Andrzej Kazimierz Zalewski

Z Historia AGH
Andrzej Kazimierz Zalewski
Andrzej Zalewski.jpg
Nazwisko Zalewski
Imię / imiona Andrzej Kazimierz
Tytuły / stanowiska Prof. nadzw. mgr inż.
Data urodzenia 4 lutego 1898
Miejsce urodzenia Warszawa
Data śmierci 16 stycznia 1978
Miejsce śmierci Warszawa
Dyscyplina/specjalności inżynieria dróg i mostów, ekonomia i organizacja produkcji hutniczej
Pełnione funkcje Kierownik Katedry i Zakładu Ekonomiki i Organizacji Hutnictwa Wydziału Metalurgicznego AGH
Wydział Wydział Metalurgiczny


Odznaczenia i nagrody Medal 10-lecia Polski Ludowej

Prof. nadzw. mgr inż. Andrzej Kazimierz Zalewski (1898–1978)

Dyscyplina/specjalności: inżynieria dróg i mostów, ekonomika i organizacja produkcji hutniczej

Nota biograficzna

Urodził się 4 lutego 1898 roku w Warszawie, zmarł 16 stycznia 1978 roku w Warszawie. Został pochowany w Warszawie na Cmentarzu Powązkowskim.

W 1922 roku uzyskał dyplom inżyniera dróg i mostów na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej.

W latach 1922-1938 pracował w Spółce Akcyjnej Wielkie Piece i Zakłady Ostrowieckie. W 1925 roku zorganizował Komisję Bezpieczeństwa Pracy (organ Związku Polskich Hut Żelaza) i objął jej przewodnictwo. W 1938 roku został wybrany na na urzędującego wiceprezesa Naczelnej Organizacji Hutnictwa Polskiego.

W czasie II wojny światowej należał do AK. Jego zadania obejmowały pracę w wywiadzie przemysłowym, koordynowanie niektórych działań sabotażu (dywersji technicznej) oraz przygotowanie odbudowy polskiego przemysłu hutniczego po wojnie.

W 1945 roku został doradcą ministra przemysłu i handlu i przewodniczącym Komisji Rozwoju i Racjonalizacji Hutnictwa Żelaza, a także został powołany do Centralnego Urzędu Planowania (CUP) w celu opracowania planów inwestycyjnych do 1950 roku. W 1947 roku uczestniczył jako ekspert w rozmowach z Międzynarodowym Bankiem Inwestycyjnym. W 1948 roku delegowano go do Komitetu Przemysłowego Europejskiej Komisji Ekonomicznej ONZ. W 1949 roku CUP przejęła Państwowa Komisja Planowania Gospodarczego (PKPG).

Po nasileniu działań reżimu stalinowskiego, jako bezpartyjny i z przeszłością "kapitalistyczną" i konspiracyjną prof. Zalewski znalazł się z trudnej sytuacji. W związku z tym w 1949 roku zwolnił się z PKPG w celu "całkowitego poświęcenia się pracy naukowej".

W 1949 roku podjął pracę w Zakładzie Metalografii Wydziału Hutniczego Akademii Górniczej jako starszy asystent, od 1952 - adiunkt, od 1954 - zastępca profesora, od 1956 - docent. Prowadził wykłady z ekonomiki i organizacji pracy oraz planowania w hutnictwie. Zorganizował Zakład Projektowania Hut przy Katedrze Ekonomiki i Organizacji Hutnictwa na Wydziale Metalurgicznym. Pełnił funkcję kierownika Katedry i Zakładu Ekonomiki i Organizacji Hutnictwa. Ponieważ tytuł profesora nadawała Centralna Komisja Kwalifikacyjna za zgodą władz partyjnych, pomimo wcześniejszych wniosków uczelni dopiero w 1959 otrzymał tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego.

Był autorem prac naukowych i skryptów. Wielu prac nie publikował, przedstawiając je na licznych konferencjach, zjazdach i sympozjach.

Prowadził wykłady w Naczelnej Organizacji Technicznej i Polskim Towarzystwie Ekonomicznym. W 1969 z jego inicjatywy powstał Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN. W latach 1968-1974 był prezesem, a później honorowym prezesem Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa.

Odznaczenia i nagrody

Medal 10-lecia Polski Ludowej

Źródła do biogramu

Książki

  • [Skład Osobowy... 1950/51]. Kraków 1951, s. 50
  • [Skład Osobowy AGH... 1953/54]. Kraków 1954, s. 101
  • [Skład Osobowy AGH... 1960-61]. Kraków [1960], s. 11, 12, 13, 105, 116, 117-125, 130, 148, 153, 168, 203
  • Słownik biograficzny techników polskich. Z. 21. Warszawa 2010, s. 174–177, [foto]
  • Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej : Wydział Hutniczy (1922-1951), Wydział Metalurgiczny (1951-1993), Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej (1993-2005) : jubileusz 90-lecia Wydziału : 1922-2012 [AGH]. Kraków 2012, s. 142-143, [foto]
  • Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej : jubileusz 75-lecia Wydziału 1922-1997 [AGH]. Kraków 1997, s. 56
  • Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej : jubileusz 80-lecia Wydziału 1922-2002. [AGH]. Kraków 2002, s. 118-119, [foto]
  • Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967. Oprac. J. Sulima-Samujłło oraz zespół aut. Kraków 1970, s. 628 (Wydawnictwa Jubileuszowe 1919-1969)

Artykuły

  • Janowski J.: Dział Informacyjny Wydziału Metalurgicznego AGH za okres 50-lecia Wydziału 1922 - 1972 r. Zeszyty Naukowe AGH ; nr 367. [Seria] Metalurgia i Odlewnictwo 1973, z. 51, s. 277-339