Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej (2020-2024)  +
Prorektor AGH (1997-2005)  +
Wicedyrektor ds Badań Naukowych Instytutu Elektroniki Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki (1983-1985)  +
Prodziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH (1979–1984)  +
Prodziekan Wydziału Górniczego AGH (1954-1956, 1960-1964)  +
Kierownik Zakładu Technologii Sorbentów Węglowych IEWiFS AGH (1974-1984)  +
Rektor AG (1930–1931)  +
Prodziekan Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH ds. studiów dziennych (2002-2005)  +
Prodziekan Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki (2005-2008)  +
Dziekan Wydziału Odlewnictwa (1987-1990)  +
Kierownik Zakładu Kartografii Geologicznej WGGiOŚ AGH (1989–1998)  +
Prorektor ds. Nauki (1999-2002), Prorektor ds. Badań Naukowych (2002–2005)  +
Prodziekan Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego (1972–1981)  +
Rektor AGH (1950–1956)  +
Kierownik Zakładu Maszyn i Urządzeń Energetycznych WIMiR AGH  +
Prodziekan Wydziału Metalurgicznego AGH ds. studiów wieczorowych (1957-1960)  +