Henryk Wincenty Eugeniusz Orkisz

Z Historia AGH
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Henryk Wincenty Eugeniusz Orkisz
Henryk Orkisz.jpg
Nazwisko Orkisz
Imię / imiona Henryk Wincenty Eugeniusz
Tytuły / stanowiska Prof. zw. dr hab.
Data urodzenia 22 stycznia 1903
Miejsce urodzenia Majdan Sieniawski
Data śmierci 18 października 1995
Dyscyplina/specjalności geofizyka
Pełnione funkcje Kierownik Katedry Geofizyki Geologicznej Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego AGH (1963–1968)
Wydział Wydział Geologiczno-PoszukiwawczyProf. zw. dr hab. Henryk Wincenty Eugeniusz Orkisz (1903–1995)

Dyscyplina/specjalności: geofizyka

Nota biograficzna

Urodził się 22 stycznia 1903 roku w Majdanie Sieniawskim (powiat Jarosław). Zmarł 18 października 1995 roku, pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Studiował nauki matematyczno-fizyczne na Uniw. Jana Kazimierza we Lwowie. Tutaj pracował jako młodszy, a później starszy asystent (1927–1939) przy Katedrze Geofizyki i Meteorologii. Doktorat filozofii z zakresu meteorologii uzyskał w UJK u prof. H. Arctowskiego (1927), następnie habilitował się i otrzymał stopień docenta geofizyki i meteorologii (1938). Do 1945 roku wykładał na Lwowskim Uniwersytecie, w kwietniu tego roku przeniósł się do Krakowa.

W 1953 roku podjął pracę na AGH, gdzie prowadził wykłady z geofizyki, równocześnie pracując na UJ. W latach 1963-1968 pełnił funkcję kierownika Katedry Geofizyki Geologicznej na Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym AGH.

W 1973 roku otrzymał stanowisko prof. zwyczajnego, w tym też roku przeszedł na emeryturę.

Specjalista w zakresie magnetologii i magnetometrii, prowadził również wykłady z metod elektrycznych, geofizyki ogólnej, geofizyki wiertniczej, metod sejsmicznych, grawimetrii. Wykształcił liczne grono geofizyków.

Źródła do biogramu

Książki

 • Informator Stowarzyszenia Wychowanków Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica. Red. W. Longa, K. Norwicz. Kraków 1997, s. 121-123
 • Kowalczuk J.: 100-lecie geofizyki polskiej 1895-1995 : kalendarium. Kraków 1999, s. 110-112
 • Kowalczuk J.: Lwów i lwowianie : pamiętniki, wspomnienia, relacje, Cz. 3. Kraków 2011, s. 412-417
 • Szkoły. Nauczyciele. Uczniowie : przyczynek do historii szkolnictwa, oświaty i wychowania na obszarze Kresów Południowo-Wschodnich II Rzeczypospolitej. W oprac. J. Kowalczuka. Kraków 2017, s. 249, 276-283, [foto] (Monografia Wydawnictw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie)
 • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 260, [foto]
 • Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967. Oprac. J. Sulima-Samujłło oraz zespół aut. Kraków 1970, s. 625 (Wydawnictwa Jubileuszowe 1919-1969)

Artykuły

 • Biuletyn Rektora [AGH] 1993, nr 4, s. 5
 • Konferencje, spotkania, posiedzenia : [Prof. Henryk Orkisz - jubileusz 80-lecia urodzin]. Biuletyn Rektora AGH 1984, styczeń-luty, s. 4-5
 • Kowalczuk J.: Henryk Orkisz (1903-1995). Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1996, nr 29, s. 19, [foto]
 • Kowalczuk J., Maj S.: Henryk Orkisz (1903-1995). Przegląd Geofizyczny 1997, R. 42, z. 1, s. 73-77, [foto]
 • Kowalczuk J., Maj S.: Professor Henryk Orkisz (1903-1995) and his scientific activity in geophysics. Acta Geophysica Polonica 1997, vol. 45, no. 2, s. 165-168, [foto]