Atrybut:Function

Z Historia AGH
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

To jest własność typu String.

Wyświetlanie 20 stron przy użyciu tej właściwości.
A
Z-ca Dyrektora Instytutu Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego AGH (1982–1984)  +
Dziekan Wydziału Odlewnictwa AGH (1969–1972)  +
Wicedyrektor Instytutu Geologii Regionalnej i Złóż Węgla (1969–1974), Wicedyrektor Instytutu Geologii i Surowców Mineralnych (1979–1984)  +
Kierownik Katedry Bezpieczeństwa Pracy na Wydziale Górniczym AGH (1955–1969)  +
Rektor AGH (1969–1972)  +
Kierownik Międzywydziałowej Szkoły Inżynierii Biomedycznej (2005-2012)  +
B
Kierownik Katedry Geodezji Wyższej i Astronomii Wydziałów Politechnicznych AGH (1945-1951)  +
Dyrektor Instytutu Geologii i Surowców Mineralnych Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego AGH (1969–1982)  +
Prorektor ds. Kształcenia AGH (1996-2002)  +
Prorektor AGH (1955-1956)  +
Prodziekan Wydziału Geodezji Górniczej AGH (1969–1971)  +
Dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH (1999–2002)  +
Kierownik Katedry Maszyn Przeróbki Kopalin Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych AGH (1959–1969)  +
Dziekan Wydziału Metali Nieżelaznych AGH (1972-1978)  +
Kierownik Zakładu Górnictwa Surowców Chemicznych Wydziału Górniczego AGH (1969-1970)  +
Dziekan WWydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska (1999-2002)  +
Dziekan Wydziału Metalurgicznego AGH (1978–1981)  +
Zastępca dyrektora Instytutu Geodezji Górniczej i Przemysłowej Wydziału Geodezji Górniczej (1981-1985)  +
Prorektor AGH (1981–1984)  +
Prodziekan Wydziału Metalurgicznego AGH (1975–1978)  +