Kamila Skoczylas-Ciszewska

Z Historia AGH
Kamila Skoczylas-Ciszewska
Kamila Ciszewska-Skoczylas.jpg
Nazwisko Skoczylas-Ciszewska
Imię / imiona Kamila
Tytuły / stanowiska Prof. dr
Data urodzenia 8 czerwca 1902
Miejsce urodzenia Bochnia
Data śmierci 23 stycznia 1971
Miejsce śmierci Kraków
Dyscyplina/specjalności geologia
Pełnione funkcje Dziekan Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego AGH (1964–1966)
Wydział Wydział Geologiczno-Poszukiwawczy


Odznaczenia i nagrody Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Geologiczno-Poszukiwawczy19561960
ProdziekanWydział Geologiczno-Poszukiwawczy19601962
DziekanWydział Geologiczno-Poszukiwawczy19641966

Prof. dr Kamila Skoczylas-Ciszewska (1902–1971)

Dyscyplina/specjalności: geologia

Nota biograficzna

Urodziła się 8 czerwca 1902 roku w Bochni. Zmarła 23 stycznia 1971 roku w Krakowie. Pochowana na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

W 1925 roku ukończyła Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Uniwersytetu Jagiellońskiego, tam też w 1929 roku uzyskała stopień doktora.

W latach 1929-1930 był asystentem w Katedrze Geologii UJ. W późniejszych latach była współpracownikiem Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie,

W czasie II wojny światowej pracowała jako stenotypistka w Izbie Rolniczej w Krakowie.

Po zakończeniu wojny rozpoczęła pracę starszego geologa w oddziale terenowym w Krakowie Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie.

Równocześnie rozpoczęła prace w Akademii Górniczej. Początkowo pracowała jako starszy asystent w w Katedrze Geologii Ogólnej Wydziału Geologiczno-Mierniczego. Następnie od 1946 roku pracuje w Katedrze Petrografii i Geologii Wydziałów Politechnicznych - Wydziału Inżynierii będących wówczas w strukturach AG.

W 1952 roku została przeniesiona do nowo utworzonego Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego AGH i została kierownikiem Zakładu Złóż Kamienia Katedry Złóż Surowców Skalnych.

W latach 1952-1954 była zastępcą profesora.

W 1954 roku uzyskała tytuł docenta.

W 1960 roku została profesorem nadzwyczajnym.

W 1969 roku otrzymał a tytuł profesora.

W latach 1956–1958, 1960–1962 była prodziekanem, a w latach 1964-1966 dziekanem Wydziału.

W 1970 roku przeszła na emeryturę.

Była córką prof. Stanisława Skoczylasa rektora AG.

Autorka około 40 publikacji.

Promotorka 3 prac doktorskich.

Była członkiem Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Komitetu Nauk Geologicznych PAN, Komisji Nauk Geologicznych PAN, Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika.

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Nagroda II stopnia Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego, wielokrotnie Nagroda Rektora AGH

Źródła do biogramu

Książki

 • Gawroński W.: Słownik biograficzny wieliczan. Wieliczka 2008, s. 160, [foto]
 • Księga wychowanków i wychowawców Akademii Górniczej w Krakowie (1919-1949). Oprac. J. Sulima-Samujłło. Kraków 1979, s. 27
 • Non omnis moriar… : groby profesorów AGH Cmentarz Rakowicki. Z. 2019. Oprac. H. Sieński. Kraków 2019, s. 185-186, [foto]
 • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 324
 • Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska 1946-2016. Red. M. Manecki, E. Hycnar. Kraków 2016, s. 22, 27 [foto]
 • Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej : "Wydział wczoraj i dziś", Kraków 28 i 29 czerwca 2001 roku : Jubileusz 50-lecia. Red. K. Pietsch, R. Semyrka. Kraków, 2001, s. 22, [foto]
 • Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967. Oprac. J. Sulima-Samujłło oraz zespół aut. Kraków 1970, s. 620 (Wydawnictwa Jubileuszowe 1919-1969)

Artykuły

 • Jaros J.: "Salamandra" - pamięci Kolegów Górników (3). Przegląd Górniczy 1988, T. 44, nr 11-12, s. 31
 • Kamieński M.: Wspomnienie o Kamili Skoczylas-Ciszewskiej zasłużonym geologu i wychowawcy młodzieży : Kamila Skoczylas-Ciszewska (1902-1971). Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego 1971, T. 41, z. 4, s. 623-632, [foto]
 • Skoczylas-Ciszewska Kamila. Przegląd Geologiczny 1961, nr 2, s. 115
 • Studencka B.: Materiały Kamili Skoczylas-Ciszewskiej (1902-1971). Prace Muzeum Ziemi 1988, z. 38, s. 90-91
 • Studencka B.: Materiały Kamili Skoczylas-Ciszewskiej (1902-1971). Prace Muzeum Ziemi 1988, z. 39, s. 90-91

Inne