Aleksander Schillak

Z Historia AGH
Aleksander Schillak
Aleksander Schillak.jpg
Nazwisko Schillak
Imię / imiona Aleksander
Tytuły / stanowiska Doc. dr inż.
Data urodzenia 21 lutego 1910
Miejsce urodzenia Trzemeszno
Data śmierci 25 marca 1982
Miejsce śmierci Kraków
Dyscyplina/specjalności metalurgia, gospodarka cieplna
Pełnione funkcje Kierownik Katedry Gospodarki Cieplnej Wydziału Metalurgicznego AGH (1964–1968)
Wydział Wydział Metalurgiczny


Odznaczenia i nagrody Order Sztandaru Pracy, Medal 10-lecia Polski Ludowej

Doc. dr inż. Aleksander Schillak (1910–1982)

Dyscyplina/specjalności: metalurgia, gospodarka cieplna

Nota biograficzna

Urodził się 21 lutego 1910 roku w miejscowości Trzemeszno. Zmarł w 25 marca 1982 roku w Krakowie. Pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Ukończył studia na Wydziale Hutniczym Akademii Górniczej w Krakowie (dyplom w 1945 r.). Pracował w kopalni „Wujek” w Brynowie, hucie „Pokój” w Nowym Bytomiu, Fabryce Maszyn Zieleniewski w Krakowie, hucie „Kościuszko” w Chorzowie, Hajduckich Zakładach Hutniczych w Chorzowie, Hucie Bieruta w Częstochowie i in.

Związany z Wydziałem Metalurgicznym AGH od 1952 roku. W 1960 roku obronił pracę doktorską na AGH. W AGH pełnił funkcję kierownika w Katedrze Gospodarki Cieplnej w latach 1964–1968, był starszym wykładowcą w latach 1969–1971, docentem od 1971 roku.

Autor 63 publikacji oraz 25 patentów.

Członek NOT; wybitny organizator produkcji.

Odznaczenia i nagrody

Order Sztandaru Pracy II klasy, Medal 10-lecia Polski Ludowej

Źródła do biogramu

Książki

  • Księga wychowanków i wychowawców Akademii Górniczej w Krakowie (1919-1949). Oprac. J. Sulima-Samujłło. Kraków 1979, s. 161
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 314-315, [foto]
  • Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej : Wydział Hutniczy (1922-1951), Wydział Metalurgiczny (1951-1993), Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej (1993-2005) : jubileusz 90-lecia Wydziału : 1922-2012 [AGH]. Kraków 2012, s. 118, [foto]
  • Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej : jubileusz 75-lecia Wydziału 1922-1997. [AGH]. Kraków 1997, s. 118

Artykuły

  • Janowski J.: Dział Informacyjny Wydziału Metalurgicznego AGH za okres 50-lecia Wydziału 1922 - 1972 r. Zeszyty Naukowe AGH ; nr 367. [Seria] Metalurgia i Odlewnictwo 1973, z. 51, s. 277-339