Atrybut:Function

Z Historia AGH

To jest własność typu String.

Wyświetlanie 250 stron przy użyciu tej właściwości.
J
Asystent w Katedrze Górnictwa (1922-1926)  +
S
Członek Komitetu Organizacyjnego AG  +
K
Dyrektor Administracyjny AGH (1960-1972)  +
P
Dyrektor Administracyjny AGH (1991-1991)  +
W
Dyrektor Akademickiego Centrum Komputerowego "Cyfronet" AGH (2004- )  +
P
Dyrektor Akademickiego Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH (2013-)  +
G
Dyrektor Biblioteki Głównej AGH (1972–1980)  +
D
Dyrektor Biblioteki Głównej AGH (1998–2018)  +
P
Dyrektor Biblioteki Głównej AGH (1949–1972)  +
S
Dyrektor Biblioteki Głównej AGH (1981-1982), Prodziekan Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki AGH (1987–1990),  +
Ś
Dyrektor Biblioteki Głównej AGH (1982-1996)  +
K
Dyrektor Biblioteki Głównej AGH (1996-1998)  +
Dyrektor Biblioteki Głównej AGH (2018-2021)  +
B
Dyrektor Instytutu Projektowania i Budowy Kopalń Wydziału Górniczego AGH (1969-1975)  +
K
Dyrektor Instytutu Elektroenergetyki AGH (1980–1982)  +
W
Dyrektor Instytutu Elektroenergetyki Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki (1984-1993)  +
Dyrektor Instytutu Elektroniki Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki (1974-1980)  +
B
Dyrektor Instytutu Geologii i Surowców Mineralnych Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego AGH (1969–1982)  +
Ż
Dyrektor Instytutu Geologii i Surowców Mineralnych WGP AGH (1982–1988)  +
U
Dyrektor Instytutu Górnictwa Odkrywkowego Wydziału Górniczego (1980–1992)  +
R
Dyrektor Instytutu Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego (1988-1991)  +
C
Dyrektor Instytutu Kształtowania i Ochrony Środowiska Wydziału Geodezji Górniczej (1980-1992)  +
K
Dyrektor Instytutu Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Automatyki Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych AGH (1969-1972)  +
C
Dyrektor Instytutu Matematyki (1983-1988), dziekan Wydziału Zarządzania (1993-1996, 1996-1999)  +
Dyrektor Instytutu Matematyki AGH (1974–1980, 1988–1993)  +
B
Dyrektor Instytutu Matematyki AGH (1981-1983)  +
P
Dyrektor Instytutu Materiałów Budowlanych i Ogniotrwałych Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH (1988–1991)  +
W
Dyrektor Instytutu Nauk Społecznych AGH (1980-1981)  +
S
Dyrektor Instytutu Przeróbki i Wykorzystania Surowców Mineralnych Wydziału Górniczego (1985-1991)  +
J
Dyrektor Instytutu Techniki Jądrowej AGH (1962–1966)  +
W
Dyrektor Intytutu Podstaw Budowy Maszyn Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych AGH (1969–1971)  +
P
Dyrektor Międzyresortowego Instytutu Fizyki i Techniki Jądrowej AGH (1976-1983)  +
G
Dyrektor Międzyresortowego Instytutu Fizyki i Techniki Jądrowej AGH (1977–1979)  +
C
Dyrektor Międzyresortowego Instytutu Geofizyki Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego (1982-1987)  +
K
Dyrektor Międzyresortowego Instytutu Materiałów Budowlanych i Ogniotrwałych Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki (1980-1986)  +
M
Dyrektor Ośrodka Edukacji Niestacjonarnej AGH (1996-2002)  +
R
Dyrektor Uczelnianego Centrum Informatyki AGH (1969-1972)  +
P
Dziekan Wydziału Ceramicznego (1967-1971)  +
K
Dziekan Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii (2002-2005, 2005-2008)  +
S
Dziekan Instytutu Organizacji i Zarządzania Przemysłem (1974-1980), Wydziału Organizacji i Zarządzania Przemysłem AGH (1980–1981)  +
B
Dziekan WWydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska (1999-2002)  +
S
Dziekan Wydziau Geodezji Górniczej (1969-1972)  +
G
Dziekan Wydział Geodezji Górniczej AGH (1956–1960)  +
S
Dziekan Wydział Geodezji Górniczej AGH (1972–1975)  +
C
Dziekan Wydział Geodezji Górniczej AGH (1981-1984, 1987-1990)  +
G
Dziekan Wydział Geodezji Górniczej AGH (1990–1992) i Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska (1992-1996 i 2002-2008)  +
D
Dziekan Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki (1975-1981)  +
L
Dziekan Wydział Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa (1974-1978, 1981-1983) i dziekan Wydziału Odlewnictwa AGH (1983–1987), (1990–1993)  +
Ł
Dziekan Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu (2020-)  +
S
Dziekan Wydziału Architektury AG (1945-1948)  +
Dziekan Wydziału Ceramicznego (1954-1956)  +
Dziekan Wydziału Ceramicznego AGH (1956-1960)  +
G
Dziekan Wydziału Ceramicznego AGH (1964–1967)  +
K
Dziekan Wydziału Elektromechanicznego (1950–1952), Dziekan Wydziału Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej (1969–1972)  +
Dziekan Wydziału Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej AGH (1958–1962), (1966–1969)  +
B
Dziekan Wydziału Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej (1972-1975), Dziekan Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki AGH (1975–1978)  +
M
Dziekan Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki (1990-1993, 1993-1996)  +
O
Dziekan Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH (2002–2005)  +
K
Dziekan Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH (1978–1981)  +
M
Dziekan Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki (1996–1998) i Dziekan Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki (1998-1999), (1999-2002)  +
C
Dziekan Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki AGH (1987–1990)  +
S
Dziekan Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej (2016-2020, 2020-2024)  +
Dziekan Wydziału Elektryfikacji Górnictwa i Hutnictwa AGH (1957–1958), Dziekan Wydziału Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej AGH (1963–1966)  +
K
Dziekan Wydziału Elektryfikacji Górnictwa i Hutnictwa AGH (1954–1957)  +
M
Dziekan Wydziału Energetyki i Paliw (2020-2024)  +
S
Dziekan Wydziału Energetyki i Paliw AGH (2012-2016, 2016-2020)  +
M
Dziekan Wydziału Energochemii Węgla i Fizykochemii Sorbentów (1993-1996), Dziekan Wydziału Paliw i Energii (1999-2002), (2002-2005)  +
Ż
Dziekan Wydziału Energochemii Węgla i Fizykochemii Sorbentów AGH (1991–1993)  +
W
Dziekan Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej (2012-2016, 2016-2020)  +
K
Dziekan Wydziału Fizyki i Techniki Jądrowej (1993–1999)  +
N
Dziekan Wydziału Fizyki i Techniki Jądrowej AGH (1990-)  +
S
Dziekan Wydziału Geodezji Górniczej AGH (1954–1956, 1964–1966)  +
F
Dziekan Wydziału Geodezji Górniczej AGH (1966–1969, 1975–1981)  +
W
Dziekan Wydziału Geodezji Górniczej AGH (1984–1987)  +
G
Dziekan Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska (2012-2016, 2016-2020)  +
M
Dziekan Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska (2008-2012)  +
H
Dziekan Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska (2020-2024)  +
C
Dziekan Wydziału Geologiczno Mierniczego AG (1946–1947)  +
Ś
Dziekan Wydziału Geologiczno-PMierniczego AGH (1951-1952)  +
M
Dziekan Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego AGH (1990–1992), Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska (1992-1993)  +
F
Dziekan Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego (1966–1972)  +
B
Dziekan Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego AGH (1954–1957)  +
W
Dziekan Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego AGH (1956–1960)  +
T
Dziekan Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego AGH (1960–1962)  +
S
Dziekan Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego AGH (1964–1966)  +
Ś
Dziekan Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego AGH (1972–1981)  +
M
Dziekan Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego AGH (1984–1990)  +
L
Dziekan Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska (1993-1996, 1996-1999)  +
P
Dziekan Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska (2012-2016)  +
M
Dziekan Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska (2005-2008), (2008-2012), (2016-2020) (2020-2024)  +
C
Dziekan Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii (2016-2020, 2020-2021), dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami (2021-2024)  +
Dziekan Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii (2008-2012, 2012-2016)  +
Dziekan Wydziału Górniczego AG (1926–1927)  +
Z
Dziekan Wydziału Górniczego (1934-1936)  +
S
Dziekan Wydziału Górniczego (1954–1956)  +
R
Dziekan Wydziału Górniczego (1975-1978)  +
S
Dziekan Wydziału Górniczego AG (1920–1921)  +
N
Dziekan Wydziału Górniczego AG (1922–1924), Kierownik Biblioteki AG (1925–1939)  +
G
Dziekan Wydziału Górniczego AG (1948–1950)  +
S
Dziekan Wydziału Górniczego AGH (1950–52)  +
W
Dziekan Wydziału Górniczego AGH (1952–54) (1960–62)  +
Z
Dziekan Wydziału Górniczego AGH (1956–1958)  +
K
Dziekan Wydziału Górniczego AGH (1958–1960), (1981–1984)  +
W
Dziekan Wydziału Górniczego AGH (1962–1966)  +
M
Dziekan Wydziału Górniczego AGH (1966–1969)  +
R
Dziekan Wydziału Górniczego AGH (1972–1975), (1984–1987)  +
P
Dziekan Wydziału Humanistycznego (2008-2012)  +
G
Dziekan Wydziału Humanistycznego (2015-2016), (2016-2020), (2020-2024)  +
R
Dziekan Wydziału Hutniczego AG (1922–1923)  +
Ł
Dziekan Wydziału Hutniczego AG (1926–1929)  +
S
Dziekan Wydziału Hutniczego AG (1932–1934)  +
Ł
Dziekan Wydziału Hutniczego AG (1934–1936) i (1948–1950), Kierownik Biblioteki AG (1945–1947)  +
K
Dziekan Wydziału Hutniczego AG (1936-1938 i 1945-1948)  +
S
Dziekan Wydziału Hutniczego AG (1938-1939)  +
W
Dziekan Wydziału Hutniczego AGH (1950–1951)  +
B
Dziekan Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji (2016-2020), Prodziekan ds. Nauki Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji (2020-2024))  +
P
Dziekan Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji (2012-2016)  +
W
Dziekan Wydziału Inżynierii AG (1945-1946)  +
M
Dziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH (1972–1975)  +
S
Dziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH (1984–1990)  +
P
Dziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH (1993–1996)  +
M
Dziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH (2016–2020)  +
J
Dziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH (2020–2024)  +
C
Dziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH (2005–2008, 2008-2012)  +
K
Dziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki (1996-1999, 1999-2002)  +
N
Dziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH (1981–1984), (1990–1993)  +
M
Dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki (2020-2024)  +
B
Dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH (1999–2002)  +
K
Dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH (2002-2005)  +
Dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki (2012-2016, 2016-2020)  +
Dziekan Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej (2020-2024)  +
S
Dziekan Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych 1990-1992) i Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki (1992-1993, 1993–1996)  +
D
Dziekan Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych AGH (1962–1963)  +
P
Dziekan Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych AGH (1966–1969)  +
S
Dziekan Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych AGH (1969–1975)  +
B
Dziekan Wydziału Matematyki Stosowanej (1997–1999)  +
W
Dziekan Wydziału Matematyki Stosowanej (1999-2002), (2002-2005)  +
V
Dziekan Wydziału Matematyki Stosowanej (2012-2016), (2016-2020)  +
S
Dziekan Wydziału Matematyki Stosowanej (2022-)  +
B
Dziekan Wydziału Matematyki Stosowanej AGH (2005-2008)  +
C
Dziekan Wydziału Matematyki Stosowanej AGH (2008-2012)  +
O
Dziekan Wydziału Matematyki Stosowanej AGH (2020-2024)  +
M
Dziekan Wydziału Mechanizacji Górnictwa i Hutnictwa AGH (1956–1957), Dziekan Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych AGH (1957-1960), (1964–1966)  +
S
Dziekan Wydziału Mechanizacji Górnictwa i Hutnictwa AGH (1952–1953)  +
L
Dziekan Wydziału Mechanizacji Górnictwa i Hutnictwa AGH (1953–1956)  +
P
Dziekan Wydziału Metali Nieżelaznych (1962–1966)  +
K
Dziekan Wydziału Metali Nieżelaznych (1978-1981 i 1984-1985)  +
O
Dziekan Wydziału Metali Nieżelaznych (1981–1984)  +
M
Dziekan Wydziału Metali Nieżelaznych (1987–1990)  +
F
Dziekan Wydziału Metali Nieżelaznych (2005–2008, 2008–2012)  +
R
Dziekan Wydziału Metali Nieżelaznych (2012-2016, 2016–2017)  +
K
Dziekan Wydziału Metali Nieżelaznych (2017-2020), (2020-2024)  +
P
Dziekan Wydziału Metali Nieżelaznych AGH (1990–1996)  +
Z
Dziekan Wydziału Metali Nieżelaznych AGH (1966–1969)  +
B
Dziekan Wydziału Metali Nieżelaznych AGH (1969–1972)  +
Dziekan Wydziału Metali Nieżelaznych AGH (1972-1978)  +
Z
Dziekan Wydziału Metali Nieżelaznych AGH (1985–1987, 1996–1999, 1999-2002)  +
L
Dziekan Wydziału Metali Nieżlaznych (2002-2005)  +
J
Dziekan Wydziału Metalurgicznego (1990-1993), dziekan Wydziału Metalurgii i Inżynierii Materiałowej AGH (1993–1996)  +
S
Dziekan Wydziału Metalurgicznego AGH (1960–1962)  +
R
Dziekan Wydziału Metalurgicznego AGH (1962–1966)  +
M
Dziekan Wydziału Metalurgicznego AGH (1966–1972)  +
B
Dziekan Wydziału Metalurgicznego AGH (1978–1981)  +
S
Dziekan Wydziału Metalurgicznego AGH (1984–1990)  +
M
Dziekan Wydziału Metalurgii i Inżynierii Materiałowej (2002-2005), Dziekan Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej (2005-2008)  +
Ł
Dziekan Wydziału Metalurgii i Inżynierii Materiałowej (1996-1999, 1999-2002)  +
C
Dziekan Wydziału Odlewnictwa AGH (1951–53)  +
S
Dziekan Wydziału Odlewnictwa AGH (2008-2016)  +
K
Dziekan Wydziału Odlewnictwa (1987-1990)  +
Dziekan Wydziału Odlewnictwa (1993-1996), (1996-1999)  +
G
Dziekan Wydziału Odlewnictwa (2020-2024)  +
K
Dziekan Wydziału Odlewnictwa AGH (1953–1957)  +
D
Dziekan Wydziału Odlewnictwa AGH (1958–1962)  +
P
Dziekan Wydziału Odlewnictwa AGH (1962–1966)  +
O
Dziekan Wydziału Odlewnictwa AGH (1966–68)  +
A
Dziekan Wydziału Odlewnictwa AGH (1969–1972)  +
D
Dziekan Wydziału Odlewnictwa AGH (1999–2002)  +
R
Dziekan Wydziału Odlewnictwa AGH (2002-2005, 2005-2008)  +
J
Dziekan Wydziału Organizacji i Zarządzania Przemysłem AGH (1981–1984)  +
R
Dziekan Wydziału Organizacji i Zarządzania Przemysłem AGH (1990–1992)  +
T
Dziekan Wydziału Paliw i Energii AGH (2005-2008) (2008-2009), Dziekan Wydział Energetyki i Paliw (2009-2012)  +
S
Dziekan Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu (2002-2005, 2005-2008)  +
G
Dziekan Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu (1996-1999, 2008-2012, 2012-2016)  +
S
Dziekan Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu (1999–2002)  +
R
Dziekan Wydziału Wiertniczo-Naftowego (1990-1993, 1993-1995) i Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu (1995-1996)  +
C
Dziekan Wydziału Wiertniczo-Naftowego (1967–1969)  +
K
Dziekan Wydziału Wiertniczo-Naftowego (1974–1977, 1977-1981)  +
R
Dziekan Wydziału Wiertniczo-Naftowego AGH (1969–1974)  +
L
Dziekan Wydziału Wiertniczo-Naftowego AGH (1981–1984)  +
J
Dziekan Wydziału Wiertniczo-Naftowego AGH (1984–1987)  +
Ł
Dziekan Wydziału Wiertniczo-Naftowego AGH (1987–1990)  +
W
Dziekan Wydziału Zarządzania (1999-2002, 2002-2005)  +
D
Dziekan Wydziału Zarządzania (2020-2024)  +
K
Dziekan Wydziału Zarządzania AGH (1992-1993)  +
B
Dziekan Wydziału Zarządzania AGH (2005–2008), (2008–2012)  +
Ł
Dziekan Wydziału Zarządzania AGH (2012-2016, 2016-2020)  +
M
Kierownik Centralnego Laboratorium Techniki Strzelniczej i Materiałów Wybuchowych Zakładu Materiałów Wybuchowych Wydziału Górniczego (1998-2002)  +
R
Kierownik II Katedry Budownictwa Wodnego Wydziałów Politechnicznych AGH (1945-1954), kierownik Katedry Budowy Zapór i Siłowni Wodnych Wydziałów Politechnicznych (1954-1956)  +
G
Kierownik II Katedry Miernictwa Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiskach Wydziałów Politechnicznych AGH (1945–1951)  +
T
Kierownik Katedry Automatyki Napędu i Urządzeń Przemysłowych Wydziału EAiE AGH (1999-2012)  +
K
Kierownik Katedry Automatyki Napędu i Urządzeń Przemysłowych WEAIiE AGH  +
A
Kierownik Katedry Bezpieczeństwa Pracy na Wydziale Górniczym AGH (1955–1969)  +
T
Kierownik Katedry Ceramiki Budowlanej Wydziału Ceramicznego AGH (1958-1971)  +
M
Kierownik Katedry Ceramiki Czerwonej i Kamionki Wydziału Ceramicznego AGH (1955–1958)  +
K
Kierownik Katedry Chemii Analitycznej w l. 1986–2002  +
S
Kierownik Katedry Chemii Fizycznej AG (1922–1931)  +
K
Kierownik Katedry Chemii Fizycznej Metalurgii Żelaza Wydziału Metalurgicznego AGH (1969-1972)  +
P
Kierownik Katedry Chemii Ogólnej i Analitycznej Wydziału Odlewnictwa AGH (1959–1985)  +
D
Kierownik Katedry Chemii Ogólnej i Technicznej Analizy Gazów AG (1919-1922)  +
L
Kierownik Katedry Chłodnictwa Wydziału Komunikacji Wydziałów Politechnicznych AGH (1951-1952)  +
K
Kierownik Katedry Ekonomiki i Organizacji Górnictwa Wydziału Górniczego AGH (1952-1963)  +
N
Kierownik Katedry Elektroniki Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH (1984–2001)  +
P
Kierownik Katedry Elektrotechniki Ogólnej na Wydziałach Politechnicznych AG  +
F
Kierownik Katedry Form Odlewniczych Wydziału Odlewnictwa AGH (1990–2000)  +
B
Kierownik Katedry Geodezji Wyższej i Astronomii Wydziałów Politechnicznych AGH (1945-1951)  +
J
Kierownik Katedry Geofizyki Geologicznej AG i AGH (1948–1959)  +
O
Kierownik Katedry Geofizyki Geologicznej (1963–1968), kierownik Katedry Geofizyki Wiertniczej (1969-1974) Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego AGH  +
B
Kierownik Katedry Geologii Stosowanej Wydziału Górniczego AG (1931-1935)  +
G
Kierownik Katedry Geometrii Wykreślnej AGH 1923–1939  +
S
Kierownik Katedry Gospodarki Cieplnej Wydziału Metalurgicznego AGH (1964–1968)  +
K
Kierownik Katedry Górnictwa II AG (1922-1929)  +
Kierownik Katedry Górnictwa Odkrywkowego (2012–)  +
R
Kierownik Katedry Górnictwa Ogólnego Wydziału Górniczego AG (1945–1947)  +
Kierownik Katedry Historii Techniki i Nauk Technicznych Wydziału Mechanizacji Górnictwa i Hutnictwa AGH (1957-1960)  +
O
Kierownik Katedry Informatyki Stosowanej Wydziału Zarządzania AGH  +
F
Kierownik Katedry Inżynierii Stopów i Kompozytów Odlewanych Wydziału Odlewnictwa AGH (2007-2010)  +
R
Kierownik Katedry Maszyn Elektrycznych WEAIiIB (2012-2013)  +
B
Kierownik Katedry Maszyn Przeróbki Kopalin Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych AGH (1959–1969)  +
G
Kierownik Katedry Mechanizacji, Automatyzacji i Projektowania Odlewni AGH (1993–2000)  +
J
Kierownik Katedry Metalografii i Obróbki Cieplnej na Wydziale Metalurgicznym AGH (1956-1966)  +
F
Kierownik Katedry Metalografii i Metalurgii Ogólnej Wydziału Hutniczego AG (1922–1930)  +
T
Kierownik Katedry Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych Wydziału Metali Nieżelaznych (1961–1969)  +
S
Kierownik Katedry Metalurgii Innych Poza Żelazem Metali Wydziału Hutniczego AG (1922–1923)  +
H
Kierownik Katedry Metalurgii Surówki  +
K
Kierownik Katedry Metalurgii i Odlewnictwa Staliwa na Wydziale Odlewnictwa AGH (1969–1975)  +
Kierownik Katedry Mikroekonomii i Polityki Gospodarczej Wydziału Zarządzania AGH  +
S
Kierownik Katedry Organizacji Przedsiębiorstw Przemysłowych Wydziału Górniczego AG (1923-1925)  +
M
Kierownik Katedry Plastycznej Przeróbki Metali (2012 - )  +
R
Kierownik Katedry Pojazdów Mechanicznych Wydziału Komunikacji AG  +
M
Kierownik Katedry Prawoznawstwa Wydziału Górniczego AG (1932-1939)  +
E
Kierownik Katedry Technologii Ceramiki Czerwonej i Kamionki na Wydziale Ceramicznym AGH (1952-1958)  +
S
Kierownik Katedry Technologii Szkła Wydziału Ceramicznego AGH (1955–1972)  +
F
Kierownik Katedry Telekomunikacji WEAiE (1991-1998)  +
L
Kierownik Katedry Wytrzymałości Materiałów Wydziału Mechanizacji Górnictwa i Hutnictwa AGH (1952-1962)  +
H
Kierownik Katedry Wyższych Zagadnień Mechaniki na Wydziale Elektromechanicznym AGH (1949–1950)  +
K
Kierownik Katedry i Zakładu Ekonomii Politycznej AGH (1953–1967)  +
Z
Kierownik Katedry i Zakładu Ekonomiki i Organizacji Hutnictwa Wydziału Metalurgicznego AGH  +
K
Kierownik Katedry i Zakładu Geologii Dynamicznej Wydziału Geologicznego-Poszukiwawczego AGH (1951–1957)  +
G
Kierownik Katedry i Zakładu Matematyki II na Wydziale Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej AGH (1960–1969)  +
W
Kierownik Katedry i Zakładu Technologii i Produkcji Fajansu i Porcelany Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH  +