Stanisław Kostka Sowiński

Z Historia AGH
Stanisław Kostka Sowiński
Stanislaw Sowinski.jpg
Nazwisko Sowiński
Imię / imiona Stanisław Kostka
Tytuły / stanowiska Prof. inż.
Data urodzenia 2 listopada 1859
Miejsce urodzenia Kacice
Data śmierci 17 kwietnia 1928
Miejsce śmierci Kraków
Dyscyplina/specjalności górnictwo, metalurgia
Pełnione funkcje Kierownik Katedry Metalurgii Innych Poza Żelazem Metali Wydziału Hutniczego AG (1922–1923)
Wydział Wydział HutniczyProf. inż. Stanisław Kostka Sowiński (1859–1928)

Dyscyplina/specjalności: górnictwo, metalurgia

Nota biograficzna

Urodził się 2 listopada 1859 roku w Kacicach k. Pułtuska, zmarł 17 kwietnia 1928 roku w Krakowie. Pochowany na Cmentarzu Rakowickim.

Wychowanek Instytutu Górniczego w Petersburgu, gdzie w 1888 rku uzyskał dyplom inżyniera górniczego.

Od 1922 związany z Akademią Górniczą jako zastępca profesora i kierownik Katedry Innych poza Żelazem Metali na Wydziale Hutniczym, następnie od 1923 roku jako profesor kontraktowy. Zorganizował tu laboratorium analizy górniczo-hutniczej, wydał kurs wykładów i przygotował do druku podręcznik metalurgii metali nieżelaznych.

Opublikował w języku rosyjskim wiele prac, m.in. poświęconych wytapianiu stali sposobem martenowskim, metalurgii miedzi i ołowiu, wytapianiu stali i żeliwa w piecach elektrycznych. Uzyskał patent na budowę pieca tyglowego z ogrzewanym wydmuchem, skonstruował piec elektryczny dla Inst. Górniczego w Petersburgu. Wynalazł sposób uzyskiwania jodu z morskich wodorostów bez potrzeby ich spalania.

Odznaczenia i nagrody

Order św. Stanisława III klasy, Order św. Stanisława II klasy, Order św. Anny III klasy

Źródła do biogramu

Książki

  • Księga wychowanków i wychowawców Akademii Górniczej w Krakowie (1919-1949). Oprac. J. Sulima-Samujłło. Kraków 1979, s. 170
  • Non omnis moriar… : groby profesorów AGH Cmentarz Rakowicki. Z. 2020. Oprac. H. Sieński. Kraków 2020, s. 93-94, [foto]
  • Słownik polskich pionierów techniki. Pod red. B. Orłowskiego. Katowice 1986, s. 195-196
  • Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej : Wydział Hutniczy (1922-1951), Wydział Metalurgiczny (1951-1993), Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej (1993-2005) : jubileusz 90-lecia Wydziału : 1922-2012 [AGH]. Kraków 2012, s. 127, [foto]
  • Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej : jubileusz 75-lecia Wydziału 1922-1997. [AGH]. Kraków 1997, s. 50-51
  • Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej : jubileusz 80-lecia Wydziału 1922-2002. [AGH]. Kraków 2002, s. 105, [foto]
  • Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967. Oprac. J. Sulima-Samujłło oraz zespół aut. Kraków 1970, s. 626 (Wydawnictwa Jubileuszowe 1919-1969)
  • Życiorysy profesorów i asystentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (1919-1964). Red. M. Odlanicki-Poczobutt. Kraków 1965, s. 181-183, [foto] (Zeszyty Naukow. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie ; nr 41, z. spec. 4)

Artykuły

  • Bolewski A.: Mobilizacja sił naukowych i organizacyjnych przy powstawaniu oraz inauguracji Akademii Górniczej w Krakowie : z kart historii. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1994, nr 5, s. 5-6
  • [Stanisław Sowiński] : wspomnienie pośmiertne. Przegląd Górniczo-Hutniczy 1928, T. 20, nr 16, s. [1-2 przedtytułowa], [foto]