Jan Jakub Stock

Z Historia AGH
Jan Jakub Stock
Jan Jakub Stock.jpg
Nazwisko Stock
Imię / imiona Jan Jakub
Tytuły / stanowiska Prof. zw. dr hab.
Data urodzenia 22 sierpnia 1881
Miejsce urodzenia Dobromil
Data śmierci 19 kwietnia 1925
Miejsce śmierci Kraków
Dyscyplina/specjalności fizyka
Pełnione funkcje Dziekan Wydziału Górniczego AG (1920–1921)
Wydział Wydział GórniczyFunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Górniczy19191920
DziekanWydział Górniczy19201921

Prof. zw. dr hab. Jan Jakub Stock (1881–1925)

Dyscyplina/specjalności: fizyka

Nota biograficzna

Urodził się 22 sierpnia 1881 roku w Dobromilu. Zmarł 19 kwietnia 1925 roku w Krakowie. Pochowany na cmentarzu w Dobromilu.

Ukończył Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie. Tutaj podjął pracę jako asystent w Zakładzie Fizyki. W 1908 roku otrzymał doktorat. Studia uzupełniające ukończył w Niemczech i Anglii. Po powrocie pracował w szkolnictwie średnim. W latach 1911–1914 prowadził prace naukowe w Zakładzie Fizyki Uniwersytetu Lwowskiego. W 1912 roku habilitował się z zakresu fizyki i został mianowany docentem, równocześnie prowadził wykłady na Politechnice Lwowskiej.

Od 1919 roku związany z Akademią Górniczą jako profesor zwyczajny. Był pierwszym prodziekanem Wydziału Górniczego, a następnie w latach 1920-1921 dziekanem tego Wydziału.

Autor kilkunastu publikacji z zakresu hydromechaniki, drukowanych w języku polskim i niemieckim.

Zorganizował i wyposażył Katedrę Fizyki, był jednym z założycieli Kuratorium Finansowego Akademii.

Należał do Polskiego Towarzystwa Fizycznego, zorganizował Zjazd Fizyków Polskich (1924), był założycielem Krakowskiego Radioklubu.

Źródła do biogramu

Książki

 • Ciesielska D., Maligranda L., Zwierzyńska J.: W świątyni nauki, mekce matematyków : studia i badania naukowe polskich matematyków, fizyków i astronomów na Uniwersytecie w Getyndze 1884-1933. Warszawa 2021, s. 343-344, [foto]
 • Kronika wydarzeń poprzedzających powstanie Wydziału Fizyki i Techniki Jądrowej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie : 1919-1991. Oprac. B. Dziunikowski. Kraków 2001, 4, 49,[i inne strony], [foto]
 • Kronika Wydziału Fizyki i Techniki Jądrowej Akademii Górniczo-Hutniczej 2001-2010. Oprac. A. Kreft, A. Zięba, B. Bednarek. Kraków 2011, s.224-225, [foto]
 • Księga wychowanków i wychowawców Akademii Górniczej w Krakowie (1919-1949). Oprac. J. Sulima-Samujłło. Kraków 1979, s. 174-175
 • Nicieja S. S.: Kresowa Atlantyda : historia i mitologia miast kresowych. T. 4. Kołomyje, Żabie, Dobromil. Opole 2014, s. 255-260, [foto]
 • [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1919/20]. Kraków 1919, s. 4
 • [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1920/21]. Kraków 1920, s. 3
 • [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1921/22]. Kraków 1921, s. 5
 • [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1922/23]. Kraków 1922, s. 5
 • [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1924/25]. Kraków 1924, s. 6
 • Słownik biograficzny techników polskich. Z. 29. Red. B. Hynowski. Warszawa 2022, s. 96-100, [foto]
 • Wacławik J.: Kronika Wydziału Górniczego 1919-1999. Kraków 1999, s. 118
 • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 341
 • Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej : Wydział Hutniczy (1922-1951), Wydział Metalurgiczny (1951-1993), Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej (1993-2005) : jubileusz 90-lecia Wydziału : 1922-2012 [AGH]. Kraków 2012, s. 131-132, [foto]
 • Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej : jubileusz 75-lecia Wydziału 1922-1997. [AGH]. Kraków 1997, s. 52-53
 • Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej : jubileusz 80-lecia Wydziału 1922-2002. [AGH]. Kraków 2002, s. 109-110, [foto]
 • Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967. Oprac. J. Sulima-Samujłło oraz zespół aut. Kraków 1970, s. 627 (Wydawnictwa Jubileuszowe 1919-1969)
 • Życiorysy profesorów i asystentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (1919-1964). Red. M. Odlanicki-Poczobutt. Kraków 1965, s. 191-194, [foto] (Zeszyty Naukowe. Akademia Górniczo- Hutnicza w Krakowie ; nr 41, z. spec. 4)

Artykuły

 • Bator J.: Obrońcy Twierdzy Przemyśl - dr Jan Jakub Stock. Nasz Przemyśl 2014, nr 4, s. 12-13, [foto]
 • Bolewski A.: Mobilizacja sił naukowych i organizacyjnych przy powstawaniu oraz inauguracji Akademii Górniczej w Krakowie : z kart historii. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1994, nr 5, s. 5-6
 • Hoborski A.: Prof. dr Jan Stock wspomnienie pośmiertne. Przegląd Górniczo-Hutniczy 1925, nr 11, s. 454-457
 • Łużny W.: Pamiątki po Profesorze Janie Stocku - darem dla AGH. Biuletyn AGH 2010, nr 28, s. 16, [foto]
 • Kisielewska D.: 80 lat fizyki w AGH. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1999, nr 66/67, s. 32-34, [foto]
 • Pamiątki po Profesorze Janie Stocku - darem dla AGH. Vivat Akademia : AGH 2010, nr 4, s. 25-26, [foto]