Adam Tokarski

Z Historia AGH
Adam Tokarski
Adam Tokarski.jpg
Nazwisko Tokarski
Imię / imiona Adam
Tytuły / stanowiska Prof. zw. dr hab.
Data urodzenia 29 stycznia 1912
Miejsce urodzenia Lwów
Data śmierci 17 września 1999
Miejsce śmierci Kraków
Dyscyplina/specjalności geologia, geologia naftowa
Pełnione funkcje Dziekan Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego AGH (1960–1962)
Wydział Wydział Geologiczno-Poszukiwawczy


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal 10-lecia Polski Ludowej, Medal 40-lecia Polski Ludowej
FunkcjeGdzieoddo
DziekanWydział Geologiczno-Poszukiwawczy19601962

Prof. zw. dr hab. Adam Tokarski (1912–1999)

Dyscyplina/specjalności: geologia, geologia naftowa

Nota biograficzna

Urodził się 29 stycznia 1912 roku we Lwowie. Zmarł 17 września 1999 roku w Krakowie. Pochowany w Krakowie na Cmentarzu Salwatorskim.

Studia ukończył na Uniwersytecie Jana Kazimierza (Lwów, 1935); doktor UJ (1945), doktor habilitowany AGH (1950), profesor nadzwyczajny (1954), profesor zwyczajny (1965).

Pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego, Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie, Zjednoczenia Przemysłu Naftowego. Profesor geologii Uniwersytetu Ahmadu Bello w Zairii (Nigeria) w latach 1970–1977, wykładowca na Uniwersytecie w Lubumbashi (Zair).

Organizator Katedry Złóż Ropy i Gazu na Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym AGH i jej kierownik w latach 1953–1969. Dziekan Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego AGH w latach 1960-1962. Profesor emerytowany od 1982 roku.

Miał duży wkład w rozwój kartografii geologicznej Karpat oraz w rozpoznanie budowy geologicznej Karpat, Zapadliska Przedkarpackiego, Niżu Polskiego oraz Nigerii. Odkrył złoża miedzi na Dolnym Śląsku oraz cztery złoża ropy naftowej w Karpatach Jasielskich (m.in. Folusz, Mrukowa, Osobnica), dokumentował możliwości odkrycia oraz uczestniczył w pierwszym odkryciu ropy naftowej na obszarze Monokliny Przedsudeckiej. Opracował warunki geologiczne dla potrzeb budowy zapór wodnych (Goczałkowice, Tresna i w Nigerii). Brał udział w ekspertyzie terenowej - poszukiwanie złóż naftowych w Kambodży.

Autor około 100 prac. Promotor kilkunastu prac doktorskich.

Członek Polskiego Towarzystwa Geologicznego od 1947 roku.

Sekretarz Komitetu Zakładowego PPR w Stacji Karpackiej Instytutu Geologicznego 1946–1948, sekretarz Komitetu Zakładowego PZPR na Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym AGH 1959–1960; organizator poszukiwań złóż ropy i gazu na Niżu Polskim 1955–1961.

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Polskiego Towarzystwa Geologicznego, wyróżnienia Ministerstwa Oświaty i Szkolnictwa Wyższego, Medal 10-lecia Polski Ludowej, odznaka "Za Zasługi dla Rozwoju Województwa Zielonogórskiego", Medal 40-lecia Polski Ludowej

Źródła do biogramu

Książki

 • Informator nauki polskiej 1980/81. Warszawa 1981, s. 1014
 • Konferencja "Rozwój polskiej myśli w poszukiwaniach naftowych" : kształcenie geologów naftowych i badania naukowe w 75 letniej historii Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie i w 45 letnim okresie istnienia Katedry Geologii Złóż Ropy i Gazu oraz Instytutu i Zakładu Surowców Energetycznych : Kraków, 25-26 wrzesień 1997. Red. nauk. W. Górecki. [Kraków 1997], s. 341-344, [foto]
 • Konieczna E.: Ziemskie wędrówki : nauki o ziemi w Akademii Górniczo-Hutniczej. Kraków 2020, s. 191
 • Kto jest kim w Polsce : informator biograficzny. Red. L. Mackiewicz, A. Żołna. Ed. 3. Warszawa 1993, s. 743
 • Kto jest kim w Polsce : informator biograficzny. Red. zespół L. Becela [et al.]. Ed. 2. Warszawa 1989, s. 1353-1354
 • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 372-373, [foto]
 • Współcześni uczeni polscy : słownik biograficzny. T. 4 : S–Ż. Red. nauk. J. Kapuścik. Warszawa 2002. s. 487, [foto]
 • Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej : "Wydział wczoraj i dziś", Kraków 28 i 29 czerwca 2001 roku : Jubileusz 50-lecia. [AGH]. Red. K. Pietsch i R. Semyrka. [Kraków 2001], s. 24, [foto]
 • Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska 1946-2016. Red. M. Manecki, E. Hycnar. Kraków 2016, s. 21, 208, [foto]
 • Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967. Oprac. J. Sulima-Samujłło oraz zespół aut. Kraków 1970, s. 627 (Wydawnictwa Jubileuszowe 1919-1969)

Artykuły

 • Dziennik Polski 1999 nr 222 (22 IX 1999), s. 25, 26 [nekr.]
 • Dziennik Polski 1999 nr 223 (23 IX 1999), s. 22, 24 [nekr.]
 • Dziennik Polski 1999 nr 224 (24 IX 1999), s. 24 [nekr.]
 • Górecki W.: Informatyczna sala wykładowa nr 13 im. profesora Adama Tokarskiego na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH. Polish Journal of Mineral Resources 2011, vol. 13, s. 120-121, [foto]
 • Jubileusz 80-lecia profesora dr Adama Tokarskiego. Technika Poszukiwań Geologicznych : Geosynoptyka i Geotermia 1991, R. 30, z. 5-6, s. 3-6, [foto] s. [2]
 • Kleczkowski A. S. : Geolodzy dla dobra Akademii Górniczo-Hutniczej (do 1949 roku Akademii Górniczej). Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2001, nr 96, s. 6-9
 • Sieński H.: Profesor Adam Tokarski : tablice - pamięć wiecznie żywa - część 45. Biuletyn AGH 2017, nr 110, s. 20-22, [foto]