Zdzisław Karol Wilk

Z Historia AGH
Zdzisław Karol Wilk
Zdzislaw Wilk.jpg
Nazwisko Wilk
Imię / imiona Zdzisław Karol
Tytuły / stanowiska Prof. nadzw. inż.
Data urodzenia 19 sierpnia 1893
Miejsce urodzenia Sieniawa
Data śmierci 13 lipca 1968
Miejsce śmierci Kraków
Dyscyplina/specjalności gazownictwo, eksploatacja ropy naftowej
Pełnione funkcje Dziekan Wydziału Górniczego AGH (1952–54) (1960–62)
Wydział Wydział Górniczy


Odznaczenia i nagrody Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal 10-lecia Polski Ludowej
FunkcjeGdzieoddo
DziekanWydział Górniczy19521954
DziekanWydział Górniczy19601962


Prof. nadzw. inż. Zdzisław Karol Wilk (1893-1968)

Dyscyplina/specjalności: gazownictwo, eksploatacja ropy naftowej

Nota biograficzna

Urodził się 19 sierpnia 1893 roku w Sieniawie koło Jarosławia, zmarł 13 lipca 1968 roku w Krakowie i został pochowany na Cmentarzu Rakowickim.

Studiował na Wydziale Budowy Maszyn Szkoły Politechnicznej we Lwowie, dalsze studia odbywał w Wiedniu. Po uzyskaniu dyplomu inżyniera mechanika pracował w przemyśle.

Zastępca dyrektora Centralnego Zarządu Przemysłu Paliw Płynnych w Krakowie (1945-1946); naczelny dyrektor (1946-1947); dyrektor Wierceń Poszukiwawczych w Krakowie (1948).

Od 1948 roku związany z Akademią Górniczą. Praca na Wydziale Górniczym (1948-1963); kierownik Katedry Kopalnictwa Naftowego (1952-1963); dziekan Wydziału Górniczego (1952-54 oraz 1960-1962).

W 1963 roku przeszedł na emeryturę.

Członek Komisji Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego do zbadania możliwości wydobywania siarki w fazie ciekłej w Tarnobrzegu, do spraw odmentowania węgla w Rybnickim Okręgu Węglowym, Rady Techniczno-Ekonomicznej przy MGiE, przewodniczący Zespołu Wiertnictwa i Nafty przy Komitecie Górnictwa PAN, Rady Naukowej Instytutu i Centralnego Laboratorium Gazownictwa, Komitetu Naukowego do spraw Zgazowania Złóż Węgla w Głównym Instytucie Górnictwa i innych.

Ogłosił drukiem 80 prac i artykułów z zakresu górnictwa naftowego. Autor 5 patentów.

W budynku A-4, na pierwszym, piętrze znajduje się tablica poświęcona profesorowi Zdzisławowi Karolowi Wilkowi.

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal 10-lecia Polski Ludowej, Nagroda Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego II st., Brązowy Medal "Górnictwo w 1000-lecie Państwa Polskiego", Złota Odznaka Honorowa Stow. Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego w Polsce

Źródła do biogramu

Książki

 • 40th anniversary 1967-2007. Drilling, Oil and Gas Faculty AGH University of Science and Technology in Cracow. Kraków 2007, s. 217
 • Filcek H.: Rektorskie opowiadania. Kraków 2005, s. 29-30, [foto]
 • Jubileusz 50-lecia : 1967 - 2017 : Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Kraków 2017, s. 315
 • Księga wychowanków i wychowawców Akademii Górniczej w Krakowie (1919-1949). Oprac. J. Sulima-Samujłło. Kraków 1979, s. 199
 • Nafta i gaz Podkarpacia : zarys historii. Kraków - Kijów 2004, 496, [foto]
 • Non omnis moriar… : groby profesorów AGH Cmentarz Rakowicki. [Z. 1]. Oprac. H. Sieński. Kraków 2018, s. 73-74, [foto]
 • Ropa C.E.: kanony eksploatacji nagazowanych wód leczniczych w latach powojennych. W: Zdrojowisko Krynica w 100-lecie państwowości : epoka wybitnych naukowców. Red. nauk. T. Słomka. Kraków 2020, s. 117-145, [foto]
 • Słownik biograficzny techników polskich. Z. 6. Red. T. Skarzyński. Warszawa 1995, s. 163
 • Szkoły. Nauczyciele. Uczniowie : przyczynek do historii szkolnictwa, oświaty i wychowania na obszarze Kresów Południowo-Wschodnich II Rzeczypospolitej. W oprac. J. Kowalczuka. Kraków 2017, s. 253, 314-318, [foto] (Monografia Wydawnictw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie)
 • Wacławik J.: Kronika Wydziału Górniczego 1919-1999. Kraków 1999, s. 119
 • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 395
 • Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967. Oprac. J. Sulima-Samujłło oraz zespół aut. Kraków 1970, s. 628 (Wydawnictwa Jubileuszowe 1919-1969)

Artykuły

 • Cząstka J.: Prof. Zdzisław Karol Wilk : [wspomnienie pośmiertne]. Przegląd Geologiczny 1968, nr 12, s. 586-587
 • Cząstka J.: Prof. Zdzisław Karol Wilk : z żałobnej karty. Gaz, Woda i Technika Sanitarna 1969, T. 43, nr 7, s. 252
 • Cząstka J.: Wspomnienie pośmiertne o prof. Z. Wilku (1893-1968). Zeszyty Naukowe AGH ; nr 240. [Seria] Górnictwo 1969, z. 21, s. 9-12, [foto]
 • Cząstka J.: Zdzisław Karol Wilk 1893-1968 : [wspomnienie pośmiertne]. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 1968, nr 4, s. 815-817, [foto]
 • Sieński H.: Profesor Zdzisław Wilk : tablice - pamięć wiecznie żywa - część 41. Biuletyn AGH 2016, nr 104/105, s. 30-31, [foto]
 • Szafran S.: Prof. mgr inż. Zdzisław Karol Wilk (1893-1968). Wiadomości Naftowe i Gazowe 2019, nr 9, s. 8, [foto]
 • [Wilk Zdzisław : wspomnienie pośmiertne]. Nafta 1968, R. 24, nr 8, s. 255-256, [foto]
 • [Zdzisław Wilk]. Wiek Nafty 1993, nr 3, s. 22-23, [foto]
 • Zdzisław Wilk (1893-1968). Wiek Nafty 2009, nr 2, s. 42, [foto]
 • Zuzak J.: Ludzie nafty w karykaturach artysty malarza Stanisława Kochanka : prof. inż. Zdzisław Wilk. Wiek Nafty 1994, nr 1, s. 36, [foto]