Atrybut:Function

Z Historia AGH
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

To jest własność typu String.

Wyświetlanie 20 stron przy użyciu tej właściwości.
A
Z-ca Dyrektora Instytutu Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego AGH (1982–1984)  +
Prodziekan Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych (1987–1990), prodziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki (2005-2008)  +
Dziekan Wydziału Odlewnictwa AGH (1969–1972)  +
Prodziekan Wydziału Metalurgii i Inżynierii Materiałowej (1999-2002)  +
Wicedyrektor Instytutu Geologii Regionalnej i Złóż Węgla (1969–1974), Wicedyrektor Instytutu Geologii i Surowców Mineralnych (1979–1984)  +
Kierownik Katedry Bezpieczeństwa Pracy na Wydziale Górniczym AGH (1955–1969)  +
Rektor AGH (1969–1972)  +
Zastępca dyrektora Instytutu Wiertniczo-Naftowego Wydział Wiertniczo-Naftowego (1990-1992)  +
Kierownik Międzywydziałowej Szkoły Inżynierii Biomedycznej (2005-2012)  +
B
Prodziekan Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska (2002-2005)  +
Prodziekan Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska (2016-2020, 2020-2024)  +
Kierownik Katedry Geodezji Wyższej i Astronomii Wydziałów Politechnicznych AGH (1945-1951)  +
Prodziekan Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych AGH (1990-1992) i Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki (1992-1993, 1993-1996)  +
Dyrektor Instytutu Geologii i Surowców Mineralnych Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego AGH (1969–1982)  +
Prorektor ds. Kształcenia AGH (1996-2002)  +
Prorektor AGH (1955-1956)  +
Prodziekan Wydziału Geodezji Górniczej AGH (1969–1971)  +
Dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH (1999–2002)  +
Kierownik Katedry Maszyn Przeróbki Kopalin Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych AGH (1959–1969)  +
Dziekan Wydziału Metali Nieżelaznych AGH (1972-1978)  +