Atrybut:Function

Z Historia AGH

To jest własność typu String.

Wyświetlanie 20 stron przy użyciu tej właściwości.
J
Asystent w Katedrze Górnictwa (1922-1926)  +
S
Członek Komitetu Organizacyjnego AG  +
K
Dyrektor Administracyjny AGH (1960-1972)  +
P
Dyrektor Administracyjny AGH (1991-1991)  +
W
Dyrektor Akademickiego Centrum Komputerowego "Cyfronet" AGH (2004- )  +
P
Dyrektor Akademickiego Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH (2013-)  +
Dyrektor Biblioteki Głównej AGH (1949–1972)  +
G
Dyrektor Biblioteki Głównej AGH (1972–1980)  +
S
Dyrektor Biblioteki Głównej AGH (1981-1982), Prodziekan Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki AGH (1987–1990),  +
Ś
Dyrektor Biblioteki Głównej AGH (1982-1996)  +
K
Dyrektor Biblioteki Głównej AGH (1996-1998)  +
D
Dyrektor Biblioteki Głównej AGH (1998–2018)  +
K
Dyrektor Biblioteki Głównej AGH (2018-2021)  +
B
Dyrektor Instytutu Projektowania i Budowy Kopalń Wydziału Górniczego AGH (1969-1975)  +
K
Dyrektor Instytutu Elektroenergetyki AGH (1980–1982)  +
W
Dyrektor Instytutu Elektroenergetyki Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki (1984-1993)  +
Dyrektor Instytutu Elektroniki Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki (1974-1980)  +
B
Dyrektor Instytutu Geologii i Surowców Mineralnych Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego AGH (1969–1982)  +
Ż
Dyrektor Instytutu Geologii i Surowców Mineralnych WGP AGH (1982–1988)  +
U
Dyrektor Instytutu Górnictwa Odkrywkowego Wydziału Górniczego (1980–1992)  +